Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Kas jāzina par balkonu un lodžiju izmantošanu?

  • Balkonu vai lodžiju nedrīkst izmantot smagu priekšmetu novietošanai, jo tiek noslogotas dzīvojamās mājas konstrukcijas;
  • Uz balkona vai lodžijas (arī uz margām) nevajadzētu novietot smagus puķupodus. Ja puķupodi ir novietoti uz margām, tie pienācīgi jānostiprina, lai neapdraudētu garāmgājējus, kā arī jānodrošina, lai, laistot puķes, ūdens nelītu garām puķupodam un nenonāktu uz margām, tādējādi ilgtermiņā bojājot ēkas konstrukcijas;
  • Jānodrošina sausa balkona vai lodžijas grīdas virsma (linolejs vai tepiķis, mitrumam uzkrājoties, veicina metāla konstrukciju bojāšanos, kā arī mitruma uzkrāšanās rezultātā var tikt noplūdināti zemāk esošie dzīvokļi);
  • Aizliegts smēķēt uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkoniem un lodžijām, ja kāds no dzīvojamās mājas iedzīvotājiem pret to pamatoti iebilst (Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma 10. pants);
  • Aizliegts aizkraut vai citādi ierobežot izmantošanu un piekļūšanu lūkām un ārējām kāpnēm lodžijās un balkonos, jāuztur tās lietošanas kārtībā (Ministru kabineta 2016. gada 16. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 13. punkts);
  • Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Ogres novadā ir aizliegts žāvēt veļu balkonu un lodžiju atklātajās daļās tā, ka veļa redzama garāmgājējiem (Ogres novada pašvaldības 2023. gada 30. marta saistošo noteikumu Nr. 5/2023 “Ogres novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” 17. punkts);
  • Aizliegts uz balkoniem un lodžijām novietot balonus ar degtspējīgām vai oksidējošām gāzēm, kā arī šķidras bīstamas vielas (Ministru kabineta 2016. gada 16. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 26.4. punkts);
  • Uz balkona vai lodžijas aizliegts izmitināt mājdzīvniekus (Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 54.3. punkts).

Aicinām ziņot par konstruktīvo elementu bojājumiem!

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina iedzīvotājus ziņot par dzīvojamā mājā pamanītiem konstruktīvo elementu bojājumiem gan koplietošanas telpās, gan dzīvokļos (plaisas uz sienām, konstrukciju bojājumi uz lodžijas vai balkona u. tml.).

Aicinām ziņot arī tad, ja šaubāties par pamanīto bojājumu bīstamību – SIA “Ogres Namsaimnieks” veiks apsekošanu un pārliecināsies par konstrukciju drošumu.

Ziņot iespējams, zvanot uz SIA “Ogres Namsaimnieks” Klientu apkalpošanas nodaļas tālruņa numuru 65049114 vai rakstot e-pastu uz info@ogresnamsaimnieks.lv. Avārijas situācijās jāzvana uz diennakts Avārijas dienesta tālruņa numuru 65022261.

Related Posts

Arhīvi