Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Cenrādis

Administratīvie pakalpojumi

N.p.k. PAKALPOJUMSMērvienība Summa (EUR)bez PVN PVN 21%(EUR) Summa kopā (EUR),ieskaitot PVN
1 Apsaimniekošanas pakalpojuma līguma kopijas izsniegšanapakalpojums 4.130.87 5.00
2 Skaitītāju maiņas akta kopijas izsniegšana pakalpojums 2.480.52 3.00
3 Izziņa par parāda esamību / neesamību* pakalpojums 4.130.87 5.00
4 Citas izziņaspakalpojums 8.261.74 10.00
5 Rēķina izdruka pakalpojums 0.410.09 0.50
6 Dokumenta kopijas sagatavošana un izsniegšana papīra vai elektroniskā formātā par 1 A4 lapu** 0.41 0.09 0.50
7Dokumenta nosūtīšana pa pastu (vienkāršs sūtījums)pakalpojums 1.630.341.97
8Dokumenta nosūtīšana pa pastu (ierakstīts sūtījums) pakalpojums 2.450.512.96

* Maksa netiek piemērota maznodrošinātā vai trūcīgā statusu ieguvušām personām, uzrādot statusa apliecinošu dokumentu.

** Ja sākotnēji dokuments ir bijis sagatavots kā elektroniskais dokuments, tad maksa par 1 šāda elektroniska dokumenta atvasinājumu elektroniskā veidā ir 0.50 EUR.

Siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbi un remontdarbi

N.p.k.1. PAKALPOJUMI DZĪVOKĻOSMērvienībaSumma (EUR) bez PVNPVN 21%
(EUR)
Summa kopā (EUR), ieskaitot PVN
1.1Tehnisko noteikumu sagatavošana sildķermeņu maiņai *1pakalpojums21.494.5126.00
1.2Apkures sistēmas izlaišana pirms remontdarbiem, uzpildīšana un atgaisošana pēc remontdarbiem vienam dzīvoklim *2, 3 pakalpojums 45.549.5655.10
1.3Karstā ūdensapgādes sistēmas izlaišana pirms remontdarbiem, uzpildīšana pēc remontdarbiem vienam dzīvoklim *2, 4pakalpojums 45.549.5655.10
1.4Aukstā ūdensapgādes sistēmas izlaišana pirms remontdarbiem, uzpildīšana pēc remontdarbiem vienam dzīvoklim *2, 4pakalpojums 30.376.3836.75
1.5Ūdens patēriņa skaitītāja plombēšana bez ūdens patēriņa skaitītāja maiņas 1 dzīvoklī ar akta sastādīšanu pakalpojums 18.183.8222.00

* Piezīmes:

 1. Apmaksa par tehnisko noteikumu izsniegšanu veicama pirms pakalpojuma veikšanas;
 2. Pasūtot inženierkomunikāciju nomaiņas / ierīkošanas darbus SIA “Ogres Namsaimnieks”, par pozīciju Nr. 1.2, 1.3 un 1.4 minētajiem darbiem nav jāmaksā, jo to izmaksas iekļautas attiecīgo inženierkomunikāciju nomaiņas / ierīkošanas darbu izmaksās;
 3. Apkures sistēmas uzpildīšana jāveic nākamajā dienā pēc tās iztukšošanas, lai novērstu cauruļvadu korodēšanu;
 4. Karstā un aukstā ūdensapgādes sistēmas uzpildīšana jāveic līdz plkst. 17:00 tajā pašā dienā pēc tās iztukšošanas, lai nodrošinātu iespējami īsu sistēmas darbības pārtraukumu.
N.p.k. 2. SILDĶERMEŅU MAIŅA
DAUDZDZĪVOKĻU MĀJĀS *1, 2, 3
Mērvienība Summa (EUR)
bez PVN
PVN 21%
(EUR)
Summa kopā (EUR),
ieskaitot PVN
2.1 1 gab. sildķermeņu maiņa komplekts60.7112.7573.46
2.2 2 gab. sildķermeņu maiņa komplekts 121.4225.50146.92
2.3 3 gab. sildķermeņu maiņa komplekts 164.4834.54199.02
2.4 4 gab. sildķermeņu maiņa komplekts 219.3146.05265.36
2.5 5 gab. sildķermeņu maiņa komplekts 274.1357.57331.70
2.6 6 gab. sildķermeņu maiņa komplekts 328.9669.08398.04

