Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Avārijas dienests 65022261

(T.sk. elektroapgādes sistēmas bojājumi)
Liftu avārijas dienests
67704525, 29805846

E-pakalpojumi

Atver e.ogresnamsaimnieks.lv

Klientu portāls nodrošina:

  • saņemt rēķinu elektroniski
  • elektroniski iesniegt ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus
  • citas iespējas

   

Kontaktinformācija

info@ogresnamsaimnieks.lv65049100 Mālkalnes prospekts 3, Ogre

Administratīvais departaments

  • Pirmdiena 08:00-18:00
  • Otrdiena 08:00-17:00
  • Trešdiena 08:00-17:00
  • Ceturtdiena 08:00-17:00
  • Piektdiena 08:00-16:00

Pārtraukums 12:00 – 13:00

Informācija par Pārvaldīšanas līguma noslēgšanu!

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, kas nosaka, ka pašvaldības pienākums ir pārvaldīt dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotajai personai, ir uzsākts dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas process. SIA “Ogres Namsaimnieks” šobrīd pārvalda dzīvojamās mājas...

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē!

Atsaucoties uz saņemto informāciju no Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres komunikācijas”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks” informē, ka sakarā ar ārējo ūdens tīklu avāriju, š.g. 19.jūlijā no plkst. 8.00 līdz plkst. 22.00 dzīvojamā mājā Rīgas ielā 6, Ogrē, nebūs aukstais un karstais ūdens. Pie dzīvojamās mājas tiks novietota dzeramā ūdens muca.

Par rēķinos iekļauto informāciju par mājas iedzīvotāju parādu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks” informē, ka š.g. jūlijā izrakstījos rēķinos iekļautā informācija par mājas iedzīvotāju parādu atspoguļo informāciju gan par faktiski kavētiem maksājumiem, gan par tiem maksājumiem, kuriem vēl pēdējā apmaksas diena nav pienākusi. Ņemot vērā vairāku dzīvokļu īpašnieku ieteikumus, turpmāk SIA “Ogres Namsaimnieks” rēķinos iekļaus informāciju tikai par faktiski kavētajiem komunālo maksājumu...

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē!

Sakarā ar siltumapgādes tīklu rekonstrukcijas darbiem no 09.07.2019. plkst. 8:00 līdz 10.07.2019. plkst. 17:00 būs siltumenerģijas padeves atslēgums (nebūs karstais ūdens) daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām: Meža prospektā 6; Lapu ielā 4, 6, 8, 11; Parka ielā 1a, 1b, 8, 10; Bērzu alejā 1, 4, 6, 8, 8a, 14; Zvaigžņu ielā 3; Tīnūžu ielā 3a, 5, 7, 9,...

SIA “Ogres Namsaimnieks” apsveikums svētkos!

POZITĪVĀM EMOCIJĀM PIEPILDĪTUS, SKANĪGĀM DZIESMĀM BAGĀTUS, UGUNSKURA LIESMĀM IZGAISMOTUS VASARAS SAULGRIEŽU SVĒTKUS! SIA “OGRES NAMSAIMNIEKS”

Paziņojums SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem!

Sakarā ar 16.04.2019. notikušo traģisko ugunsgrēku Ogrē, 17.04.2019. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk tekstā – VUGD), pieaicinot SIA “Ogres Namsaimnieks” speciālistus, veica daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpu un teritorijas neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli vairākās mājās, kurās pārvaldīšanu veic SIA “Ogres Namsaimnieks”. VUGD pārbaudēs tika konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās...

Paziņojums par SIA “Ogres Namsaimnieks” tarifu projektu!

SIA “Ogres Namsaimnieks”, vienotais reģistrācijas numurs: 40103941081, juridiskā adrese: Mālkalnes prospekts 3, Ogre, Ogres novads, LV-5001, 2019.gada 21.maijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektus, kas ir aprēķināti saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma Nr.1/7 noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku. Divdaļīgais gala tarifs (bez PVN). Zemāk...

SIA “Ogres Namsaimnieks” un SIA “Gulbenes nami” pieredzes apmaiņa

Š.g. 2019.gada 23.maijā SIA “Ogres Namsaimnieks” uzņēma SIA “Gulbenes nami” pārstāvjus, lai dalītos pieredzē par abpusēji aktuāliem jautājumiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā. Tikšanās laikā pārrunāti jautājumi par daudzdzīvokļu dzīvojāmo māju pārņemšanu dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā, sistēmu un programmatūras nodrošinājumu, klientu apkalpošanu procesu (t.sk. attālinātās apkalpošanas iespēju – e.ogresnamsaimnieks.lv), pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbību nodrošināšanu un citiem jautājumiem....

Biežāk uzdotie jautājumi par klientu portālu e.ogresnamsaimnieks!

Aprit jau 2 nedēļas, kopš SIA “Ogres Namsaimnieks” ir atklājis gan jauno mājas lapu – www.ogresnamsaimnieks.lv, gan jauno klientu portālu – e.ogresnamsaimnieks.lv! Šo 2 nedēļu laikā klienti ir izrādījuši lielu interesi par jauno klientu portālu e.ogresnamsaimnieks.lv – reģistrējušies vairāk par 700 lietotājiem. Šobrīd notiek aktīva dzīvokļu īpašnieku reģistrēšanās jaunajā klientu portālā e.ogresnamsaimnieks.lv. SIA “Ogres Namsaimnieks”...