Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Informācija par kaitēkļu iznīcināšanas pasākumiem koplietošanas telpās

SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās tiek regulāri veikta kaitēkļu iznīcināšana, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

Profilaktiskās dezinsekcijas (kukaiņu indēšanas) un deratizācijas (žurku un peļu indēšanas) pakalpojumus veic īpaši apmācīts darbinieks – dezinfektors – tādā veidā, lai izvairītos no kaitējuma un neērtību radīšanas cilvēkiem un kaitējuma videi.

Dezinfektors nosaka kaitīgo posmkāju un grauzēju mitināšanās, barošanās un pārvietošanās vietas, izvērtē un izvēlas atbilstošas metodes un līdzekļus to iznīcināšanai.

Veicot kaitēkļu iznīcināšanas pasākumus dzīvojamās mājās un to piesaistītajās teritorijās, licencētais uzņēmums, kas veic deratizācijas un dezinsekcijas darbus, ir atbildīgs par to, ka izvēlētie līdzekļi, ar kuriem tiek veikti deratizācijas un dezinsekcijas pasākumi, ir nekaitīgi cilvēkiem un mājdzīvniekiem un rezultējas ar augstu efektivitāti. Tiek lietoti sertificēti līdzekļi, kuriem ir piešķirti biocīdu inventarizācijas numuri atbilstoši valsts likumdošanai, un tie tiek lietoti paredzētajā veidā un koncentrācijā, kas ir nekaitīgi cilvēkiem un mājdzīvniekiem.

Dezinsekcija koplietošanas telpās tiek veikta trīs reizes gadā. Tās laikā nav atļauts atrasties apstrādājamās telpās, kā arī pirmās pāris stundas pēc dezinsekcijas pasākumu veikšanas bez īpašas vajadzības nevajag apmeklēt telpas, kurās dezinsekcija tika veikta.

Deratizācija pagrabu koplietošanas telpās tiek veikta četras reizes gadā, izvietojot kārbiņas ar saindētu barību. Citur koplietošanas telpās saindētā barība netiek izvietota, lai tai nevarētu piekļūt bērni un mājdzīvnieki. Pēc deratizācijas pasākumu veikšanas nav atļauts aiztikt vai pārvietot kārbiņas ar deratizācijas līdzekli.

Related Posts

Arhīvi