Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Kādu ventilācijas sistēmu iespējams ierīkot dzīvoklī?

Masu medijos arvien biežāk tiek runāts par iekštelpu gaisa kvalitātes nozīmi veselības uzturēšanā. Telpās, kuras netiek vēdinātas regulāri, ir ne vien slikta gaisa kvalitāte, bet arī pastiprināti uzkrājas mitrums, radot labvēlīgus apstākļus pelējumam.

Lai iekštelpās uzturētu labu gaisa kvalitāti, ir vērts apsvērt ventilācijas ierīkošanu.

Ventilācijas vārsti PVC logiem

Risinājums, kas palīdz uzlabot gaisa apmaiņu iekštelpās un izmaksā daudz lētāk nekā mehāniskās ventilācijas sistēmas ierīkošana – aprīkot dzīvoklī esošos PVC logus ar ventilācijas vārstiem (t. s. mikroventilācija, pasīvā ventilācija). Atkarībā no modeļa, viens vārsts (cena sākot no 25 EUR) var nodrošināt vidēji līdz 40 m3 svaiga gaisa stundā. Dārgāki modeļi var būt aprīkoti arī ar gaisa filtru, mitruma sensoru utt.

Mehāniskā ventilācija atsevišķos dzīvokļos

Atsevišķā dzīvoklī ir iespējams ierīkot mehāniskās ventilācijas sistēmu, kas garantē labu gaisa kvalitāti, tomēr prasa zināmus finanšu ieguldījumus.

Atkarībā no istabu skaita, dzīvokļa platības, izvēlētās ventilācijas sistēmas funkciju daudzuma utt. mehāniskās ventilācijas ierīkošana dzīvoklī var izmaksāt orientējoši robežās no 500 līdz 5000 EUR.

Lai ierīkotu mehānisko ventilāciju daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvoklī:

  1. Jāsaprot, kāda tipa mehāniskā ventilācija vislabāk atbilst Jūsu vajadzībām un finansiālajām iespējām (centralizētā ventilācija, decentralizētā ventilācija, ar rekuperāciju (ziemā izplūstošā siltā gaisa siltumenerģija tiek izmantota ienākošā svaigā gaisa sildīšanai) vai bez tās, ventilācija vienā telpā vai visā dzīvoklī utt.). Pirms ķerties pie nākamā soļa, vēlams konsultēties ar izvēlēto ventilācijas sistēmu izplatītāju.
  2. Ja mehāniskās ventilācijas sistēmas uzstādīšanai nesošajās konstrukcijās vai nesošajos elementos (t. sk. ārējās norobežojošajās konstrukcijās) jāizveido urbums (atvērums), kura diametrs pārsniedz 50 mm vai attālums starp urbumiem (atvērumiem) ir mazāks par 0,5 m, vai var tikt skarts konstrukcijas stiegrojums vai citi nestspējas nodrošinājuma elementi, nepieciešams vērsties pie sertificēta būvspeciālista, kuram jāizstrādā paskaidrojuma raksts vienkāršotai pārbūvei, kas jāiesniedz saskaņošanai Ogres novada būvvaldē, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu bis.gov.lv (saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumiem Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju noteikumi” un Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”). Papildus norādām, ka būvniecības iecere pirms iesniegšanas būvvaldē jāsaskaņo ar dzīvokļu īpašniekiem Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā.
  3. Ja mehāniskās ventilācijas sistēmas uzstādīšanai nesošajās konstrukcijās vai nesošajos elementos (t. sk. ārējās norobežojošajās konstrukcijās) jāizveido urbums (atvērums), kura diametrs nesošajās konstrukcijās vai nesošajos elementos nepārsniedz 50 mm un attālums starp atvērumiem ir vismaz 0,5 m, un netiek skarts konstrukcijas stiegrojums vai citi nestspējas nodrošinājuma elementi, Ogres novada būvvaldē jāiesniedz paziņojums, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu. Paziņojumam jāpievieno atbilstoša būvspeciālista apstiprināts iekšējo inženiertīklu novietojuma plāns, kurā norādīts iekšējā inženiertīkla (mehāniskās ventilācijas sistēmas) novietojums telpu grupā (uz būves stāva plāna vai telpu grupas plāna) un izvērtējums par tā ierīkošanas ietekmi uz būves nesošajām konstrukcijām.
  4. Pēc saskaņojuma saņemšanas no būvvaldes par veicamajiem darbiem jāinformē pārvaldnieks.

Vienotas ventilācijas sistēmas ierīkošana dzīvojamā mājā

Dzīvokļu īpašniekiem ir iespējams vienoties un pieņemt kopības lēmumu par vienotas ventilācijas sistēmas ierīkošanu visā ēkā. Var ierīkot ventilāciju arī ar gaisa dzesēšanas iespēju, tādējādi nodrošinot gaisa kondicionēšanu karstā laikā.

Jāņem vērā, ka bez atbilstošas ventilācijas paaugstināts mitruma līmenis un pelējums veidojas arī renovētās dzīvojamās mājās, tādēļ aicinām iekļaut ventilācijas sistēmas izbūvi projektā, pieņemot dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par renovāciju!

Rīgas enerģētikas aģentūras sagatavotu sižetu par ventilāciju daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās var noskatīties ŠEIT.

Related Posts

Arhīvi