Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Prusaku apkarošana dzīvokļos – ieteikumi iedzīvotājiem

SIA “Ogres Namsaimnieks” periodiski saņem ziņas no iedzīvotājiem, kuri konstatējuši prusakus savas dzīvojamās mājas koplietošanas telpās.

SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās kukaiņu iznīcināšana jeb dezinsekcija tiek veikta četras reizes gadā. Vairākas dienas iepriekš pie katras kāpņu telpas tiek izlikts paziņojums par dezinsekcijas veikšanas datumu.

Taču, lai kopīgiem spēkiem apkarotu prusaku izplatību daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kaitēkļu apkarošana ir jāveic arī dzīvokļos, un tas ir jādara pašiem iedzīvotājiem.

Prusaki daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pārvietojas no dzīvokļa uz dzīvokli, izmantojot notekcaurules un ventilācijas šahtas. Saskaņā ar Veselības inspekcijas sniegto informāciju, ja invāzija nav ļoti liela, vispirms dzīvokļu īpašniekiem nepieciešams mēģināt saviem spēkiem apkarot prusakus, vienojoties par koordinētu un vienlaicīgu rīcību un ievērojot Veselības inspekcijas sniegtos ieteikumus (tālāk tekstā) individuālai prusaku apkarošanai.

Saskaņā ar Veselības inspekcijas ieteikumiem – ja mājoklī ir iemitinājušies prusaki, to koloniju vēlams iznīcināt pēc iespējas ātrāk.

Ieteikumi prusaku apkarošanā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem:

  1. Uzturēt tīras dzīvokļa telpas, kārtīgi un regulāri tās uzkopt. Prusakus sastop siltās un mitrās telpās (virtuve, vannas istaba).
  2. Veikt nepieciešamos remontdarbus (prusaki mēdz slēpties sienu spraugās un aiz atlipušām tapetēm).
  3. Ļoti svarīgi neatstāt brīvi pieejamu ūdeni (nosegt izlietņu notekcaurules ar aizbāzni, vannas istabā uzturēt sausas grīdas, aizvērt poda vāku utt.).
  4. Rūpēties par pareizu pārtikas uzglabāšanu un neatstāt pārtikas produktus brīvi pieejamus. Regulāri jāuzkopj virtuve, neatstājot uz virsmām vai grīdas drupačas, un regulāri jāmazgā netīrie trauki, neatstājot tos izlietnē uz nakti. Jāņem vērā, ka prusaki barojas no drupačām, ēdienu paliekām uz netīriem traukiem, kā arī no ziepēm, kartona, grāmatām, tapetēm u. c.
  5. Kārtīgi aplūkot iegādātas vai no citiem cilvēkiem saņemtas mantas, pirms ienest tās savās mājās, lai pārliecinātos, ka tajās nemitinās prusaki.
  6. Ja dzīvoklī konstatēti prusaki, ir svarīgi atrast to slēptuvi un noslēgt ieejas tajā, lai nošķirtu prusakus no ēdiena un ūdens, kā arī apstrādāt slēptuvi ar dezinsekcijas vielu.

Ja iepriekšminētie ieteikumi nav bijuši iedarbīgi prusaku apkarošanā, nepieciešams izmantot profesionāla kaitēkļu kontroles un apkarošanas dienesta pakalpojumus, kas nosaka kaitēkļu mitināšanās, barošanās un pārvietošanās vietas un izvēlas atbilstošu metodi un līdzekļus to iznīcināšanai, kā arī sniedz ieteikumus par turpmāk veicamajiem pasākumiem aizsardzībai pret šiem kaitēkļiem.

Efektīvākais veids, kādā pilnībā novērst kaitēkļu invāziju, ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotājiem vienoties un veikt dezinsekciju vienlaicīgi visā ēkā – gan katrā no dzīvokļiem, gan koplietošanas telpās.

Related Posts

Arhīvi