Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Biežāk uzdotie jautājumi

KAD VAR NODOT ŪDENS PATĒRIŅA SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMUS?

Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus var nodot trīs dienas – katra mēneša pēdējās divās kalendārajās dienās un nākamā mēneša pirmajā kalendārajā dienā. Rādījumu nodošanas termiņš var tikt pagarināts mēnešos, kuros rādījumu nodošanai paredzētās dienas sakritīs ar svētku dienām vai brīvdienām, un par to tiks sniegta papildu informācija.

Lūdzam ņemt vērā – rādījumi, kas tiks iesniegti pirms vai pēc tiem paredzētajiem iesniegšanas datumiem (tajā skaitā iesūtot e-pastā vai iesniedzot klātienē), netiks pieņemti un attiecīgajā mēnesī dzīvoklim tiks aprēķināts pēdējo trīs mēnešu vidējais ūdens patēriņš par mēnesi.

Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nodošanas datumi laikā no 2021. gada jūlija līdz decembrim:

KUR VAR NODOT ŪDENS PATĒRIŅA SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMUS?

Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus var nodot:

 • Aizpildot ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu veidlapu (ikmēneša rēķina apakšējais labais stūris) un ievietojot to dzīvojamā mājā speciāli šim nolūkam paredzētā pastkastītē. To var izdarīt tekošā mēneša pēdējās divās kalendārajās dienās un nākošā mēneša pirmajā kalendārajā dienā – kopā trīs dienas.
 • Elektroniski – reģistrējoties e.ogresnamsaimnieks.lv un ievadot rādījumus sadaļā “Skaitītāji”. Datus elektroniski var iesniegt tekošā mēneša pēdējās divās kalendārajās dienās un nākošā mēneša pirmajā kalendārajā dienā – kopā trīs dienas.
 • Datus par ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem var iesniegt arī SIA “Ogres Namsaimnieks” (Mālkalnes prospektā 3, Ogrē), ievietojot ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu veidlapu pirmajā stāvā pie ieejas durvīm speciāli šim nolūkam paredzētā pastkastītē ar uzrakstu “Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi” tekošā mēneša pēdējās divās kalendārajās dienās un nākošā mēneša pirmajā kalendārajā dienā – kopā trīs dienas. Ja kāda no dienām ir brīvdiena vai svētku diena, rādījumu iesniegšanas termiņš, nododot to šādā veidā, var tikt pagarināts.
 • Elektroniski – informāciju par ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem nosūtot uz e-pastu skaititaji@ogresnamsaimnieks.lv, norādot klienta numuru, adresi un individuālos ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus, tekošā mēneša pēdējās divās kalendārajās dienās un nākošā mēneša pirmajā kalendārajā dienā – kopā trīs dienas.

KUR VĒRSTIES, LAI NOMAINĪTU VAI VERIFICĒTU ŪDENS PATĒRIŅA SKAITĪTĀJUS?

Pakalpojumu var pieteikt jebkurā sertificētā uzņēmumā, kas veic ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanu / nomaiņu, to skaitā:

Uzņēmuma nosaukums Kontaktinformācija
SIA “OG-santehnika” 29273468
SIA “OROLS ŪDENS UZSKAITE” 67812123, 29457775
SIA “SANO” 67563065, 29955571
IK “Aksnu” 28679800

KĀPĒC VEIDOJAS ŪDENS PATĒRIŅA STARPĪBA?

Dzīvojamai mājai piegādāto ūdens daudzumu uzskaita dzīvojamās mājas ūdens uzskaites mezglā uzstādītais komercuzskaites mēraparāts. Atsevišķu dzīvokļu ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi ar šā kopējā skaitītāja rādījumu var nesakrist vairāku iemeslu dēļ:

 • atšķirīgos datumos nolasīti un iesniegti skaitītāju rādījumi
 • persona uzrāda māzākus skaitītāja rādījumus, nekā tie ir patiesībā
 • neprecīzi un dažādi ūdens patēriņa skaitītāji
 • novecojuši mājas iekšējie ūdensapgādes tīkli (neprecīza uzskaite, ūdens noplūde)
 • mehāniski ietekmēti ūdens skaitītāji (izmantoti magnēti, adatas u.c. ierīces, apturot ūdens skaitītāju kustību)

KAS JĀZINA PIRMS REMONTDARBU UZSĀKŠANAS DZĪVOKLĪ?

