Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Ūdens patēriņa skaitītāji ar attālināto datu nolasīšanas sistēmu

Viena no izplatītākajām problēmām daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ir ūdens patēriņa starpība (korekcija) – tā ir starpība starp ēkas kopējā ūdens komercuzskaites mēraparāta rādījumu un rādījumiem, kas iesniegti par atsevišķiem dzīvokļiem. Šo starpību iespējams samazināt, ierīkojot visā ēkā ūdens patēriņa skaitītājus ar attālināto datu nolasīšanas sistēmu.

Attālinātās datu nolasīšanas sistēma ļauj vienā laikā nolasīt rādījumus no visiem dzīvojamās mājas ūdens patēriņa skaitītājiem – gan ēkas kopējā ūdens komercuzskaites mēraparāta, gan skaitītājiem katrā dzīvoklī. Tādējādi būtiski tiek samazināta ūdens patēriņa starpība, lai gan neliela korekcija joprojām var rasties, piemēram, stāvvadu avāriju dēļ (kad ēkā ir ūdens noplūdes), kā arī fiziskās distances starp skaitītājiem dēļ.

Attālinātās datu nolasīšanas sistēmas ieguvumi:

  • Visi rādījumi tiek attālināti nolasīti gandrīz precīzi vienā laikā, līdz minimumam samazinot ūdens patēriņa starpību ēkā
  • Nevar tikt iesniegti neprecīzi rādījumi (iedzīvotāja kļūdas dēļ vai apzināti norādot mazākus vai lielākus rādījumus)
  • Iedzīvotājiem nav jābūt mājās noteiktās mēneša dienās, lai nolasītu rādījumus

Attālinātās datu nolasīšanas sistēmu ierīkot un uzturēt ir dārgāk nekā parastos ūdens patēriņa skaitītājus, tādēļ katrai dzīvojamai mājai ir individuāli jāizvērtē šādas sistēmas ierīkošanas lietderība. Attālinātās datu nolasīšanas sistēmu būtu nepieciešams ierīkot dzīvojamās mājās, kurās regulāri rodas liela ūdens patēriņa starpība.

Lai dzīvojamā mājā ierīkotu attālinātās datu nolasīšanas sistēmu, dzīvokļu īpašniekiem ir jāpieņem kopības lēmums ar vienkāršu balsu vairākumu (“par” jānobalso dzīvokļu īpašniekiem, kas pārstāv vairāk nekā pusi dzīvokļa īpašumu ēkā).

Pieņemot lēmumu par sistēmas ierīkošanu, dzīvokļu īpašnieki var apsvērt iespēju izvēlēties dārgākus skaitītājus, kuri piedāvā papildu funkcijas un lielāku drošību, piemēram, skaitītājus, kas automātiski nosaka pastāvīgu ūdens plūsmu inženierkomunikāciju avārijas dēļ, vai skaitītājus, kurus nevar ietekmēt ar magnētiem vai mehāniski.

Izvēloties skaitītājus, jāpievērš uzmanība arī skaitītāju ražotāja noteiktajiem maksimālajiem verificēšanas termiņiem (piemēram, ir skaitītāji, kurus obligāti jāverificē reizi četros gados, savukārt citus var verificēt retāk).

Attālinātās datu nolasīšanas sistēmas ierīkošanas un uzturēšanas aptuvenās izmaksas*

*Norādītās izmaksas ir orientējošas un atšķiras katrā individuālā gadījumā, atkarībā no izvēlētā skaitītāju veida un skaita dzīvojamā mājā, kā arī no uzņēmuma, kas ierīko sistēmu.

Piemērs: daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kurā ir 42 dzīvokļi.

Kopējais ūdens patēriņa skaitītāju skaits dzīvokļos164 gab.
Ēkas kopējie ūdens komercuzskaites mēraparāti (aukstā ūdens un karstā ūdens sagatavošanas patēriņa skaitītāji)2 gab.
Attālinātās datu nolasīšanas sistēmas ierīkošanas kopējās izmaksas (ieskaitot visus skaitītājus, to uzstādīšanu, radio moduļus, datu uztvērējus, sistēmas konfigurēšanu un visas pārējās izmaksas)12 000,00 EUR (ieskaitot PVN)
Orientējošās izmaksas, aprēķinot tās uz vienu ūdens patēriņa skaitītāju dzīvoklī12 000,00 / 164 = 73,17 EUR (ieskaitot PVN)
Izmaksas par attālināto datu nolasīšanu par dzīvokli (mēnesī)0,61 EUR (ieskaitot PVN)
Viena skaitītāja aptuvenās nomaiņas izmaksas*42,47 EUR (ieskaitot PVN)
Viena skaitītāja aptuvenās verificēšanas izmaksas*34,15 EUR (ieskaitot PVN)

* Pēc skaitītāju verificēšanas termiņa beigām ir jāveic skaitītāju nomaiņa uz jauniem vai jāverificē esošie skaitītāji. Jāņem vērā, ka jauniem skaitītājiem var būt ievērojami garāks garantijas termiņš nekā verificētiem vecajiem skaitītājiem.

Konsultāciju par attālinātās datu nolasīšanas sistēmas ierīkošanu darba laikā iespējams saņemt pie Remontu nodaļas inženierkomunikāciju darbu rīkotāja, tālruņa numurs 29739416.

Vairāk informācijas par ūdens patēriņa starpību ŠEIT.

Related Posts

Arhīvi