Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Cenrādis

Administratīvie pakalpojumi

N.p.k. PAKALPOJUMSMērvienība Summa (EUR)bez PVN PVN 21%(EUR) Summa kopā (EUR),ieskaitot PVN
1 Apsaimniekošanas pakalpojuma līguma kopijas izsniegšanapakalpojums 4.130.87 5.00
2 Skaitītāju maiņas akta kopijas izsniegšana pakalpojums 2.480.52 3.00
3 Izziņa par parāda esamību / neesamību* pakalpojums 4.130.87 5.00
4 Citas izziņaspakalpojums 8.261.74 10.00
5 Rēķina izdruka pakalpojums 0.410.09 0.50
6 Dokumenta kopijas sagatavošana un izsniegšana papīra vai elektroniskā formātā par 1 A4 lapu** 0.41 0.09 0.50
7Dokumenta nosūtīšana pa pastu (vienkāršs sūtījums)pakalpojums 1.630.341.97
8Dokumenta nosūtīšana pa pastu (ierakstīts sūtījums) pakalpojums 2.450.512.96

* Maksa netiek piemērota maznodrošinātā vai trūcīgā statusu ieguvušām personām, uzrādot statusa apliecinošu dokumentu.

** Ja sākotnēji dokuments ir bijis sagatavots kā elektroniskais dokuments, tad maksa par 1 šāda elektroniska dokumenta atvasinājumu elektroniskā veidā ir 0.50 EUR.

Siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbi un remontdarbi

N.p.k.1. PAKALPOJUMI DZĪVOKĻOSMērvienībaSumma (EUR) bez PVNPVN 21%
(EUR)
Summa kopā (EUR), ieskaitot PVN
1.1Tehnisko noteikumu sagatavošana sildķermeņu maiņai *1pakalpojums15.003.1518.15
1.2Apkures sistēmas izlaišana pirms remontdarbiem, uzpildīšana un atgaisošana pēc remontdarbiem vienam dzīvoklim *2, 3 pakalpojums 32.316.7939.10
1.3Karstā ūdensapgādes sistēmas izlaišana pirms remontdarbiem, uzpildīšana pēc remontdarbiem vienam dzīvoklim *2, 4pakalpojums 32.316.7939.10
1.4Aukstā ūdensapgādes sistēmas izlaišana pirms remontdarbiem, uzpildīšana pēc remontdarbiem vienam dzīvoklim *2, 4pakalpojums 32.316.7939.10
1.5Ūdens patēriņa skaitītāja plombēšana bez ūdens patēriņa skaitītāja maiņas 1 dzīvoklī ar akta sastādīšanu pakalpojums 32.316.7939.10

* Piezīmes:

 1. Apmaksa par tehnisko noteikumu izsniegšanu veicama pirms pakalpojuma veikšanas;
 2. Pasūtot inženierkomunikāciju nomaiņas / ierīkošanas darbus SIA “Ogres Namsaimnieks”, par pozīciju Nr. 1.2, 1.3 un 1.4 minētajiem darbiem nav jāmaksā, jo to izmaksas iekļautas attiecīgo inženierkomunikāciju nomaiņas / ierīkošanas darbu izmaksās;
 3. Apkures sistēmas uzpildīšana jāveic nākamajā dienā pēc tās iztukšošanas, lai novērstu cauruļvadu korodēšanu;
 4. Karstā un aukstā ūdensapgādes sistēmas uzpildīšana jāveic līdz plkst. 17:00 tajā pašā dienā pēc tās iztukšošanas, lai nodrošinātu iespējami īsu sistēmas darbības pārtraukumu.
N.p.k. 2. SILDĶERMEŅU MAIŅA
DAUDZDZĪVOKĻU MĀJĀS *1, 2, 3
Mērvienība Summa (EUR)
bez PVN
PVN 21%
(EUR)
Summa kopā (EUR),
ieskaitot PVN
2.11 gab. sildķermeņu maiņakomplekts64.6013.5778.17
2.2 2 gab. sildķermeņu maiņa komplekts 113.0623.74136.80
2.3 3 gab. sildķermeņu maiņa komplekts 145.3730.53175.90
2.4 4 gab. sildķermeņu maiņa komplekts 193.8240.70234.52
2.5 5 gab. sildķermeņu maiņa komplekts 242.2850.88293.16
2.6 6 gab. sildķermeņu maiņa komplekts 290.7361.05351.78

