Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Kas jāievēro, izmantojot liftu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā?

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina iedzīvotājus, izmantojot liftus daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, ievērot sekojošus lietošanas noteikumus:

  • liftā esošā kopējā masa nedrīkst pārsniegt 300 kg;
  • nepārvadāt liftā smagus priekšmetus, piemēram, mēbeles – lifts ir paredzēts cilvēku pārvadāšanai;
  • ilgstoši nebloķēt lifta durvis;
  • neiekāpt un neizkāpt no lifta kabīnes, ja tā nav pilnībā apstājusies, ja tā atrodas starp stāviem vai ja kabīnes durvis ir kustībā;
  • negrūstīties, atrodoties liftā, lai netiktu iedarbināts drošības mehānisms;
  • nepārslogot liftu, to nepārtraukti izmantojot (piemēram, priekšmetu pārvadāšanai);
  • nedemolēt un neapzīmēt lifta virsmas un vadības paneļa pogas.

Neatbilstošas lietošanas un uzturēšanas dēļ lifts var apdraudēt cilvēku veselību un dzīvību, tādēļ tiek klasificēts kā bīstamā iekārta.

Lifta nepareizas ekspluatācijas rezultātā tiek bojāti tā mehānismi (iekārtas), un to remontam un nomaiņai ir nepieciešami finanšu līdzekļi, kas jāsedz dzīvokļu īpašniekiem.

Par liftu bojājumiem ziņot liftu avārijas dienestam: tālruņa numuri 67704525, 29805846.

Related Posts

Arhīvi