* Piezīmes:

 1. Sildķermeņu maiņa daudzdzīvokļu mājās veicama saskaņā ar SIA “Ogres Namsaimnieks” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem (pozīcija 1.1.);
 2. Pakalpojuma cenā iekļautas izmaksas šādu darbu veikšanai:
  1. apkures sistēmas siltumnesēja izlaišana pirms remontdarbiem, uzpildīšana un atgaisošana pēc remontdarbiem (pozīcija Nr. 1.2),
  2. vecā sildķermeņa demontāža,
  3. jaunā sildķermeņa uzstādīšana un pieslēgšana pie esošās apkures sistēmas stāvvada, uzstādot noslēgarmatūru vai regulējošu armatūru pēc pasūtītāja izvēles;
 3. Pakalpojuma cenā nav iekļautas būvizstrādājumu (sildķermeņu un apsaistes sistēmas) izmaksas.
N.p.k. 3. APKURES SISTĒMAS DVIEĻU ŽĀVĒTĀJA MAIŅA *1, 2 Mērvienība Summa (EUR)
bez PVN
PVN 21%
(EUR)
Summa kopā (EUR),
ieskaitot PVN
3.1Dvieļu žāvētāja maiņa (1 cilpa)komplekts75.9115.9491.85
3.2Dvieļu žāvētāja maiņa (2 cilpas) komplekts 91.0719.13110.20

* Piezīmes:

 1. Pakalpojuma cenā iekļautas izmaksas šādu darbu veikšanai:
  1. apkures sistēmas siltumnesēja izlaišana pirms remontdarbiem, uzpildīšana un atgaisošana pēc remontdarbiem (pozīcija Nr. 1.2),
  2. vecā dvieļu žāvētāja demontāža,
  3. jaunā dvieļu žāvētāja montāža un pieslēgšana pie esošā apkures sistēmas stāvvada;
 2. Pakalpojuma cenā nav iekļautas būvizstrādājumu izmaksas.
N.p.k.4. KARSTĀ ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS DVIEĻU ŽĀVĒTĀJA MAIŅA *1, 2 MērvienībaSumma (EUR)
bez PVN
PVN 21%
(EUR)
Summa kopā (EUR),
ieskaitot PVN
4.1 Dvieļu žāvētāja maiņa (1 cilpa) komplekts 60.7112.7573.46
4.2 Dvieļu žāvētāja maiņa (2 cilpas) komplekts 75.9115.9491.85

* Piezīmes:

 1. Pakalpojuma cenā iekļautas izmaksas šādu darbu veikšanai:
  1. karstā ūdensapgādes sistēmas izlaišana pirms remontdarbiem, uzpildīšana un atgaisošana pēc remontdarbiem (pozīcija Nr. 1.3)
  2. vecā dvieļu žāvētāja demontāža,
  3. jaunā dvieļu žāvētāja montāža un pieslēgšana pie esošā karstā ūdensapgādes vai recirkulācijas stāvvada;
 2. Pakalpojuma cenā nav iekļautas būvizstrādājumu izmaksas.
N.p.k. 5. AUKSTĀ ŪDENSAPGĀDES,
KARSTĀ ŪDENSAPGĀDES UN
KANALIZĀCIJAS SISTĒMU
IERĪKOŠANA / MAIŅA DZĪVOKLĪ
AIZ PIEDERĪBAS ROBEŽAS *1
MērvienībaSumma (EUR)
bez PVN
PVN 21%
(EUR)
Summa kopā (EUR),
ieskaitot PVN
5.11 gab. patērētājs
(piemēram, izlietne)
komplekts 45.549.5655.10
5.22 gab. patērētāji
(piemēram, izlietne + vanna)
komplekts 60.7012.7573.45
5.33 gab. patērētāji
(piemēram, izlietne + vanna + sēdpods)
komplekts 91.0719.13110.20
5.44 gab. patērētāji (piemēram, izlietne
+ vanna + sēdpods + veļasmašīna)
komplekts 121.4525.50146.95

