Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas koplietošanas telpās nedrīkst glabāt mantas

SIA “Ogres Namsaimnieks” atgādina, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpas nav paredzētas ilgstošai mantu uzglabāšanai. Atstāti priekšmeti (mantas) var radīt ugunsdrošības riskus, kā arī kavēt piekļuvi evakuācijas ceļiem. Jāņem vērā, ka minēto iemeslu dēļ koplietošanas telpās nedrīkst atstāt arī bērnu ratiņus, velosipēdus, ragavas, slēpes utt.

Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” nosaka:

  • Aizliegts novietot priekšmetus, mēbeles, iekārtas un citus materiālus kāpņu telpās, kā arī tieši zem atklātām kāpnēm, kāpņu laidiem un laukumiem;
  • Aizliegts novietot degtspējīgas gāzes vai šķidras bīstamas vielas pagrabos, cokolstāvos, bēniņos, uz balkoniem vai lodžijām.

Ja koplietošanas telpās (piemēram, kāpņu telpā, pagraba ejā) ilgstoši ir novietoti priekšmeti (mantas), lūdzam informēt par to SIA “Ogres Namsaimnieks”:

SIA “Ogres Namsaimnieks” darbinieki apsekos dzīvojamās mājas koplietošanas telpas un informēs iedzīvotājus par nepieciešamību pārvietot atstātos priekšmetus (mantas) noteiktā termiņā, izvietojot paziņojumus dzīvojamā mājā. Ja paziņojumā noteiktajā laikā tas netiks izdarīts, atstātie priekšmeti tiks nodoti utilizācijai un izmaksas tiks attiecinātas uz visiem attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.

Related Posts

Arhīvi