Informācija par to, kur un kādos gadījumos jāvēršas, plānojot remontdarbus dzīvoklī, ŠEIT.

KAS JĀZINA, MAINOT DZĪVOKLĪ RADIATORUS VAI DVIEĻU ŽĀVĒTĀJUS?

Informācija ŠEIT.

KĀ ATBRĪVOTIES NO BŪVGRUŽIEM PĒC REMONTA DZĪVOKLĪ?

Informācija par būvgružiem un to nodošanu ŠEIT.

KUR OGRĒ VAR NODOT ŠĶIROTOS ATKRITUMUS?

KUR NODOT NOLIETOTO ELEKTROTEHNIKU?

Informācija par iespējām bez maksas nodot nolietoto elektrotehniku ŠEIT.

KĀ RĪKOTIES, JA DZĪVOKLĪ IR PĀRĀK KARSTI VAI AUKSTI?

Ja apkures sezonā dzīvoklī ir pārāk karsti vai auksti, iedzīvotāji var zvanīt uz SIA “Ogres Namsaimnieks” Klientu apkalpošanas nodaļas tālruņa numuru 65049114. Informācija tiks nodota atbildīgajiem speciālistiem, nepieciešamības gadījumā tiks apsekots dzīvoklis un pieņemts lēmums par to, vai ir nepieciešams mainīt termoregulācijas uzstādījumus visā dzīvojamā mājā.

Jāņem vērā:

 • Visu apkures sezonu dzīvojamā mājā darbojas individuāls siltummezgls ar termoregulācijas iekārtu. Ārgaisa temperatūrai sasniedzot +10, +12 vai +14 (atkarībā no uzstādījumiem) grādus pēc Celsija, apkure automātiski tiek izslēgta. Temperatūrai atkal pazeminoties, apkure automātiski ieslēdzas.
 • Pavasarī saules pusē esošie dzīvokļi uzsilst, un saules ietekmē tajos gaisa temperatūra ir augstāka nekā dzīvokļos, kas neatrodas saules pusē. Tomēr, uzspīdot pirmajiem saules stariem, nevar atslēgt apkuri visai dzīvojamai mājai, jo komforta temperatūra jānodrošina arī tajos dzīvokļos, kuri atrodas ēnas pusē un kurus saule nav piesildījusi.

KO NEDRĪKST AIZSKALOT KANALIZĀCIJĀ?

Informācija par lietām un vielām, ko nedrīkst aizskalot kanalizācijā, ŠEIT.

VAI DRĪKST BAROT PUTNUS PIE DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS?

Informācija ŠEIT.

KĀDI IR SMĒĶĒŠANAS IEROBEŽOJUMI DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJĀS?

Informācija ŠEIT.

KAS JĀZINA PAR BALKONU UN LODŽIJU IZMANTOŠANU?

Aktuālā informācija ŠEIT.

KAS JĀZINA PAR PAGRABTELPU IZMANTOŠANU?

Informācija ŠEIT.

KAD JĀNODROŠINA PIEKĻUVE INŽENIERKOMUNIKĀCIJĀM DZĪVOKLĪ UN PAGRABTELPĀS?

Informācija ŠEIT.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI PAR KLIENTU PORTĀLU E.OGRESNAMSAIMNIEKS.LV.

KĀ ATVĒRT ELEKTRONISKI PARAKSTĪTUS DOKUMENTUS MĀJAS LIETĀ?

SIA “OGRES NAMSAIMNIEKS” RĒĶINA POZĪCIJU SKAIDROJUMS ŠEIT.

KĀ DEKLARĒT DZĪVESVIETU UN KĀ IZDEKLARĒT SVEŠINIEKU?

Informācija par dzīvesvietas deklarēšanu, kā arī deklarētās dzīvesvietas adreses anulēšanu ŠEIT.