* Piezīmes:

 1. Pakalpojuma cenā iekļautas izmaksas šādu darbu veikšanai:
  1. veco cauruļvadu demontāža,
  2. jauno cauruļvadu ierīkošana līdz patērētājam un
  3. pievienošanās pie esošā jaucējkrāna un sifona.
N.p.k. 6. AUKSTĀ ŪDENSAPGĀDES, KARSTĀ
ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS
SISTĒMU IERĪKOŠANA / MAIŅA,
ŠTROBĒJOT SIENAS DZĪVOKLĪ
AIZ PIEDERĪBAS ROBEŽAS *1
Mērvienība Summa (EUR)
bez PVN
PVN 21%
(EUR)
Summa kopā (EUR),
ieskaitot PVN
6.1 1 gab. patērētājs
(piemēram, izlietne)
komplekts 60.7012.7573.45
6.22 gab. patērētāji
(piemēram, izlietne + vanna)
komplekts 91.0719.13110.20
6.33 gab. patērētāji
(piemēram, izlietne + vanna + sēdpods)
komplekts 121.4525.50146.95
6.44 gab. patērētāji (piemēram, izlietne
+ vanna + sēdpods + veļasmašīna)
komplekts 151.7831.87183.65

* Piezīmes:

 1. Pakalpojuma cenā iekļautas izmaksas šādu darbu veikšanai:
  1. veco cauruļvadu demontāža,
  2. štrobju izzāģēšana sienās,
  3. jauno cauruļvadu ierīkošana līdz patērētājam un
  4. pievienošanās pie esošā jaucējkrāna un sifona.
N.p.k.7. AUKSTĀ ŪDENSAPGĀDES UN KARSTĀ ŪDENSAPGĀDES STĀVVADA POSMA MAIŅA DZĪVOKLĪ, IESKAITOT ŪDENS PATĒRIŅA SKAITĪTĀJU PĀRNEŠANU ŠAHTĀ *1 Mērvienība Summa (EUR)
bez PVN
PVN 21%
(EUR)
Summa kopā (EUR),
ieskaitot PVN
7.11 gab. stāvvads + 1 gab. skaitītājs komplekts 60.7012.7573.45
7.22 gab. stāvvadi +
2 gab. skaitītāji
komplekts 91.0719.13110.20
7.33 gab. stāvvadi +
3 gab. skaitītāji
komplekts 121.4525.50146.95
7.44 gab. stāvvadi +
4 gab. skaitītāji
komplekts 136.6128.69165.30
7.55 gab. stāvvadi +
4 gab. skaitītāji
komplekts 151.7831.87183.65
7.66 gab. stāvvadi +
4 gab. skaitītāji
komplekts 166.9835.07202.05

* Piezīmes:

 1. Pakalpojuma cenā iekļautas izmaksas šādu darbu veikšanai:
  1. karstā ūdensapgādes sistēmas izlaišana pirms remontdarbiem, uzpildīšana un atgaisošana pēc remontdarbiem (pozīcija Nr. 1.3),
  2. aukstā ūdensapgādes sistēmas izlaišana pirms remontdarbiem un uzpildīšana pēc remontdarbiem (pozīcija Nr. 1.4),
  3. veco cauruļvadu demontāža no grīdas līdz griestiem,
  4. jauno cauruļvadu montāža un jaunu atzaru ierīkošana ūdens patēriņa skaitītājiem, pārnesot tos inženierkomunikāciju šahtā.
N.p.k. 8. KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS
STĀVVADA POSMA MAIŅA *1
MērvienībaSumma (EUR)
bez PVN
PVN 21%
(EUR)
Summa kopā (EUR),
ieskaitot PVN
8.11 gab. stāvvads DN110 komplekts 91.0719.13110.20
8.21 gab. stāvvads DN50 komplekts 45.549.5655.10
8.32 gab. stāvvadi DN110 + DN110 komplekts 121.4525.50146.95
8.42 gab. stāvvadi DN110 + DN50 komplekts 91.0719.13110.20

