Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Jautājumi un atbildes par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju

Kādēļ nepieciešams veikt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju? Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kas celtas pagājušajā gadsimtā, tuvojas to vidējais ekspluatācijas termiņš jeb vidējā kalpošanas ilguma beigas, un dzīvokļu īpašniekiem būtu jādomā par kopīgiem ieguldījumiem savā kopīpašumā – dzīvojamā mājā. Vairumam daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atlikušais paredzētais kalpošanas laiks ir 10–20 gadi (neveicot kapitālo remontu jeb renovāciju).
Kāds ir dzīvokļa īpašnieka ieguvums no dzīvojamās mājas renovācijas? – Samazinās siltumenerģijas patēriņš un maksa par patērēto siltumenerģiju
– Vienlaicīgi tiek veikti dažādi nepieciešamie remontdarbi (apkures radiatoru maiņa, logu maiņa, cokola siltināšana, bēniņu siltināšana, ieejas durvju maiņa u. c.)
– Dzīvojamā māja iegūst vizuāli pievilcīgu un mūsdienīgu izskatu
– Palielinās dzīvokļa īpašuma tirgus vērtība
– Uzlabojas mikroklimats telpās
– Pagarinās dzīvojamās mājas ekspluatācijas laiks
Kā tiek noteiktas izmaksas par dzīvojamās mājas renovāciju? Veicot iepirkumu renovācijas darbu veikšanai, tiek izskatīti būvnieku piedāvājumi un izvēlēts finansiāli izdevīgākais. Faktiskās izmaksas ir zināmas pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā, jo būvdarbu laikā tiek precizēti to apjomi, kas savukārt ietekmē izmaksas.
Kāds ir atbalsts, ko dzīvokļu īpašnieki var saņemt no Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļiem dzīvojamo māju renovācijai? Ir iespējams saņemt ES atbalstu jeb grantu līdz 50% no projekta izmaksām. Maksimālo līdzfinansējumu 50% apjomā iespējams saņemt, ja ir aprēķināts, ka dzīvojamā mājā 30 gadu laikā apkures izmaksu ietaupījums kompensēs renovācijas izmaksas.
Vai AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” pārbauda renovācijas projekta dokumentāciju un izmaksu atbilstību? Jā, “Altum” pārbauda un saskaņo gan tehnisko dokumentāciju, gan pretendentu atlases dokumentāciju, kā arī seko līdzi būvniecības procesam un noslēgumā veic detalizētu būvniecības projekta analīzi, pārbaudot dokumentāciju un apmeklējot objektu klātienē.
Kā tiek aprēķināts/noteikts siltumenerģijas un finanšu līdzekļu ietaupījums pēc dzīvojamās mājas renovācijas? Sertificēts energoauditors aprēķina ēkas pašreizējo siltumenerģijas patēriņu apkures nodrošināšanai, kā arī prognozēto patēriņu pēc renovācijas. Iespējamais ietaupījums tiek aprēķināts, balstoties uz šiem datiem, kā arī ņemot vērā plānotās būvniecības izmaksas, izdevumu atmaksāšanās laiku, bankas iespējamo procentu likmi kredītam u. c.
Vai ir iespējams aprēķināt, cik dzīvojamās mājas renovācija izmaksās konkrētam dzīvokļa īpašniekam? Jā, tas ir iespējams, kredītiestādes aizdevuma (ieskaitot aizdevuma procentus) izmaksas izdalot ar dzīvokļu kopējo platību, tā iegūstot izmaksas uz vienu kvadrātmetru plānotajā kredīta atmaksas periodā (15 gadi). Šīs izmaksas sareizina ar konkrētā dzīvokļa platību kvadrātmetros, iegūstot summu, kas jāmaksā par renovāciju.
Vai dzīvokļu īpašniekiem būs jāņem kredīts renovācijas darbu veikšanai? Jā, dzīvokļu īpašniekiem ir jāņem kredīts dzīvojamās mājas renovācijai (ja nav pieejams cits finansējums), un tas sastāda otro daļu no projekta izmaksām (pirmā daļa ir ES fonda līdzfinansējums).
