Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Aktualitātes

16. jūlijā dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu un kontaktpersonu kopsapulce

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka š. g. 16. jūlijā, ceturtdien, plkst. 19:00 Ogres novada Kultūras centra Mazajā zālē notiks daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu un kontaktpersonu kopsapulce. Darba kārtība: Informācija par jauno siltumenerģijas tarifu (spēkā no 2020. gada 1. jūlija).Bērnu rotaļu laukumu iekārtu tehniskais stāvoklis dzīvojamo māju iekšpagalmos.Dzīvojamo māju iekšpagalmos esošo piebraucamo ceļu tehniskais stāvoklis.Izmaiņas lielgabarīta atkritumu...

Nolietoto elektrotehniku var nodot bez maksas!

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājus izmantot iespēju bez maksas nodot nolietoto elektrotehniku pārstrādei SIA “Ķilupe”. Jāņem vērā, ka nolietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas nedrīkst būt izjauktas! Kas ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi? Tās ir visa veida nolietotas elektropreces / iekārtas, ko darbina baterijas vai jāpieslēdz strāvai, piemēram, ledusskapji, radiatori, ventilatori, gludekļi,...

Kur nodot atstrādātās eļļas un automašīnu akumulatorus?

Automašīnu eļļu atkritumi, tostarp lietotas iekšdedzes dzinēju un pārnesumu kārbu eļļas, minerālās smēreļļas u. tml., satur dažāda veida piemaisījumus, kuri ir kaitīgi cilvēka veselībai un apkārtējai videi, tādēļ tās tiek klasificētas kā bīstamie atkritumi. Kas notiek ar sadzīves kanalizācijā izlietajiem eļļu atkritumiem? Kanalizācijā nonākušie šķidrumi nokļūst notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kompleksā, kurā notiek attīrīšanas process, un...

Dzīvojamo māju tehnisko stāvokli var uzlabot, tikai sadarbojoties

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ogrē nav jaunas, tādēļ to tālākai uzturēšanai un saglabāšanai ļoti būtiski ir veikt nepieciešamos remontdarbus. Pārvaldnieka pienākums saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 11. jūlija noteikumiem Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” ir katru gadu dzīvojamai mājai sastādīt uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi, kā arī sagatavot dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu....

2. jūlijā vairākās adresēs uz laiku atslēgs siltumenerģijas padevi

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka sakarā ar remontdarbiem katlu mājās š. g. 2. jūlijā tiks atslēgta siltumenerģijas padeve (nebūs karstā ūdens / apkures) vairākās adresēs. No plkst. 11:30 līdz 13:00 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas: Akmeņu ielā 50, 50a un 50b, Ogrē,Vidzemes ielā 2, Ogrē. Vienģimenes mājas / juridiskās personas: Akmeņu ielā 60a, Ogrē. No plkst. 13:00...

Kopīgiem spēkiem jāsaved kārtībā bērnu rotaļu laukumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos

Daudzas no Ogres daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos esošajām bērnu rotaļu laukumu iekārtām, kas uzstādītas vēl padomju laikos, ir neapmierinošā tehniskajā stāvoklī un laika gaitā nolietojušās. Dzīvokļu īpašniekiem, sadarbojoties ar SIA “Ogres Namsaimnieks”, ir iespēja meklēt kopīgus risinājumus un padarīt savas dzīvojamās mājas iekšpagalmā esošo bērnu rotaļu laukumu drošu, sakoptu un atbilstošu mūsdienu prasībām. Lai novērtētu...

Izmaiņas SIA “Ogres Namsaimnieks” darba laikā š. g. jūnijā

Izmaiņas darba laikā: 13.06.2020.8:00 – 16:00 (bez pusdienu pārtraukuma)22.06.2020.BRĪVDIENA23.06.2020.BRĪVDIENA24.06.2020.BRĪVDIENA Avārijas dienesta tālruņa numurs: 65022261 Liftu avārijas dienesta tālruņa numuri: 67704525, 29805846

Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nodošanas kārtība jūnijā

Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus par jūniju var nodot 29., 30. jūnijā un 1. jūlijā: Elektroniski: SIA “Ogres Namsaimnieks” klientu portālā e.ogresnamsaimnieks.lv;rakstot e‑pastu uz skaititaji@ogresnamsaimnieks.lv. Dzīvojamās mājas pasta kastītē, kas paredzēta rādījumu nodošanai. Rādījumiem paredzētā pasta kastītē Mālkalnes prospektā 3, Ogrē, 1. stāvā (darba laikā). Aicinām rādījumus nodot elektroniski un nolasīt mēneša pēdējā dienā!
1 2 3 17