* Piezīmes:

 1. Pakalpojuma cenā iekļautas izmaksas šādu darbu veikšanai:
  1. karstā ūdensapgādes sistēmas izlaišana pirms remontdarbiem, uzpildīšana un atgaisošana pēc remontdarbiem (pozīcija Nr. 1.3),
  2. aukstā ūdensapgādes sistēmas izlaišana pirms remontdarbiem un uzpildīšana pēc remontdarbiem (pozīcija Nr. 1.4),
  3. kanalizācijas sistēmas stāvvada demontāža no piederības robežas trejgabala, ieskaitot to, līdz griestiem,
  4. jauna kanalizācijas sistēmas stāvvada montāža, ieskaitot visu nepieciešamo papildaprīkojumu (ja tāds ir paredzēts) un
  5. esošā sēdpoda atpakaļ pievienošana.
N.p.k.9. ŪDENS JAUCĒJKRĀNU
MAIŅA / UZSTĀDĪŠANA
Mērvienība Summa (EUR)
bez PVN
PVN 21%
(EUR)
Summa kopā (EUR),
ieskaitot PVN
9.11 gab. virtuves jaucējkrāna
maiņa / uzstādīšana
komplekts 30.376.3836.75
9.21 gab. dušas jaucējkrāna
maiņa / uzstādīšana
(bez klausules turētāja)
komplekts 30.376.3836.75
9.32 gab. dušas jaucējkrānu
maiņa / uzstādīšana
(bez klausules turētāja)
komplekts 45.549.5655.10
9.41 gab. dušas jaucējkrāna
maiņa / uzstādīšana
(ar klausules turētāju)
komplekts 45.549.5655.10
9.52 gab. dušas jaucējkrānu
maiņa / uzstādīšana
(ar klausules turētāju)
komplekts 60.7012.7573.45
9.61 gab. iebūvējama
jaucējkrāna pamatnes ierīkošana
(ieskaitot štrobēšanu)
komplekts 60.7012.7573.45
9.72 gab. iebūvējamu
jaucējkrānu pamatņu ierīkošana
(ieskaitot štrobēšanu)
komplekts 75.9115.9491.85
9.81 gab. jaucējkrāna uzstādīšana
uz jau iebūvētu pamatni
komplekts 30.376.3836.75
9.92 gab. jaucējkrānu uzstādīšana
uz jau iebūvētām pamatnēm
komplekts 45.549.5655.10
10. SĒDPODA MAIŅA / UZSTĀDĪŠANA
10.11 gab. sēdpoda vai bidē
maiņa / uzstādīšana
komplekts 60.7012.7573.45
10.22 gab. sēdpodu vai bidē
maiņa / uzstādīšana
komplekts 91.0719.13110.20
10.31 gab. sēdpoda vai bidē
instalācijas uzstādīšana
komplekts 45.549.5655.10
10.42 gab. sēdpodu vai bidē
instalāciju uzstādīšana
komplekts 75.9115.9491.85
10.51 gab. sēdpoda vai bidē
maiņa / uzstādīšana
uz jau iebūvētas instalācijas
komplekts 30.376.3836.75
10.62 gab. sēdpodu vai bidē
maiņa / uzstādīšana
uz jau iebūvētām instalācijām
komplekts 45.549.5655.10
11. URINĀLU MAIŅA / UZSTĀDĪŠANA
11.11 gab. urināla
maiņa / uzstādīšana
komplekts 30.376.3836.75
11.21 gab. urināla
instalācijas ierīkošana
komplekts 45.549.5655.10
11.31 gab. urināla uzstādīšana
uz jau iebūvētas instalācijas
komplekts 30.376.3836.75
12. DUŠAS KABĪNES
MAIŅA / UZSTĀDĪŠANA
12.11 gab. dušas kabīnes
