Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Siltumapgāde

Centralizētā siltumapgādē siltums tiek saražots dabasgāzes katlu mājās, papildus iepirkts no koģenerācijas iekārtām un šķeldas katlu mājas. Klientam siltumu līdz ēkai nogādā caur siltumtrasēm. Kopējais siltumtīklu garums, par ko atbild SIA “Ogres Namsaimnieks”, ir virs 20 km.

KĀ DARBOJAS CENTRALIZĒTĀ SILTUMAPGĀDE?

  1. Centralizētajā siltumapgādē siltumenerģijas ceļš līdz radiatoram sākas ar siltumenerģijas saražošanu katlu mājā vai koģenerācijas stacijā.
  2. Saražotā siltumenerģija tiek pārvadīta līdz ēkām pa siltumtrasēm. Šo siltumenerģijas ceļa posmu līdz ēkai sauc par siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmu.
  3. Ēkā ir izvietots siltummezgls, kurā siltumenerģijas skaitītājs uzskaita pievadīto siltumenerģiju, kas tālāk tiek novadīta ēkas apkures sistēmā un karstā ūdens uzsildīšanai.
  4. Siltumenerģija cirkulē radiatoru sistēmā un nodrošina ēkās apkuri.
  5. Ar siltumenerģijas palīdzību tiek uzsildīts ēkai pievadītais aukstais ūdens, lai no krāna varētu tecēt karstais ūdens.
  6. Karstais ūdens ēkas iekšējā sistēmā nepārtraukti atdziest, bet, lai nodrošinātu cilvēka komfortu un, atverot krānu, ūdens tomēr būtu silts, notiek nepārtraukta karstā ūdens cirkulācija sistēmā un šī ūdens sildīšana.

KĀ DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ VEIDOJAS DZĪVOKĻA INDIVIDUĀLĀ PASTĀVĪGĀ MAKSA PAR SILTUMAPGĀDI?

Maksa par siltumapgādi = aprēķinātā maksa par apkuri uz kvm + maksa par karstā ūdens uzsildīšanu + maksa par karstā ūdens cirkulācijas nodrošināšanu.

KAS IETEKMĒ SILTUMENERĢIJAS PATĒRIŅU UN MAKSU PAR TO?

  • Āra gaisa temperatūra.
  • Ēkas tehniskais stāvoklis jeb ēkas siltumnoturība.
  • Iedzīvotāju komforta prasības telpām un karstajam ūdenim.
  • Siltumenerģijas tarifs.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumi


Siltumenerģijas tarifa gada pastāvīgā maksa un pieprasītās siltuma jaudas
Citi dokumenti

2018. gada 29. jūnija Līgums par siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu.

Siltumenerģijas sadalījuma daudzdzīvokļu dzīvojamos namos aprēķina metodika (2022. gada 1. decembra redakcija).*


Dokumentu arhīvs ŠEIT.