Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Biežāk uzdotie jautājumi

KUR VAR NODOT ŪDENS PATĒRIŅA SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMUS?

Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus var nodot:

  • Aizpildot ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu veidlapu (ikmēneša rēķina apakšējais labais stūris) un ievietojot to dzīvojamā mājā speciāli šim nolūkam paredzētā pastkastītē. To var izdarīt līdz tekošā mēneša pēdējai dienai.
  • Elektroniski – reģistrējoties e.ogresnamsaimnieks.lv un ievadot rādījumus sadaļā “Skaitītāji”. Datu iesniegšana elektroniski notiek, sākot no tekošā mēneša 25. datuma līdz nākošā mēneša 1. datumam.
  • Datus par ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem var iesniegt arī SIA “Ogres Namsaimnieks” (Mālkalnes prospektā 3, Ogrē), ievietojot ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu veidlapu pirmajā stāvā pie ieejas durvīm speciāli šim nolūkam paredzētā pastkastītē ar uzrakstu “Ūdens skaitītāju rādījumi” līdz nākošā mēneša 1. datumam.
  • Elektroniski – informāciju par ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem nosūtot uz e-pastu skaititaji@ogresnamsaimnieks.lv, norādot klienta numuru, adresi un individuālos ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus.

KĀPĒC VEIDOJAS ŪDENS PATĒRIŅA STARPĪBA?

Dzīvojamai mājai piegādāto ūdens daudzumu uzskaita dzīvojamās mājas ūdens uzskaites mezglā uzstādītais komercuzskaites mēraparāts. Atsevišķu dzīvokļu ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi ar šā kopējā skaitītāja rādījumu var nesakrist vairāku iemeslu dēļ:

  • atšķirīgos datumos nolasīti un iesniegti skaitītāju rādījumi
  • persona uzrāda māzākus skaitītāja rādījumus, nekā tie ir patiesībā
  • neprecīzi un dažādi ūdens patēriņa skaitītāji
  • novecojuši mājas iekšējie ūdensapgādes tīkli (neprecīza uzskaite, ūdens noplūde)
  • mehāniski ietekmēti ūdens skaitītāji (izmantoti magnēti, adatas u.c. ierīces, apturot ūdens skaitītāju kustību)