Kā tiek izraudzīta kredītiestāde, kas piedāvā finansējumu renovācijai? Vai “Altum” to uzrauga un izvērtē piedāvātos kreditēšanas nosacījumus?“Altum” ir parakstīti sadarbības līgumi ar četrām bankām – AS “Swedbank”, AS “SEB banka”, AS “Citadele banka” un AS “Luminor Bank”. “Altum” neiesaistās banku kredītriska politikā. Ja banka nav gatava finansēt projektu, finansējumu var saņemt “Altum” (šobrīd tikai attiecināmo izmaksu sadaļai).
Uz cik gadiem ir jāņem kredīts renovācijas darbu veikšanai, un kas nosaka šo termiņu?Termiņš tiek noteikts saskaņā ar katras bankas kredītpolitiku. SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas projektu īstenošanai kredīts parasti tiek aprēķināts uz 15 gadiem.
Vai, ņemot kredītu, tiek ieķīlāti dzīvokļu īpašumi renovējamā dzīvojamā mājā? Nē, dzīvokļu īpašumi netiek ieķīlāti.
Kā tiks veikta kredīta atmaksa par renovāciju? Kredīta atmaksa tiek veikta pakāpeniski, maksājumus iekļaujot ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinos.
Vai dzīvokļa īpašnieks var samaksāt uzreiz visu kredīta summu par renovāciju, kas viņam aprēķināta par konkrēto dzīvokli? Jā, tas ir iespējams.
Kas notiks, ja dzīvokļa īpašnieks nevarēs samaksāt ikmēneša kredītmaksājumu par dzīvojamās mājas renovēšanu? Kas maksās par viņa daļu?Banka, piešķirot kredītu, kā obligātu nosacījumu kreditēšanas līgumā var ietvert prasību dzīvojamai mājai izveidot uzkrājumu, kas var tikt izmantots, ja kāds no dzīvokļu īpašniekiem kavē ikmēneša maksājumu.
Kādi darbi tiks veikti dzīvojamās mājas renovācijas projekta ietvaros? Kur es ar to varu iepazīties, kādā dokumentā tas ir norādīts? Galvenie veicamie darbi, kas iekļauti visos projektos:
1. Ārsienu, jumta vai bēniņu grīdas, pagraba griestu un virspamatu (cokola) siltināšana
2. Apkures sistēmas nomaiņa
3. Logu un durvju nomaiņa uz energoefektīvākām
Ar detalizētu informāciju varēs iepazīties, apskatot projekta dokumentāciju SIA “Ogres Namsaimnieks” klientu portāla e.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Mājas lieta” (reģistrētie lietotāji).
Vai būs nepieciešams veikt darbus arī dzīvokļu īpašumos? Kādi darbi tajos tiks veikti? Dzīvokļos tiks nomainīti logi (ja tas nav izdarīts iepriekš), apkures caurules un radiatori. Ja projektā tas būs paredzēts, dzīvokļos ierīkos arī mini rekuperatorus ventilācijas uzlabošanai. Ar detalizētu informāciju varēs iepazīties, apskatot projekta dokumentāciju SIA “Ogres Namsaimnieks” klientu portāla e.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Mājas lieta” (reģistrētie lietotāji).
Dzīvoklī jau ir nomainīti logi un radiatori. Vai dzīvojamās mājas renovācijas ietvaros tie būs jāmaina atkārtoti? Kas un kad to noteiks – vai tie ir jāmaina? Vai tas ietekmēs konkrētā dzīvokļa īpašnieka maksājumus par dzīvojamās mājas renovāciju?Ja logi un radiatori ir energoefektīvi un piemēroti jaunajai siltuma slodzei pēc dzīvojamās mājas renovācijas, iespējams, tos varēs nemainīt, tomēr šis lēmums tiks pieņemts būvniecības laikā. Ja logi un/vai radiatori nebūs jāmaina, ietaupījums tiks attiecināts uz kopējām būvniecības izmaksām, vienlīdzīgi samazinot visu dzīvokļu īpašnieku maksājumus.