maiņa / uzstādīšana
(palete + PVC durvis)
komplekts 219.3046.05265.35
12.21 gab. dušas kabīnes
maiņa / uzstādīšana
(palete + stikla durvis)
komplekts 219.3046.05265.35
13. VANNAS MAIŅA / UZSTĀDĪŠANA
13.11 gab. vannas maiņa / uztādīšana
(PVC vai metāla)
komplekts 121.4525.50146.95
13.21 gab. vannas uzstādīšana (akmens masas);
cenā nav iekļauta akmensmasas vannas
piegāde un nogādāšana līdz montāžas vietai
komplekts 121.4525.50146.95
13.31 gab. vannas maiņa / uzstādīšana
(PVC vai metāla) + PVC durvis
komplekts 121.4525.50146.95
13.41 gab. vannas uzstādīšana (akmens masas) +
stikla durvis; cenā nav iekļauta akmens masas
vannas piegāde un nogādāšana līdz montāžas vietai
komplekts 136.6128.69165.30
14. IZLIETNES MAIŅA / UZSTĀDĪŠANA
14.11 gab. nerūsējošā tērauda
izlietnes maiņa / uzstādīšana
komplekts 30.376.3836.75
14.21 gab. keramiskās izlietnes
maiņa / uzstādīšana
komplekts 45.549.5655.10
14.32 gab. keramisko izlietņu
maiņa / uzstādīšana
komplekts 75.9115.9491.85
14.41 gab. akmens masas izlietnes
uzstādīšana
komplekts 60.7012.7573.45
14.52 gab. akmens masas izlietņu
uzstādīšana
komplekts 91.0719.13110.20
14.63 gab. akmens masas izlietņu
uzstādīšana
komplekts 121.4525.50146.95
15. VEĻASMAŠĪNAS MAIŅA / UZSTĀDĪŠANA
15.11 gab. veļasmašīnas
maiņa / uzstādīšana
komplekts 30.376.3836.75
15.22 gab. veļasmašīnu
maiņa / uzstādīšana
komplekts 45.549.5655.10
16. TRAUKU MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS
MAIŅA / UZSTĀDĪŠANA
16.11 gab. trauku mazgājamās mašīnas
maiņa / uzstādīšana
komplekts 30.376.3836.75
16.22 gab. trauku mazgājamo mašīnu
maiņa / uzstādīšana
komplekts 45.549.5655.10

Piezīmes siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu un remontdarbu cenrādim kopumā:

 1. Siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbi un remontdarbi privātmājās, sabiedriskajās ēkās un iestādēs tiek veikti pēc iepriekšējās vienošanās, sastādot lokālo tāmi;
 2. Cenrādī neiekļautie darbi tiek tāmēti atsevišķi.

Lielgabarīta atkritumu izvešana

N.p.k.17. LIELGABARĪTA ATKRITUMU IZVEŠANA* MērvienībaSumma (EUR)
bez PVN
PVN 21%
(EUR)
Summa kopā (EUR),
ieskaitot PVN
17Lielgabarīta atkritumu izvešana 1 m364.7813.678.38

Piezīmes:

 1. Pakalpojumā ietilpst lielgabarīta atkritumu iekraušana traktora piekabē pie konkrētās dzīvojamās mājas, transportēšana, izkraušana lielgabarīta atkritumu konteinerā Zilokalnu prospektā 12, Ogrē;
 2. Cenrādī neiekļautie darbi tiek tāmēti atsevišķi.