Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Vispārīga informācija

Latvijā no 2009. gada ir pieejami Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas projektu īstenošanai. No 2016. gada ES fondu līdzekļu atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas projektu īstenošanai nodrošina AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”.

Vairums no Ogrē esošām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām ir celtas pagājušā gadsimta 60.–70. gados, un energoefektivitātes paaugstināšanas projektu īstenošana šajās mājās ir aktuāla un nepieciešama. Tas ir laikietilpīgs un sarežģīts process, kurā dzīvokļu īpašniekiem jāuzņemas finansiālas saistības, lai atjaunotu savu dzīvojamo māju un nodrošinātu tās turpmāku ekspluatāciju ilgtermiņā. Kā liecina līdz šim Latvijā renovēto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pieredze, tad ieguvumi atsver ieguldītos pūliņus un finanšu resursus.

Būtiskākie ieguvumi, veicot dzīvojamās mājas renovāciju:

  • samazinās siltumenerģijas patēriņš un maksa par patērēto siltumenerģiju;
  • vienlaicīgi tiek veikti dažādi nepieciešamie remontdarbi (apkures radiatoru maiņa, logu maiņa, cokola siltināšana, bēniņu siltināšana, ieejas durvju maiņa u. c.);
  • dzīvojamā māja iegūst vizuāli pievilcīgu un mūsdienīgus izskatu;
  • uzlabojas mikroklimats telpās;
  • pagarinās dzīvojamās mājas ekspluatācijas laiks.

Viens no svarīgākajiem aspektiem, kas jāapsver dzīvokļu īpašniekiem pirms dzīvojamās mājas renovācijas, ir energoefektivitātes paaugstināšanas projekta īstenošanas izmaksas. Lai pieņemtu lēmumu par šāda vērienīga projekta īstenošanu, dzīvokļu īpašnieki vēlas zināt provizoriskās izmaksas. SIA “Ogres Namsaimnieks” ir izstrādājusi informatīvu aprēķina kalkulatoru, kurā SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki var iepazīties ar šādu informāciju:

  • aptuvenām siltumenerģijas izmaksām pirms renovācijas projekta īstenošanas;
  • aptuvenām siltumenerģijas izmaksām pēc renovācijas projekta īstenošanas;
  • aptuvenām siltumenerģijas patēriņa izmaiņām, salīdzinot siltumenerģijas patēriņu pirms un pēc renovācijas projekta īstenošanas;
  • aptuveno kredīta maksājumu.

Kalkulators piedāvā iespējas mainīt dažādus lielumus, piemēram, siltumenerģijas tarifu, siltumenerģijas patēriņu un  kredīta maksājumu. Vizuālajā grafikā dzīvokļu īpašniekiem ir redzamas izmaksas pirms un pēc energoefektivitātes paaugstināšanas projekta īstenošanas gada griezumā.

Ievadiet sava dzīvokļa adresi un apskatiet provizoriskās izmaksas!

Kalkulators pieejams šeit!