Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Klientu apkalpošanas nodaļa 65049114  Avārijas dienests 65022261

Informācija par klientu apkalpošanu

Klientu apkalpošanas nodaļā klienti tiek pieņemti klātienē bez iepriekšēja pieraksta. Adrese: Mālkalnes prospekts 3, Ogrē, 2. stāvā, 30. kab. Apmeklējums pie citiem SIA “Ogres Namsaimnieks”  darbiniekiem tikai ar iepriekšēju pierakstu. Vienotais tālruņa numurs apmeklējuma pieteikšanai: 65049114 Apmeklējumu iespējams arī pieteikt, zvanot: Rēķinvežiem – tālruņa numurs 65049109 (par jautājumiem, kas saistīti ar komunālo pakalpojumu rēķiniem)Darbiniekiem – sazinoties ar...

Kontaktinformācija

Klientu apkalpošana
65049114

Avārijas dienests
65022261

Liftu avārijas dienests
67704525, 29805846

Kontakti elektronisko sakaru operatoriem
65022261

info@ogresnamsaimnieks.lv
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

E-pakalpojumi

Atver e.ogresnamsaimnieks.lv

Klientu portāls nodrošina:

  • saņemt rēķinu elektroniski
  • elektroniski iesniegt ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus
  • redzēt ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanas termiņus
  • apskatīt savas dzīvojamās mājas lietu un citus dokumentus
  • sazināties ar SIA “Ogres Namsaimnieks” sadaļā “Saziņa”

 

Administrācijas darba laiks

  • Pirmdiena 08:00-18:00
  • Otrdiena 08:00-17:00
  • Trešdiena 08:00-17:00
  • Ceturtdiena 08:00-17:00
  • Piektdiena 08:00-16:00

Pārtraukums 12:00 – 13:00

Kā taupīt siltumenerģiju mājoklī un samazināt izdevumus par apkuri?

Ņemot vērā globālo energoresursu sadārdzinājumu, ziemai tuvojoties, arvien aktuālāka kļūst energoresursu taupīšana. Neskatoties uz plānoto valsts atbalstu, kas iedzīvotājiem daļēji kompensēs energoresursu sadārdzinājumu, jārēķinās, ka mājsaimniecību izdevumi būs ievērojami lielāki nekā iepriekšējā ziemas sezonā. Katrs iedzīvotājs var samazināt savus izdevumus, mainot ikdienas paradumus un lietojot energoresursus apzināti. Esam apkopojuši padomus iedzīvotājiem, kas palīdzēs novērst nelietderīgu...

Dūmu detektori jāuztur darba kārtībā

Tuvojoties ziemai, kad mājokļos biežāk tiek dedzinātas sveces un darbināti elektriskie sildītāji, palielinās arī ugunsdrošības riski. Aicinām iedzīvotājus pārliecināties, ka mājoklī uzstādītie dūmu detektori ir darba kārtībā un nepieciešamības gadījumā uzstādīt jaunus! Visos mājokļos, tostarp dzīvokļos, jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem jeb autonomiem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem. Saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta...

Skaidrojums par SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas tarifa izmaiņām

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – SPRK) ir izvērtējusi un š. g. 15. septembrī apstiprinājusi SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas tarifa izmaiņas, kas stāsies spēkā š. g. 1. oktobrī. Salīdzinot ar iepriekšējo apkures sezonu, SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas tarifs ir pieaudzis divarpus reizes, kas tieši saistīts ir iepirktās siltumenerģijas un dabasgāzes sadārdzinājumu. No š. g. 1. oktobra paredzētais valsts atbalsts sadārdzinājumu daļēji...

Apstiprināts jauns siltumenerģijas tarifs no š. g. 1. oktobra

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – SPRK)  š. g. 15. septembrī ir apstiprinājusi SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu, kas stāsies spēkā š. g. 1. oktobrī. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņām. SIA “Ogres Namsaimnieks” ir divdaļīgs siltumenerģijas tarifs, kas sastāv no siltumenerģijas komponentes un jaudas maksas. Jaunā...

20. septembrī īslaicīgs siltumenerģijas padeves atslēgums vairākās adresēs Ogrē

SIA “Ogre Namsaimnieks” informē, ka sakarā ar remontdarbiem katlu mājā Brīvības ielā 116A, Ogrē, š. g. 20. septembrī no plkst. 10:00 līdz 11:00 ēkām, kas pieslēgtas minētajai katlu mājai, netiks nodrošināta siltumenerģijas padeve. Katlu mājai Brīvības ielā 116A, Ogrē, pieslēgtās ēkas (adreses): Brīvības iela 111, 113, 115, 115A, 117;Lauberes iela 4, 6;Lēdmanes iela 3, 4,...

Informācija par centralizētās apkures pieslēgšanu

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka apkures pieslēgšanu visās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kuras pieslēgtas centralizētajai siltumapgādes sistēmai, centralizēti plānots uzsākt š. g. oktobra sākumā. Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā siltumenerģijas sadārdzinājumu. Kas jādara, lai dzīvojamai mājai pieslēgtu apkuri ātrāk? Lai pieslēgtu apkuri ātrāk, dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotajai personai vai kontaktpersonai ir jāiesniedz SIA “Ogres...

Sadzīves un šķiroto atkritumu konteineru izmantošana

Lai taupītu savus līdzekļus un saudzētu dabu, ir svarīgi atkritumus izmest tiem paredzētajos konteineros. Šķiroto atkritumu konteinerus izved bez maksas – ja atkritumi ir pareizi sašķiroti! Šķiroto atkritumu konteineros var ievietot tikai atbilstoši sašķirotus atkritumus (informācija atrodama uz konteineriem), pretējā gadījumā konteineru saturs nav derīgs pārstrādei un tiek piemērots standarta sadzīves atkritumu izvešanas tarifs. Pareizi...

Sagatavoti dzīvojamo māju finanšu pārskati par 2022. gada pirmo pusgadu

SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju “Māju lietās” ievietoti dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskati par šī gada pirmo pusgadu. Pārskatos dzīvokļu īpašnieki var redzēt savas dzīvojamās mājas finanšu līdzekļu atlikumu, dzīvojamās mājas uzkrājuma fonda līdzekļus un veiktās iemaksas obligāto pārvaldīšanas darbību ietvaros plānotajiem remontdarbiem. Finanšu pārskatus un citus...

Jānodrošina piekļuve inženierkomunikācijām pagrabtelpās un dzīvokļos

Daļā SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 2022. gadā tiks veikti plānotie inženierkomunikāciju nomaiņas darbi (kanalizācijas, karstā un aukstā ūdens, kā arī apkures stāvvadu / guļvadu maiņa, noslēgventiļu maiņa), kā arī cauruļvadu izolēšanas darbi. Lai veiktu plānotos darbus, ir nepieciešams piekļūt inženierkomunikācijām – dzīvojamās mājas siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmām un iekārtām pagrabtelpās un dzīvokļos,...