* Piezīmes:

 1. Sildķermeņu maiņa daudzdzīvokļu mājās veicama saskaņā ar SIA “Ogres Namsaimnieks” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem (pozīcija 1.1.);
 2. Pakalpojuma cenā iekļautas izmaksas šādu darbu veikšanai:
  1. apkures sistēmas siltumnesēja izlaišana pirms remontdarbiem, uzpildīšana un atgaisošana pēc remontdarbiem (pozīcija Nr. 1.2),
  2. vecā sildķermeņa demontāža,
  3. jaunā sildķermeņa uzstādīšana un pieslēgšana pie esošās apkures sistēmas stāvvada, uzstādot noslēgarmatūru vai regulējošu armatūru pēc pasūtītāja izvēles;
 3. Pakalpojuma cenā nav iekļautas būvizstrādājumu (sildķermeņu un apsaistes sistēmas) izmaksas.
N.p.k. 3. APKURES SISTĒMAS DVIEĻU ŽĀVĒTĀJA MAIŅA *1, 2 Mērvienība Summa (EUR)
bez PVN
PVN 21%
(EUR)
Summa kopā (EUR),
ieskaitot PVN
3.1Dvieļu žāvētāja maiņa (1 cilpa)komplekts72.6815.2687.94
3.2Dvieļu žāvētāja maiņa (2 cilpas) komplekts 88.8418.66107.50

* Piezīmes:

 1. Pakalpojuma cenā iekļautas izmaksas šādu darbu veikšanai:
  1. apkures sistēmas siltumnesēja izlaišana pirms remontdarbiem, uzpildīšana un atgaisošana pēc remontdarbiem (pozīcija Nr. 1.2),
  2. vecā dvieļu žāvētāja demontāža,
  3. jaunā dvieļu žāvētāja montāža un pieslēgšana pie esošā apkures sistēmas stāvvada;
 2. Pakalpojuma cenā nav iekļautas būvizstrādājumu izmaksas.
N.p.k.4. KARSTĀ ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS DVIEĻU ŽĀVĒTĀJA MAIŅA *1, 2 MērvienībaSumma (EUR)
bez PVN
PVN 21%
(EUR)
Summa kopā (EUR),
ieskaitot PVN
4.1 Dvieļu žāvētāja maiņa (1 cilpa) komplekts 64.6013.5778.17
4.2 Dvieļu žāvētāja maiņa (2 cilpas) komplekts 80.7616.9697.72

* Piezīmes:

 1. Pakalpojuma cenā iekļautas izmaksas šādu darbu veikšanai:
  1. karstā ūdensapgādes sistēmas izlaišana pirms remontdarbiem, uzpildīšana un atgaisošana pēc remontdarbiem (pozīcija Nr. 1.3)
  2. vecā dvieļu žāvētāja demontāža,
  3. jaunā dvieļu žāvētāja montāža un pieslēgšana pie esošā karstā ūdensapgādes vai recirkulācijas stāvvada;
 2. Pakalpojuma cenā nav iekļautas būvizstrādājumu izmaksas.
N.p.k. 5. AUKSTĀ ŪDENSAPGĀDES,
KARSTĀ ŪDENSAPGĀDES UN
KANALIZĀCIJAS SISTĒMU
IERĪKOŠANA / MAIŅA DZĪVOKLĪ
AIZ PIEDERĪBAS ROBEŽAS *1
MērvienībaSumma (EUR)
bez PVN
PVN 21%
(EUR)
Summa kopā (EUR),
ieskaitot PVN
5.11 gab. patērētājs
(piemēram, izlietne)
komplekts 40.388.4848.86
5.22 gab. patērētāji
(piemēram, izlietne + vanna)
komplekts 64.6013.5778.17
5.33 gab. patērētāji
(piemēram, izlietne + vanna + sēdpods)
komplekts 96.9120.35117.26
5.44 gab. patērētāji (piemēram, izlietne
+ vanna + sēdpods + veļasmašīna)
komplekts 129.2127.13156.34

