Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Iepirkumi

2019. GADS

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 1. panta 23. punktu un pārejas noteikumu 9. punktu, un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 1. panta  24. punktu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks” pircēja profils, sākot ar 2019. gada 1. janvāri, ir pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā –  https://www.eis.gov.lv/EIS/ .

Šajā profilā tiek ievietota informācija par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks” plānotajiem iepirkumiem, jauniem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem), noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, pārtrauktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kā arī cita normatīvajos aktos noteiktā ar iepirkumiem saistītā informācija.

2018. GADS

Nr.p.k.
Iepirkuma priekšmets Iepirkuma identifikācijas Nr. Iepirkuma veids Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena, EUR (bez PVN) Līguma noslēgšanas datums Līguma izpildes termiņš
1Rotaļu un vingrošanas laukuma izbūve un iekārtu uzstādīšana Vidus prospektā 25, Ogrē SIAON 2018/1-MI Būvdarbi 06.07.2018. 18.07.2018. SIA “Fixman” 115653.33 05.09.2018. 05.09.2018. – 05.11.2018.
2Ēkas cokola remonts daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām Ogrē SIAON 2018/2-MI Būvdarbi 24.07.2018. 06.08.2018. SIA “HERCULES” 53870.8 29.08.2018. 29.08.2018. – 31.10.2018.
3Autostāvvietas un piebraucamā ceļa Tīnūžu ielā 3A, 5, 7, Ogrē atjaunošana un paplašināšanaSIAON 2018/3-MIBūvdarbi27.07.2018.07.08.2018. IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS
4Vienkāršotās renovācijas projektēšanas darbu veikšana Ogres novada daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkāmSIAON 2018/4-MIPakalpojums12.09.2018.25.09.2018.
IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS
5Darbinieku veselības apdrošināšanaSIAON 2018/5-MIPakalpojums25.09.2018.08.10.2018.AAS “BTA Baltic Insurance Company”EUR 200.00 Pilna Apdrošināšanas perioda prēmija 1 darbiniekam (EUR)23.10.2018.23.10.2018. – 22.10.2019.
6Vienkāršotās renovācijas projektēšanas darbu veikšana Ogres novada daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkāmSIAON 2018/6-MIPakalpojums27.09.2018.08.10.2018.SIA “SILTIE NAMI”34800.0025.03.2019.15 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas
7Elektroapgādes nodrošināšana ēkāsSIAON 2018/7-MIPakalpojums08.11.2018.20.11.2018.SIA “JANGER”37126.0820.11.2018.20.11.2018. – 19.11.2019.
8Degvielas iegādeSIAON 2018/8-MIPreceSIA “Circle K Latvia”0,8252 EUR bez PVN Pretendenta piedāvātā vidējā 1 (viena) litra cena, piemērojot atlaidi
9Pasažieru liftu avārijas apkalpošana un tehniskā apkope 2019. gadā Ogres pilsētāSIAON 2018/9-MIPakalpojums07.12.2018.18.12.2018.SIA “RECEPT-HOLDING LIFTS”27 648.0028.12.201801.01.2019. – 31.12.2019.
10 Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām OgrēSIAON 2018/1-AKBūvdarbi18.07.2018.08.08.2018.IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS