Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nodošana un skaitītāju verificēšana

KAD VAR NODOT ŪDENS PATĒRIŅA SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMUS?

Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus var nodot trīs dienas – katra mēneša pēdējās divās kalendārajās dienās un nākamā mēneša pirmajā kalendārajā dienā. Rādījumu nodošanas termiņš var tikt pagarināts mēnešos, kuros rādījumu nodošanai paredzētās dienas sakritīs ar svētku dienām vai brīvdienām, un par to tiks sniegta papildu informācija.

Lūdzam ņemt vērā – rādījumi, kas tiks iesniegti pirms vai pēc tiem paredzētajiem iesniegšanas datumiem (tajā skaitā iesūtot e-pastā vai iesniedzot klātienē), netiks pieņemti un attiecīgajā mēnesī dzīvoklim tiks aprēķināts pēdējo trīs mēnešu vidējais ūdens patēriņš par mēnesi.

Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nodošanas datumi laikā no 2024. gada janvāra līdz jūnijam:

KUR VAR NODOT ŪDENS PATĒRIŅA SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMUS?

Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus var nodot:

  • Aizpildot ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu veidlapu (ikmēneša rēķina apakšējais labais stūris) un ievietojot to dzīvojamā mājā speciāli šim nolūkam paredzētā pastkastītē. To var izdarīt tekošā mēneša pēdējās divās kalendārajās dienās un nākošā mēneša pirmajā kalendārajā dienā – kopā trīs dienas.
  • Elektroniski – reģistrējoties e.ogresnamsaimnieks.lv un ievadot rādījumus sadaļā “Skaitītāji”. Datus elektroniski var iesniegt tekošā mēneša pēdējās divās kalendārajās dienās un nākošā mēneša pirmajā kalendārajā dienā – kopā trīs dienas.
  • Mobilajā lietotnē “WebNAMS App” (“Android” un “iOS” platformām) – klientu portālā reģistrētiem lietotājiem. Datus elektroniski var iesniegt tekošā mēneša pēdējās divās kalendārajās dienās un nākošā mēneša pirmajā kalendārajā dienā – kopā trīs dienas.
  • Datus par ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem var iesniegt arī SIA “Ogres Namsaimnieks” (Mālkalnes prospektā 3, Ogrē), ievietojot ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu veidlapu pirmajā stāvā pie ieejas durvīm speciāli šim nolūkam paredzētā pastkastītē ar uzrakstu “Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi” tekošā mēneša pēdējās divās kalendārajās dienās un nākošā mēneša pirmajā kalendārajā dienā – kopā trīs dienas. Ja kāda no dienām ir brīvdiena vai svētku diena, rādījumu iesniegšanas termiņš, nododot to šādā veidā, var tikt pagarināts.
  • Elektroniski – informāciju par ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem nosūtot uz e-pastu skaititaji@ogresnamsaimnieks.lv, norādot klienta numuru, adresi un individuālos ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus, tekošā mēneša pēdējās divās kalendārajās dienās un nākošā mēneša pirmajā kalendārajā dienā – kopā trīs dienas.

KUR VĒRSTIES, LAI NOMAINĪTU VAI VERIFICĒTU ŪDENS PATĒRIŅA SKAITĪTĀJUS?

Pakalpojumu var pieteikt jebkurā sertificētā uzņēmumā, kas veic ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanu / nomaiņu, to skaitā:

Uzņēmuma nosaukums Kontaktinformācija
SIA “OG-santehnika” 29273468
SIA “OROLS ŪDENS UZSKAITE” 29457775
IK “Aksnu” 28679800

Related Posts

Arhīvi