Vai dzīvojamās mājas renovācijas projekta ietvaros tiks mainīti stāvvadi un guļvadi?Renovācijas projektā ietverta apkures sistēmas nomaiņa, bet citu stāvvadu un guļvadu nomaiņa projektā nav paredzēta.
Kāda būs dzīvojamās mājas fasādes krāsa? Kur es to varu redzēt? Ar šo informāciju varēs iepazīties, apskatot projekta dokumentāciju SIA “Ogres Namsaimnieks” klientu portāla e.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Mājas lieta” (reģistrētie lietotāji).
Kā tiek izraudzīts uzņēmums, kas veiks būvdarbus?Būvniecības uzņēmums tiek izraudzīts atklātā konkursā, t. i., tiek organizēta iepirkuma procedūra.
Kāda ir būvdarbu garantija?Būvnieka iepirkuma nolikumā tiek noteikta būvdarbu garantija, kurai ir jābūt saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem – vismaz trīs gadi dzīvojamām mājām ar pieciem vai mazāk stāviem, vismaz pieci gadi dzīvojamām mājām ar sešiem vai vairāk stāviem.
Kas kontrolēs dzīvojamās mājas renovācijas procesu? SIA “Ogres Namsaimnieks” pārstāvis, būvuzraugs, projektētāju pārstāvis (autoruzraugs), būvvaldes būvinspektors un finansētāja (bankas/“Altum”) pārstāvis.
Cik ilgā laikā tiks veikti renovācijas darbi? Kad darbiem ir jābūt pabeigtiem? Renovācijas darbu veikšanas termiņš tiek plānots projektēšanas un iepirkuma procesa gaitā. Parasti darbi ilgst apmēram 6–12 mēnešus, atkarībā no sezonas un dzīvojamās mājas lieluma, kā arī renovācijas sarežģītības pakāpes. Precīzi termiņi tiks noteikti līgumā, kas tiks noslēgts ar būvnieku. Lai apgūtu “Altum” līdzfinansējumu, darbiem jābūt pabeigtiem līdz 2023. gada 1. oktobrim.
Kas notiks, ja renovācijas projektu nepaspēs realizēt noteiktajā laikā? Būvnieks piedāvā būvdarbu cenu un termiņu, kurā apņemas nodrošināt renovācijas pabeigšanu. Vienlaikus jārēķinās, ka būvniecības procesā var rasties pamatoti iemesli pagarināt būvdarbu izpildes termiņu. Ja tā notiek, savlaicīgi jāveic nepieciešamie grozījumi līgumā ar būvnieku.
Kas veiks renovācijas projekta vadību un visas dokumentācijas saskaņošanu ar “Altum”? Projekta dokumentācijas iesniegšanai un nepieciešamo līgumu parakstīšanai tiek deleģēta pilnvarotā persona.
Vai “Altum” kontrolē, kā tiek veikts renovācijas process?“Altum” projektu vadības līmenī seko līdzi termiņu ievērošanai. “Altum” iesaistās projekta realizācijas uzraudzībā tajos gadījumos, kad finansē projektu.
Vai ir iespējams saņemt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas renovācijas veikšanai, ja dzīvojamā mājā ir parādnieki, kuri nav norēķinājušies par komunālajiem pakalpojumiem?Parādnieku īpatsvars dzīvojamā mājā nedrīkst pārsniegt 10% no kopējā komunālo maksājumu apjoma pēdējā gada laikā. Ja kavētāju īpatsvars ir lielāks, projekta realizācija ir jāatliek, līdz parādnieku īpatsvars samazinās. Jāņem vērā, ka līdzfinansējuma apguvei ir noteikts termiņš, tādēļ projekta ieviešanas atlikšana nav iespējama ilgstoši.