Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Cenrādis

Administratīvie pakalpojumi

N.p.k. PAKALPOJUMSMērvienība Summa (EUR)bez PVN PVN 21%(EUR) Summa kopā (EUR), ieskaitot PVN
1 Apsaimniekošanas pakalpojuma līguma kopijas izsniegšanapakalpojums 4.130.87 5.00
2 Skaitītāju maiņas akta kopijas izsniegšana pakalpojums 2.480.52 3.00
3 Izziņa par parāda esamību / neesamību* pakalpojums 4.130.87 5.00
4 Citas izziņaspakalpojums 8.261.74 10.00
5 Rēķina izdruka pakalpojums 0.410.09 0.50
6 Dokumenta kopijas sagatavošana un izsniegšana papīra vai elektroniskā formātā par 1 A4 lapu** 0.41 0.09 0.50
7Dokumenta nosūtīšana pa pastu (vienkāršs sūtījums līdz 20 g)pakalpojums 2.890.613.50
8Dokumenta nosūtīšana pa pastu (ierakstīts sūtījums līdz 20 g) pakalpojums 4.280.905.18
9Vienas atslēgas pievīlēšanapakalpojums20.764.3625.12

* Maksa netiek piemērota maznodrošinātā vai trūcīgā statusu ieguvušām personām, uzrādot statusa apliecinošu dokumentu.

** Ja sākotnēji dokuments ir bijis sagatavots kā elektroniskais dokuments, tad maksa par 1 šāda elektroniska dokumenta atvasinājumu elektroniskā veidā ir 0.50 EUR.

Siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbi un remontdarbi

N.p.k.PAKALPOJUMI DZĪVOKĻOSMērvienībaSumma (EUR) bez PVNPVN 21%
(EUR)
Summa kopā (EUR), ieskaitot PVN
1Tehnisko noteikumu sagatavošana sildķermeņu maiņai*pakalpojums22.754.7827.53
2Apkures sistēmas izlaišana pirms remontdarbiem, uzpildīšana un atgaisošana pēc remontdarbiem vienam dzīvoklim** pakalpojums 52.4211.0163.43
3Karstā ūdensapgādes sistēmas izlaišana pirms remontdarbiem, uzpildīšana pēc remontdarbiem vienam dzīvoklim***pakalpojums 52.4211.0163.43
4Aukstā ūdensapgādes sistēmas izlaišana pirms remontdarbiem, uzpildīšana pēc remontdarbiem vienam dzīvoklim***pakalpojums 34.957.3442.29
5Ūdens patēriņa skaitītāja plombēšana bez ūdens patēriņa skaitītāja maiņas 1 dzīvoklī ar akta sastādīšanu pakalpojums 19.784.1523.93

* Apmaksa par tehnisko noteikumu izsniegšanu veicama pirms pakalpojuma veikšanas.

** Apkures sistēmas uzpildīšana jāveic nākamajā dienā pēc tās iztukšošanas, lai novērstu cauruļvadu korodēšanu.

*** Karstā un aukstā ūdensapgādes sistēmas uzpildīšana jāveic līdz plkst. 17:00 tajā pašā dienā pēc tās iztukšošanas, lai nodrošinātu iespējami īsu sistēmas darbības pārtraukumu.

Piezīmes siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu un remontdarbu cenrādim kopumā:

  1. Siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbi un remontdarbi privātmājās, sabiedriskajās ēkās un iestādēs tiek veikti pēc iepriekšējās vienošanās, sastādot lokālo tāmi;
  2. Cenrādī neiekļautie darbi tiek tāmēti atsevišķi.

Lielgabarīta atkritumu izvešana

N.p.k.LIELGABARĪTA ATKRITUMU IZVEŠANA* MērvienībaSumma (EUR)
bez PVN
PVN 21%
(EUR)
Summa kopā (EUR),
ieskaitot PVN
1Lielgabarīta atkritumu izvešana 1 m378.4116.4794.88

Piezīmes lielgabarīta atkritumu izvešanas cenrādim kopumā:

  1. Pakalpojumā ietilpst lielgabarīta atkritumu iekraušana traktora piekabē pie konkrētās dzīvojamās mājas, transportēšana, izkraušana lielgabarīta atkritumu konteinerā Zilokalnu prospektā 12, Ogrē;
  2. Cenrādī neiekļautie darbi tiek tāmēti atsevišķi.