* Piezīmes:

 1. Pakalpojuma cenā iekļautas izmaksas šādu darbu veikšanai:
  1. veco cauruļvadu demontāža,
  2. jauno cauruļvadu ierīkošana līdz patērētājam un
  3. pievienošanās pie esošā jaucējkrāna un sifona.
N.p.k. 6. AUKSTĀ ŪDENSAPGĀDES, KARSTĀ
ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS
SISTĒMU IERĪKOŠANA / MAIŅA,
ŠTROBĒJOT SIENAS DZĪVOKLĪ
AIZ PIEDERĪBAS ROBEŽAS *1
Mērvienība Summa (EUR)
bez PVN
PVN 21%
(EUR)
Summa kopā (EUR),
ieskaitot PVN
6.1 1 gab. patērētājs
(piemēram, izlietne)
komplekts 56.5311.8768.40
6.22 gab. patērētāji
(piemēram, izlietne + vanna)
komplekts 88.8418.66107.50
6.33 gab. patērētāji
(piemēram, izlietne + vanna + sēdpods)
komplekts 121.1325.44146.57
6.44 gab. patērētāji (piemēram, izlietne
+ vanna + sēdpods + veļasmašīna)
komplekts 153.4432.22185.66

* Piezīmes:

 1. Pakalpojuma cenā iekļautas izmaksas šādu darbu veikšanai:
  1. veco cauruļvadu demontāža,
  2. štrobju izzāģēšana sienās,
  3. jauno cauruļvadu ierīkošana līdz patērētājam un
  4. pievienošanās pie esošā jaucējkrāna un sifona.
N.p.k.7. AUKSTĀ ŪDENSAPGĀDES UN KARSTĀ ŪDENSAPGĀDES STĀVVADA POSMA MAIŅA DZĪVOKLĪ, IESKAITOT ŪDENS PATĒRIŅA SKAITĪTĀJU PĀRNEŠANU ŠAHTĀ *1 Mērvienība Summa (EUR)
bez PVN
PVN 21%
(EUR)
Summa kopā (EUR),
ieskaitot PVN
7.11 gab. stāvvads + 1 gab. skaitītājs komplekts 32.316.7939.10
7.22 gab. stāvvadi +
2 gab. skaitītāji
komplekts 48.4610.1858.64
7.33 gab. stāvvadi +
3 gab. skaitītāji
komplekts 64.6013.5778.17
7.44 gab. stāvvadi +
4 gab. skaitītāji
komplekts 96.9120.35117.26
7.55 gab. stāvvadi +
4 gab. skaitītāji
komplekts 129.2127.13156.34
7.66 gab. stāvvadi +
4 gab. skaitītāji
komplekts 161.5133.92195.43
7.7Skaitītāju pārnešana
bez stāvvada maiņas (1 gab.)
komplekts 16.153.3919.54
7.8Skaitītāju pārnešana
bez stāvvada maiņas (2 gab.)
komplekts 24.225.0929.31
7.9Skaitītāju pārnešana
bez stāvvada maiņas (3 gab.)
komplekts 32.316.7939.10
7.10Skaitītāju pārnešana
bez stāvvada maiņas (4 gab.)
komplekts 40.388.4848.86

* Piezīmes:

 1. Pakalpojuma cenā iekļautas izmaksas šādu darbu veikšanai:
  1. karstā ūdensapgādes sistēmas izlaišana pirms remontdarbiem, uzpildīšana un atgaisošana pēc remontdarbiem (pozīcija Nr. 1.3),
  2. aukstā ūdensapgādes sistēmas izlaišana pirms remontdarbiem un uzpildīšana pēc remontdarbiem (pozīcija Nr. 1.4),
  3. veco cauruļvadu demontāža no grīdas līdz griestiem,
  4. jauno cauruļvadu montāža un jaunu atzaru ierīkošana ūdens patēriņa skaitītājiem, pārnesot tos inženierkomunikāciju šahtā.
N.p.k. 8. KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS
STĀVVADA POSMA MAIŅA *1
MērvienībaSumma (EUR)
bez PVN
PVN 21%
(EUR)
Summa kopā (EUR),
ieskaitot PVN
8.11 gab. stāvvads DN110 komplekts 64.6013.5778.17
8.21 gab. stāvvads DN50 komplekts 48.4610.1858.64
8.32 gab. stāvvadi DN110 + DN110 komplekts 113.0623.74136.80
8.42 gab. stāvvadi DN110 + DN50 komplekts 96.9120.35117.26

* Piezīmes:

 1. Pakalpojuma cenā iekļautas izmaksas šādu darbu veikšanai:
  1. karstā ūdensapgādes sistēmas izlaišana pirms remontdarbiem, uzpildīšana un atgaisošana pēc remontdarbiem (pozīcija Nr. 1.3),
  2. aukstā ūdensapgādes sistēmas izlaišana pirms remontdarbiem un uzpildīšana pēc remontdarbiem (pozīcija Nr. 1.4),
  3. kanalizācijas sistēmas stāvvada demontāža no piederības robežas trejgabala, ieskaitot to, līdz griestiem,
  4. jauna kanalizācijas sistēmas stāvvada montāža, ieskaitot visu nepieciešamo papildaprīkojumu (ja tāds ir paredzēts) un
  5. esošā sēdpoda atpakaļ pievienošana.
N.p.k.9. ŪDENS JAUCĒJKRĀNU
MAIŅA / UZSTĀDĪŠANA
Mērvienība Summa (EUR)
bez PVN
PVN 21%
(EUR)
Summa kopā (EUR),
ieskaitot PVN
9.11 gab. virtuves jaucējkrāna
maiņa / uzstādīšana
komplekts 24.225.0929.31
9.21 gab. dušas jaucējkrāna
maiņa / uzstādīšana
(bez klausules turētāja)
komplekts 32.316.7939.10
9.32 gab. dušas jaucējkrānu
maiņa / uzstādīšana
(bez klausules turētāja)
komplekts 48.4610.1858.64
9.41 gab. dušas jaucējkrāna
maiņa / uzstādīšana
(ar klausules turētāju)
komplekts 48.4610.1858.64
9.52 gab. dušas jaucējkrānu
maiņa / uzstādīšana
(ar klausules turētāju)
komplekts 64.6013.5778.17
9.61 gab. iebūvējama
jaucējkrāna pamatnes ierīkošana
(ieskaitot štrobēšanu)
komplekts 64.6013.5778.17
9.72 gab. iebūvējamu
jaucējkrānu pamatņu ierīkošana
(ieskaitot štrobēšanu)
komplekts 80.7616.9697.72
9.81 gab. jaucējkrāna uzstādīšana
uz jau iebūvētu pamatni
komplekts 32.316.7939.10
9.92 gab. jaucējkrānu uzstādīšana
uz jau iebūvētām pamatnēm
komplekts 48.4610.1858.64
10. SĒDPODA MAIŅA / UZSTĀDĪŠANA
10.11 gab. sēdpoda vai bidē
maiņa / uzstādīšana
komplekts 64.6013.5778.17
10.22 gab. sēdpodu vai bidē
maiņa / uzstādīšana
komplekts 96.9120.35117.26
10.31 gab. sēdpoda vai bidē
instalācijas uzstādīšana
komplekts 48.4610.1858.64
10.42 gab. sēdpodu vai bidē
instalāciju uzstādīšana
komplekts 80.7616.9697.72
10.51 gab. sēdpoda vai bidē
maiņa / uzstādīšana
uz jau iebūvētas instalācijas
komplekts 24.225.0929.31
10.62 gab. sēdpodu vai bidē
maiņa / uzstādīšana
uz jau iebūvētām instalācijām
komplekts 40.388.4848.86
11. URINĀLU MAIŅA / UZSTĀDĪŠANA
11.11 gab. urināla
maiņa / uzstādīšana
komplekts 32.316.7939.10
11.21 gab. urināla
instalācijas ierīkošana
komplekts 48.4610.1858.64
11.31 gab. urināla uzstādīšana
uz jau iebūvētas instalācijas
komplekts 24.225.0929.31
12. DUŠAS KABĪNES
MAIŅA / UZSTĀDĪŠANA
12.11 gab. dušas kabīnes
maiņa / uzstādīšana
(palete + PVC durvis)
komplekts 96.9120.35117.26
12.21 gab. dušas kabīnes
maiņa / uzstādīšana
(palete + stikla durvis)
komplekts 129.2127.13156.34
13. VANNAS MAIŅA / UZSTĀDĪŠANA
13.11 gab. vannas maiņa / uztādīšana
(PVC vai metāla)
komplekts 80.7616.9697.72
13.21 gab. vannas uzstādīšana (akmens masas);
cenā nav iekļauta akmensmasas vannas
piegāde un nogādāšana līdz montāžas vietai
komplekts 129.2127.13156.34
13.31 gab. vannas maiņa / uzstādīšana
(PVC vai metāla) + PVC durvis
komplekts 96.9120.35117.26
13.41 gab. vannas uzstādīšana (akmens masas) +
stikla durvis; cenā nav iekļauta akmens masas
vannas piegāde un nogādāšana līdz montāžas vietai
komplekts 145.3730.53175.90
14. IZLIETNES MAIŅA / UZSTĀDĪŠANA
14.11 gab. nerūsējošā tērauda
izlietnes maiņa / uzstādīšana
komplekts 32.316.7939.10
14.21 gab. keramiskās izlietnes
maiņa / uzstādīšana
komplekts 48.4610.1858.64
14.32 gab. keramisko izlietņu
maiņa / uzstādīšana
komplekts 80.7616.9697.72
14.41 gab. akmens masas izlietnes
uzstādīšana
komplekts 64.6013.5778.17
14.52 gab. akmens masas izlietņu
uzstādīšana
komplekts 96.9120.35117.26
14.63 gab. akmens masas izlietņu
uzstādīšana
komplekts 129.2127.13156.34
15. VEĻASMAŠĪNAS MAIŅA / UZSTĀDĪŠANA
15.11 gab. veļasmašīnas
maiņa / uzstādīšana
komplekts 32.316.7939.10
15.22 gab. veļasmašīnu
maiņa / uzstādīšana
komplekts 48.4610.1858.64
16. TRAUKU MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS
MAIŅA / UZSTĀDĪŠANA
16.11 gab. trauku mazgājamās mašīnas
maiņa / uzstādīšana
komplekts 32.316.7939.10
16.22 gab. trauku mazgājamo mašīnu
maiņa / uzstādīšana
komplekts 48.4610.1858.64

Piezīmes siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu un remontdarbu cenrādim kopumā:

 1. Siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbi un remontdarbi privātmājās, sabiedriskajās ēkās un iestādēs tiek veikti pēc iepriekšējās vienošanās, sastādot lokālo tāmi;
 2. Cenrādī neiekļautie darbi tiek tāmēti atsevišķi.

Lielgabarīta atkritumu izvešana

N.p.k.17. LIELGABARĪTA ATKRITUMU IZVEŠANA* MērvienībaSumma (EUR)
bez PVN
PVN 21%
(EUR)
Summa kopā (EUR),
ieskaitot PVN
17Lielgabarīta atkritumu izvešana 1 m364.7813.678.38

Piezīmes:

 1. Pakalpojumā ietilpst lielgabarīta atkritumu iekraušana traktora piekabē pie konkrētās dzīvojamās mājas, transportēšana, izkraušana lielgabarīta atkritumu konteinerā Zilokalnu prospektā 12, Ogrē;
 2. Cenrādī neiekļautie darbi tiek tāmēti atsevišķi.