Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Informācija klientiem, kuriem ir jāiesniedz siltumenerģijas patēriņa skaitītāju rādījumi!

Siltumenerģijas skaitītāju rādījumi jānolasa katra mēneša pēdējā kalendārajā dienā.

Rādījumi jāiesniedz SIA “Ogres Namsaimnieks” līdz nākamā mēneša 3. datumam:

  • rakstot e‑pastu uz skaititaji@ogresnamsaimnieks.lv
  • vai Mālkalnes prospekta 3, Ogrē, 1. stāva pastkastītē, kas paredzēta skaitītāju rādījumu nodošanai

Iesniedzot rādījumus, obligāti jānorāda adrese!

Jāņem vērā!

Katra kalendārā gada pēdējā darba dienā jānolasa apkures sistēmas piebarošanas skaitītāja rādījums, kas jāiesniedz SIA “Ogres Namsaimnieks” līdz nākamā mēneša 3. datumam kādā no augstāk norādītajiem veidiem.

Kādos gadījumos nav jāiesniedz siltumenerģijas patēriņa skaitītāju rādījumi?

  • Ja ir ierīkoti skaitītāji ar attālinātās nolasīšanas sistēmu (dati tiek nolasīti automātiski)
  • Ja esat daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotājs (rādījumus nolasa un iesniedz pārvaldnieks)

Related Posts

Arhīvi