Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Kur likt būvgružus pēc remonta dzīvoklī?

Remontējot dzīvokli, būvgružu rašanās ir neizbēgama. SIA “Ogres Namsaimnieks” klienti jautā – kur likt šos atkritumus, jo sadzīves atkritumiem paredzētajos konteineros tos izmest nedrīkst.

Ko drīkst un nedrīkst darīt ar būvniecības atkritumiem un kādas ir to utilizācijas iespējas, skaidro SIA “Ogres Namsaimnieks”.

Kas ir būvgruži?

Būvgruži ir celtniecības, renovācijas un remontdarbu atkritumi, kas satur betonu, koksni, metālus, ģipša paneļus, eļļas, ķimikālijas un jumta apdares materiālus. Pie būvgružiem pieskaitāmas gan, piemēram, vecās durvis un logi, kam ir salīdzinoši liels izmērs, gan arī neliels maiss ar flīzēm vai nolietotām ūdens caurulēm.

Kāpēc būvgružus nevar ievietot sadzīves atkritumiem paredzētajos konteineros?

Neatkarīgi no būvgružu izmēra, tos nedrīkst ievietot nedz sadzīves atkritumu konteinerā, nedz izlikt līdzās lielgabarīta atkritumiem, jo tie var saturēt cilvēkiem un videi bīstamas vielas. Turklāt, izmetot būvgružus ar sadzīves atkritumiem, var tikt bojātas sadzīves atkritumu izvešanai paredzētās mašīnas un šo atkritumu šķirošanas iekārtas.

Kā atbrīvoties no būvgružiem?

  • Pasūtot konteineru būvgružu izvešanai.

Šis ir maksas pakalpojums, ko Ogres iedzīvotājiem piedāvā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Ķilupe”. Saskaņā ar SIA “Ķilupe” sniegto informāciju, klienti biežāk pasūta astoņu kubikmetru konteineru, kas Ogrē izmaksā 170 eiro (ieskaitot PVN). Konteinera piegāde tiek nodrošināta vidēji divu trīs dienu laikā.

SIA “Ķilupe” kontakti (būvgružu konteineru apsaimniekošana): tālruņa nr. 65071282 un 29241492.

  • Nododot būvgružus (izņemot azbestu saturošus būvgružus, piemēram, šīferi) SIA “Getliņi EKO” atkritumu poligonā “Getliņi” (Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā).

Fiziskas personas atkritumus (tajā skaitā būvgružus) poligonā var nodot katru dienu no plkst. 7:00 līdz 17:00 (bez brīvdienām). Gan iebraukšanas caurlaide, gan norēķini par ievestajiem atkritumiem tiek noformēti uz vietas poligonā. Samaksa par būvgružu nodošanu no fiziskām personām tiek aprēķināta pēc tāda paša tarifa kā sadzīves atkritumiem: 73,58 eiro par tonnu jeb mazliet virs septiņiem eiro par 100 kilogramiem. Vairāk informācijas SIA “Getliņi EKO” mājas lapā.

Kas maksā par būvgružu utilizāciju?

Nodrošināt dzīvokļa remonta laikā radušos būvniecības un bīstamo atkritumu savākšanu nav pārvaldnieka pienākums. Remontdarbu veicējam pašam jāparūpējas par radušos būvgružu un bīstamo atkritumu utilizāciju un no saviem līdzekļiem jāsedz radušās izmaksas.

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un ievērot noteikumus, kas attiecas uz būvgružu nodošanu pēc dzīvoklī veiktā remonta!

Related Posts

Arhīvi