Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Kā rīkoties elektroinstalācijas bojājumu gadījumā?

Elektroinstalācijas bojājumu gadījumā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem OBLIGĀTI ir jāievēro drošības pasākumi!

Augstas bīstamības elektroinstalācijas bojājumi, kad iedzīvotājiem ir jāievēro drošības pasākumi:

  • No elektroinstalācijas vai tās elementiem (sadales skapjiem u. tml.) jūtama deguma, degošas plastmasas vai gumijas smaka;
  • No elektroinstalācijas vai tās elementiem (iekārtām) dzirdamas neraksturīgas skaņas, piemēram, sprakšķi, dūkšana, sīkšana u. tml.;
  • No elektroinstalācijas un tās elementiem (iekārtām) izdalās dūmi;
  • Notikusi ūdens saskare ar elektrību vadošām konstrukcijām vai iekārtām (lietus notekūdeņu izraisītas applūšanas, dzīvokļu un pagrabu applūdināšanas u. tml. gadījumos);
  • Elektrības vadi ir bez izolācijas vietās, kur tiem iespējams pieskarties;
  • Uz zemes esoši vai nokarājušies elektrības vadu gali.

Minētajos gadījumos iedzīvotājiem jāievēro šādi drošības noteikumi:

  • Netuvoties nokritušiem vadiem vai vietām, kurās iespējama ūdens saskare ar elektrisko strāvu, tuvāk par 8 (astoņiem) metriem;
  • Nepieskarties vadiem, kuriem nav izolācijas;
  • Nedrīkst patstāvīgi remontēt elektroinstalāciju un tās elementus (iekārtas).

UZMANĪBU! DZĪVĪBAI BĪSTAMI!

Deguma smakas un neraksturīgu skaņu parādīšanās no elektroinstalācijas un tās elementiem (iekārtām) liecina par tiešu ugunsgrēka izcelšanās bīstamību.

Par visām avārijas situācijām saistībā ar elektroinstalācijas un tās elementu (iekārtu) bojājumiem  lūgums nekavējoties ziņot Avārijas dienestam, zvanot uz diennakts tālruņa numuru 65022261, vai zvanīt uz tālruņa numuru 112!

Related Posts

Arhīvi