Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Maksa par ūdens patēriņa starpību

Ūdens patēriņa starpība (korekcija) ir starpība starp dzīvojamās mājas kopējā ūdens komercuzskaites mēraparāta rādījumu un rādījumiem, kas iesniegti par atsevišķiem dzīvokļiem.

SIA “Ogres Namsaimnieks” ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinos ūdens patēriņa starpība tiek norādīta sadaļā “Patēriņi – Mājas starpība”.

Kādēļ veidojas ūdens patēriņa starpība?

 • Atšķirīgos datumos nolasīti ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi;
 • Mehāniski ietekmēti skaitītāji (izmantoti magnēti, adatas u. c. ierīces), apturot vai kavējot to darbību;
 • Uzstādīti skaitītāji ar dažādu ūdens plūsmas uztveršanas jutību;
 • Dzīvojamās mājas ūdensapgādes sistēma ir sliktā tehniskā stāvoklī;
 • Avārijās, remontdarbos noplūdinātais un koplietošanas vajadzībām patērētais ūdens daudzums;
 • Daļā dzīvokļu nav uzstādīti vai verificēti ūdens patēriņa skaitītāji;
 • Aizsērējuši skaitītāji, sliktāka ūdens kvalitāte;
 • Aizsērējis vai citādi bojāts dzīvojamās mājas kopējais ūdens skaitītājs (komercuzskaites mēraparāts);
 • Skaitītāju uzstādīšanas prasību neievērošana;
 • Uzrādīti mazāki ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi, nekā ir reāli patērēts ūdens.

Kam jāmaksā par ūdens patēriņa starpību dzīvojamā mājā?

Saskaņā ar Ministru kabineta 09.12.2008. noteikumiem Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”:

 • Ja ir zināms katrā dzīvoklī patērētais ūdens daudzums, ūdens patēriņa starpība tiek sadalīta uz visiem dzīvokļu īpašumiem, un tā ir jāapmaksā visiem dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši dzīvokļu īpašumu skaitam dzīvojamā mājā.
 • Ja dažos dzīvokļos nav zināms patērētais ūdens daudzums (piemēram, vismaz trīs mēnešus pēc kārtas nav iesniegti rādījumi vai nav verificēts skaitītājs, kuram beidzies verificēšanas termiņš), ūdens patēriņa starpība:
  • tiek sadalīta uz dzīvokļiem, kuros patērētais ūdens daudzums nav zināms, ievērojot Ogres novada pašvaldības noteikto ūdens patēriņa normu vienam iedzīvotājam 6 kubikmetri mēnesī;
  • atlikusī starpība tiek sadalīta uz pārējiem dzīvokļu īpašumiem.

Maksa par ūdens patēriņa starpību tiek piemērota arī karstajam ūdenim

Sākot ar 2023. gada 1. janvāri, maksa par dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpību tiek piemērota ne tikai aukstajam ūdenim, kā līdz šim, bet arī karstajam ūdenim.

Vairāk lasīt ŠEIT.

Kā iedzīvotāji var samazināt dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpību?

Lai pēc iespējas samazinātu dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpību, SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina:

 • Nolasīt rādījumus katra mēneša pēdējā dienā;
 • Iesniegt precīzus rādījumus, norādot visus ciparus aiz komata;
 • Pārbaudīt rādījumus pirms iesniegšanas.

Ūdens patēriņa starpību iespējams samazināt, ierīkojot dzīvojamā mājā rādījumu attālinātas nolasīšanas sistēmu.

Kāda ir ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nodošanas kārtība?

Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus var nodot trīs dienas mēnesī – kārtējā mēneša pēdējās divās kalendārajās dienās un nākamā mēneša pirmajā kalendārajā dienā. Rādījumu nodošanas termiņš var tikt pagarināts mēnešos, kuros rādījumu nodošanai paredzētās dienas sakrīt ar svētku dienām vai brīvdienām. Rādījumu nodošanas datumi ir izlikti katrā kāpņu telpā, kā arī apskatāmi SIA “Ogres Namsaimnieks” mājas lapas sadaļā “Pakalpojumi – Biežāk uzdotie jautājumi”.

Rādījumus iespējams iesniegt:

 • Elektroniski:
 • Dzīvojamās mājas pasta kastītē, kas paredzēta rādījumu nodošanai.
 • Rādījumiem paredzētā pasta kastītē Mālkalnes prospektā 3, Ogrē, 1. stāvā (darba laikā).

Related Posts

Arhīvi