Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Cenrādis

ADMINISTRATĪVAIS DEPARTAMENTS

(Summas norādītas ar PVN)

N.p.k. Pakalpojums Mērvienība Summa (EUR)
1 Komunālo pakalpojumu līguma kopijas izsniegšana 1 līguma kopija 5.00
2 Skaitītāju maiņas akta kopijas izsniegšana 1 akta kopija 3.00
3 Izziņa par parāda neesamību* 1 izziņa 5.00
4 Citas izziņas1 izziņa 10.00
5 Inventarizācijas lietas kopija izsniegšana (par vienu dzīvokļa īpašumu)1 lietas kopija 2.00
6 Rēķina izdruka1 rēķins 0.50
7Dokumenta kopijas sagatavošana un izsniegšana papīra vai elektroniskā formātāpar 1 A4 lapu**0.50

* Maksa netiek piemērota maznodrošinātā vai trūcīgā statusu ieguvušām personām, uzrādot statusa apliecinošu dokumentu.

** Ja sākotnēji dokuments ir bijis sagatavots kā elektroniskais dokuments, tad maksa par 1 šāda elektroniska dokumenta atvasinājumu elektroniskā veidā ir 0.50 EUR.

ĒKU APSAIMNIEKOŠANAS DEPARTAMENTS

Siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbi un remontdarbi

N.p.k.1. PAKALPOJUMI DZĪVOKĻOSMērvienībaSumma (EUR)
bez PVN
PVN 21%
(EUR)
Summa kopā (EUR),
ieskaitot PVN
1.1Tehnisko noteikumu sagatavošana
sildķermeņu maiņai
pakalpojums24.795.2130.00
1.2Apkures sistēmas izlaišana pirms remontdarbiem,
uzpildīšana un atgaisošana pēc remontdarbiem
vienam dzīvoklim *1, 2
pakalpojums 28.936.0735.00
1.3Karstā ūdensapgādes sistēmas izlaišana pirms remontdarbiem,
uzpildīšana pēc remontdarbiem vienam dzīvoklim *1, 3
pakalpojums 28.93 6.07 35.00
1.4Aukstā ūdensapgādes sistēmas izlaišana pirms remontdarbiem,
uzpildīšana pēc remontdarbiem vienam dzīvoklim *1, 3
pakalpojums 24.795.2130.00
1.5Ūdens patēriņa skaitītāja plombēšana
bez ūdens patēriņa skaitītāja maiņas 1 dzīvoklī ar akta sastādīšanu
pakalpojums 12.402.6015.00

* Piezīmes:

 1. Pasūtot inženierkomunikāciju nomaiņas / ierīkošanas darbus SIA “Ogres Namsaimnieks”, par pozīciju Nr. 1.2, 1.3 un 1.4 minētajiem darbiem nav jāmaksā, jo to izmaksas iekļautas attiecīgo inženierkomunikāciju nomaiņas / ierīkošanas darbu izmaksās;
 2. Apkures sistēmas uzpildīšana jāveic nākošajā dienā pēc tās iztukšošanas, lai novērstu cauruļvadu korodēšanu;
 3. Karstā un aukstā ūdensapgādes sistēmas uzpildīšana jāveic līdz plkst. 17:00 tajā pašā dienā pēc tās iztukšošanas, lai nodrošinātu iespējami īsu sistēmas darbības pārtraukumu.
N.p.k. 2. SILDĶERMEŅU MAIŅA
DAUDZDZĪVOKĻU MĀJĀS *1, 2, 3
Mērvienība Summa (EUR)
bez PVN
PVN 21%
(EUR)
Summa kopā (EUR),
ieskaitot PVN
2.11 gab. sildķermeņu maiņakomplekts61.9813.0275.00
2.2 2 gab. sildķermeņu maiņa komplekts 107.4422.56130.00
2.3 3 gab. sildķermeņu maiņa komplekts 148.7631.24180.00
2.4 4 gab. sildķermeņu maiņa komplekts 198.3541.65240.00
2.5 5 gab. sildķermeņu maiņa komplekts 247.9352.07300.00
2.6 6 gab. sildķermeņu maiņa komplekts 297.5262.48360.00

* Piezīmes:

 1. Sildķermeņu maiņa daudzdzīvokļu mājās veicama saskaņā ar SIA “Ogres Namsaimnieks” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem (pozīcija 1.1.);
 2. Pakalpojuma cenā iekļautas izmaksas šādu darbu veikšanai:
  1. apkures sistēmas siltumnesēja izlaišana pirms remontdarbiem, uzpildīšana un atgaisošana pēc remontdarbiem (pozīcija Nr. 1.2),
  2. vecā sildķermeņa demontāža,
  3. jaunā sildķermeņa uzstādīšana un pieslēgšana pie esošās apkures sistēmas stāvvada, uzstādot noslēgarmatūru vai regulējošu armatūru pēc pasūtītāja izvēles;
 3. Pakalpojuma cenā nav iekļautas būvizstrādājumu (sildķermeņu un apsaistes sistēmas) izmaksas.
N.p.k. 3. APKURES SISTĒMAS DVIEĻU
ŽĀVĒTĀJA MAIŅA *1, 2
Mērvienība Summa (EUR)
bez PVN
PVN 21%
(EUR)
Summa kopā (EUR),
ieskaitot PVN
3.1Dvieļu žāvētāja maiņa (1 cilpa)komplekts70.2514.7585.00
3.2Dvieļu žāvētāja maiņa (2 cilpas) komplekts 86.7818.22105.00

* Piezīmes:

 1. Pakalpojuma cenā iekļautas izmaksas šādu darbu veikšanai:
  1. apkures sistēmas siltumnesēja izlaišana pirms remontdarbiem, uzpildīšana un atgaisošana pēc remontdarbiem (pozīcija Nr. 1.2),
  2. vecā dvieļu žāvētāja demontāža,
  3. jaunā dvieļu žāvētāja montāža un pieslēgšana pie esošā apkures sistēmas stāvvada;
 2. Pakalpojuma cenā nav iekļautas būvizstrādājumu izmaksas.
N.p.k.4. KARSTĀ ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS
DVIEĻU ŽĀVĒTĀJA MAIŅA *1, 2
MērvienībaSumma (EUR)
bez PVN
PVN 21%
(EUR)
Summa kopā (EUR),
ieskaitot PVN
4.1 Dvieļu žāvētāja maiņa (1 cilpa) komplekts 61.9813.0275.00
4.2 Dvieļu žāvētāja maiņa (2 cilpas) komplekts 78.5116.4995.00

* Piezīmes:

 1. Pakalpojuma cenā iekļautas izmaksas šādu darbu veikšanai:
  1. karstā ūdensapgādes sistēmas izlaišana pirms remontdarbiem, uzpildīšana un atgaisošana pēc remontdarbiem (pozīcija Nr. 1.3)
  2. vecā dvieļu žāvētāja demontāža,
  3. jaunā dvieļu žāvētāja montāža un pieslēgšana pie esošā karstā ūdensapgādes vai recirkulācijas stāvvada;
 2. Pakalpojuma cenā nav iekļautas būvizstrādājumu izmaksas.
N.p.k. 5. AUKSTĀ ŪDENSAPGĀDES,
KARSTĀ ŪDENSAPGĀDES UN
KANALIZĀCIJAS SISTĒMU
IERĪKOŠANA / MAIŅA DZĪVOKLĪ
AIZ PIEDERĪBAS ROBEŽAS *1
MērvienībaSumma (EUR)
bez PVN
PVN 21%
(EUR)
Summa kopā (EUR),
ieskaitot PVN
5.11 gab. patērētājs
(piemēram, izlietne)
komplekts 41.328.6850.00
5.22 gab. patērētāji
(piemēram, izlietne + vanna)
komplekts 61.9813.0275.00
5.33 gab. patērētāji
(piemēram, izlietne + vanna + sēdpods)
komplekts 95.0419.96115.00
5.44 gab. patērētāji (piemēram, izlietne
+ vanna + sēdpods + veļasmašīna)
komplekts 123.9726.03150.00

* Piezīmes:

 1. Pakalpojuma cenā iekļautas izmaksas šādu darbu veikšanai:
  1. veco cauruļvadu demontāža,
  2. jauno cauruļvadu ierīkošana līdz patērētājam un
  3. pievienošanās pie esošā jaucējkrāna un sifona.
N.p.k. 6. AUKSTĀ ŪDENSAPGĀDES, KARSTĀ
ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS
SISTĒMU IERĪKOŠANA / MAIŅA,
ŠTROBĒJOT SIENAS DZĪVOKLĪ
AIZ PIEDERĪBAS ROBEŽAS *1
Mērvienība Summa (EUR)
bez PVN
PVN 21%
(EUR)
Summa kopā (EUR),
ieskaitot PVN
6.1 1 gab. patērētājs
(piemēram, izlietne)
komplekts 53.7211.2865.00
6.22 gab. patērētāji
(piemēram, izlietne + vanna)
komplekts 86.7818.22105.00
6.33 gab. patērētāji
(piemēram, izlietne + vanna + sēdpods)
komplekts 115.7024.30140.00
6.44 gab. patērētāji (piemēram, izlietne
+ vanna + sēdpods + veļasmašīna)
komplekts 148.7631.24180.00

* Piezīmes:

 1. Pakalpojuma cenā iekļautas izmaksas šādu darbu veikšanai:
  1. veco cauruļvadu demontāža,
  2. štrobju izzāģēšana sienās,
  3. jauno cauruļvadu ierīkošana līdz patērētājam un
  4. pievienošanās pie esošā jaucējkrāna un sifona.
N.p.k.7. AUKSTĀ ŪDENSAPGĀDES UN
KARSTĀ ŪDENSAPGĀDES STĀVVADA
POSMA MAIŅA DZĪVOKLĪ,
IESKAITOT ŪDENS PATĒRIŅA
SKAITĪTĀJU PĀRNEŠANU ŠAHTĀ *1
Mērvienība Summa (EUR)
bez PVN
PVN 21%
(EUR)
Summa kopā (EUR),
ieskaitot PVN
7.11 gab. stāvvads +
1 gab. skaitītājs
komplekts 33.066.9440.00
7.22 gab. stāvvadi +
2 gab. skaitītāji
komplekts 49.5910.4160.00
7.33 gab. stāvvadi +
3 gab. skaitītāji
komplekts 61.9813.0275.00
7.44 gab. stāvvadi +
4 gab. skaitītāji
komplekts 95.0419.96115.00
7.55 gab. stāvvadi +
4 gab. skaitītāji
komplekts 123.9726.03150.00
7.66 gab. stāvvadi +
4 gab. skaitītāji
komplekts 157.0232.98190.00
7.7Skaitītāju pārnešana
bez stāvvada maiņas (1 gab.)
komplekts 16.533.4720.00
7.8Skaitītāju pārnešana
bez stāvvada maiņas (2 gab.)
komplekts 24.795.2130.00
7.9Skaitītāju pārnešana
bez stāvvada maiņas (3 gab.)
komplekts 33.066.9440.00
7.10Skaitītāju pārnešana
bez stāvvada maiņas (4 gab.)
komplekts 41.328.6850.00

* Piezīmes:

 1. Pakalpojuma cenā iekļautas izmaksas šādu darbu veikšanai:
  1. karstā ūdensapgādes sistēmas izlaišana pirms remontdarbiem, uzpildīšana un atgaisošana pēc remontdarbiem (pozīcija Nr. 1.3),
  2. aukstā ūdensapgādes sistēmas izlaišana pirms remontdarbiem un uzpildīšana pēc remontdarbiem (pozīcija Nr. 1.4),
  3. veco cauruļvadu demontāža no grīdas līdz griestiem,
  4. jauno cauruļvadu montāža un jaunu atzaru ierīkošana ūdens patēriņa skaitītājiem, pārnesot tos inženierkomunikāciju šahtā.
N.p.k. 8. KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS
STĀVVADA POSMA MAIŅA *1
MērvienībaSumma (EUR)
bez PVN
PVN 21%
(EUR)
Summa kopā (EUR),
ieskaitot PVN
8.11 gab. stāvvads DN110 komplekts 61.9813.0275.00
8.21 gab. stāvvads DN50 komplekts 49.5910.4160.00
8.32 gab. stāvvadi DN110 + DN110 komplekts 107.4422.56130.00
8.42 gab. stāvvadi DN110 + DN50 komplekts 95.0419.96115.00

* Piezīmes:

 1. Pakalpojuma cenā iekļautas izmaksas šādu darbu veikšanai:
  1. karstā ūdensapgādes sistēmas izlaišana pirms remontdarbiem, uzpildīšana un atgaisošana pēc remontdarbiem (pozīcija Nr. 1.3),
  2. aukstā ūdensapgādes sistēmas izlaišana pirms remontdarbiem un uzpildīšana pēc remontdarbiem (pozīcija Nr. 1.4),
  3. kanalizācijas sistēmas stāvvada demontāža no piederības robežas trejgabala, ieskaitot to, līdz griestiem,
  4. jauna kanalizācijas sistēmas stāvvada montāža, ieskaitot visu nepieciešamo papildaprīkojumu (ja tāds ir paredzēts) un
  5. esošā sēdpoda atpakaļ pievienošana.
N.p.k.9. ŪDENS JAUCĒJKRĀNU
MAIŅA / UZSTĀDĪŠANA
Mērvienība Summa (EUR)
bez PVN
PVN 21%
(EUR)
Summa kopā (EUR),
ieskaitot PVN
9.11 gab. virtuves jaucējkrāna
maiņa / uzstādīšana
komplekts 24.795.2130.00
9.21 gab. dušas jaucējkrāna
maiņa / uzstādīšana
(bez klausules turētāja)
komplekts 33.066.9440.00
9.32 gab. dušas jaucējkrānu
maiņa / uzstādīšana
(bez klausules turētāja)
komplekts 49.5910.4160.00
9.41 gab. dušas jaucējkrāna
maiņa / uzstādīšana
(ar klausules turētāju)
komplekts 49.59 10.41 60.00
9.52 gab. dušas jaucējkrānu
maiņa / uzstādīšana
(ar klausules turētāju)
komplekts 61.9813.0275.00
9.61 gab. iebūvējama
jaucējkrāna pamatnes ierīkošana
(ieskaitot štrobēšanu)
komplekts 61.98 13.02 75.00
9.72 gab. iebūvējamu
jaucējkrānu pamatņu ierīkošana
(ieskaitot štrobēšanu)
komplekts 78.5116.4995.00
9.81 gab. jaucējkrāna uzstādīšana
uz jau iebūvētu pamatni
komplekts 33.066.9440.00
9.92 gab. jaucējkrānu uzstādīšana
uz jau iebūvētām pamatnēm
komplekts 49.5910.4160.00
10. SĒDPODA MAIŅA / UZSTĀDĪŠANA
10.11 gab. sēdpoda vai bidē
maiņa / uzstādīšana
komplekts 61.9813.0275.00
10.22 gab. sēdpodu vai bidē
maiņa / uzstādīšana
komplekts 95.0419.96115.00
10.31 gab. sēdpoda vai bidē
instalācijas uzstādīšana
komplekts 49.5910.4160.00
10.42 gab. sēdpodu vai bidē
instalāciju uzstādīšana
komplekts 78.5116.4995.00
10.51 gab. sēdpoda vai bidē
maiņa / uzstādīšana
uz jau iebūvētas instalācijas
komplekts 24.795.2130.00
10.62 gab. sēdpodu vai bidē
maiņa / uzstādīšana
uz jau iebūvētām instalācijām
komplekts 41.328.6850.00
11. URINĀLU MAIŅA / UZSTĀDĪŠANA
11.11 gab. urināla
maiņa / uzstādīšana
komplekts 33.066.9440.00
11.21 gab. urināla
instalācijas ierīkošana
komplekts 49.5910.4160.00
11.31 gab. urināla uzstādīšana
uz jau iebūvētas instalācijas
komplekts 24.795.2130.00
12. DUŠAS KABĪNES
MAIŅA / UZSTĀDĪŠANA
12.11 gab. dušas kabīnes
maiņa / uzstādīšana
(palete + PVC durvis)
komplekts 95.0419.96115.00
12.21 gab. dušas kabīnes
maiņa / uzstādīšana
(palete + stikla durvis)
komplekts 123.9726.03150.00
13. VANNAS MAIŅA / UZSTĀDĪŠANA
13.11 gab. vannas maiņa / uztādīšana
(PVC vai metāla)
komplekts 78.5116.4995.00
13.21 gab. vannas uzstādīšana (akmens masas);
cenā nav iekļauta akmensmasas vannas
piegāde un nogādāšana līdz montāžas vietai
komplekts 123.9726.03150.00
13.31 gab. vannas maiņa / uzstādīšana
(PVC vai metāla) + PVC durvis
komplekts 95.0419.96115.00
13.41 gab. vannas uzstādīšana (akmens masas) +
stikla durvis; cenā nav iekļauta akmens masas
vannas piegāde un nogādāšana līdz montāžas vietai
komplekts 140.5029.50170.00
14. IZLIETNES MAIŅA / UZSTĀDĪŠANA
14.11 gab. nerūsējošā tērauda
izlietnes maiņa / uzstādīšana
komplekts 33.066.9440.00
14.21 gab. keramiskās izlietnes
maiņa / uzstādīšana
komplekts 49.5910.4160.00
14.32 gab. keramisko izlietņu
maiņa / uzstādīšana
komplekts 78.5116.4995.00
14.41 gab. akmens masas izlietnes
uzstādīšana
komplekts 61.9813.0275.00
14.52 gab. akmens masas izlietņu
uzstādīšana
komplekts 95.0419.96115.00
14.63 gab. akmens masas izlietņu
uzstādīšana
komplekts 123.9726.03150.00
15. VEĻASMAŠĪNAS MAIŅA / UZSTĀDĪŠANA
15.11 gab. veļasmašīnas
maiņa / uzstādīšana
komplekts 33.06 6.9440.00
15.22 gab. veļasmašīnas
maiņa / uzstādīšana
komplekts 49.5910.4160.00
16. TRAUKU MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS
MAIŅA / UZSTĀDĪŠANA
16.11 gab. trauku mazgājamās mašīnas
maiņa / uzstādīšana
komplekts 33.06 6.94 40.00
16.22 gab. trauku mazgājamo mašīnu
maiņa / uzstādīšana
komplekts 49.59 10.41 60.00

Piezīmes Ēku apsaimniekošanas departamenta cenrādim kopumā:

 1. Siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbi un remontdarbi privātmājās, sabiedriskajās ēkās un iestādēs tiek veikti pēc iepriekšējās vienošanās sastādot lokālo tāmi;
 2. Cenrādī neiekļautie darbi tiek tāmēti atsevišķi.