Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Par iestādi

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks” kā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldnieks darbību uzsāka 2018. gada 1. jūlijā, pēc Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” reorganizācijas.

SIA “Ogres Namsaimnieks” sniedz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumus Ogrē un Ogres novadā.

SIA “Ogres Namsaimnieks” kā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldnieks piedāvā un nodrošina:

 • individuāli aprēķinātu apsaimniekošanas maksu katrai dzīvojamai mājai
 • dažādus rēķinu apmaksas veidus
 • klientu portāla e.ogresnamsaimnieks.lv darbību
 • diennakts avārijas dienestu
 • klientu informatīvo tālruni
 • līgumu slēgšanu un regulārus norēķinus ar pakalpojumu sniedzējiem
 • dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa apsekošanu, uzraudzību un uzlabošanu
 • dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbību veikšanai nepieciešamo tehnisko un personāla nodrošinājumu
 • darbu ar debitoriem un parādu piedziņas procesu
 • konsultācijas par dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumiem
 • dzīvokļu īpašnieku kopsapulču un aptauju organizēšanu
 • u. c.

SIA “Ogres Namsaimnieks” veic dzīvojamo māju pārvaldīšanu atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī atbilstoši dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtajiem lēmumiem.

SIA “Ogres Namsaimnieks” nodrošina arī siltumapgādes ražošanu, pārvadi, sadali un tirdzniecību Ogrē.