Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Vai drīkst barot putnus pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas?

Pēdējā laikā SIA “Ogres Namsaimnieks” vērsušies vairāki daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji, kuru kaimiņi regulāri baro putnus, kā rezultātā tie ir savairojušies, radot neērtības citiem iedzīvotājiem (putni notraipa palodzes, ietves, brauktuvi un automašīnas iekšpagalmā, izvazā atkritumus u. tml.).

Ja pret putnu barošanu iebilst kaimiņi

Ja kāds no kaimiņiem iebilst pret putnu barošanu, sākumā jāmēģina atrisināt situācija savstarpēju sarunu ceļā, izskaidrojot putnu barotājam, kādas neērtības rodas citiem dzīvojamās mājas iedzīvotājiem. Iespējams, putnu savairošanās radījusi nepieciešamību biežāk uzkopt dzīvojamās mājas piesaistīto teritoriju, kas savukārt rada papildu izdevumus visiem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem. Materiālos zaudējumus un neērtības var radīt arī nepieciešamība biežāk mazgāt automašīnas, savukārt putnu ķērkšana agrās rīta stundās var traucēt pilnvērtīgam miegam u. tml.

Jāņem vērā, ka, barojot putnus, dzīvojamās mājas piesaistītajā teritorijā nedrīkst palikt ēdiena atliekas – teritorija ir jāsakopj personai, kura putnus ir barojusi, pretējā gadījumā uzskatāms, ka tiek veikta teritorijas piegružošana ar sīkiem sadzīves atkritumiem.

Ja iedzīvotājiem neizdodas savstarpēji vienoties

Ja kaimiņi ir runājuši ar putnu barotāju un lūguši pārtraukt barošanu, bet šī persona tomēr to turpina darīt, iedzīvotāji var vērsties Ogres novada pašvaldības policijā, zvanot uz tālruņa numuru 65047100, ar lūgumu veikt skaidrojošo darbu un pārrunāt situāciju ar konkrēto iedzīvotāju.

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības policijas sniegto informāciju, nav normatīvo aktu, kas aizliegtu barot putnus. Tomēr tas nenozīmē, ka barošana nevar radīt negatīvas sekas, kas skar arī citus iedzīvotājus.

Par dzīvojamās mājas piesaistīto teritoriju ir atbildīga dzīvokļu īpašnieku kopība, kas ir tiesīga pieņemt lēmumu par tās izmantošanas noteikumiem, piemēram, aizliedzot piesaistītajā teritorijā barot putnus. Lēmums ir saistošs visiem dzīvojamās mājas iedzīvotājiem, un šāda noteikuma pārkāpšanas gadījumā, ja ir izsmeltas citas iespējas, dzīvokļu īpašnieku kopība var vērsties tiesā, pieprasot atlīdzināt radušos zaudējumus.

Jārūpējas, lai putniem nebūtu brīvi pieejami pārtikas atkritumi

Vēl viens putnu barošanās avots pilsētā ir pārtikas atkritumi. Lai pēc iespējas novērstu putnu barošanos no atkritumiem, jāparūpējas, lai putniem nebūtu pieejami atkritumu konteineri bez vāka, pārpildīti konteineri, kuru vāks neveras ciet, un lai apkārtnē nebūtu vietu, kurās atklātā veidā atrodas atkritumu maisi.

Ja sadzīves atkritumu konteineri atrodas pie dzīvojamās mājas un regulāri ir pārpildīti, dzīvokļu īpašnieki var lūgt izvest tos biežāk, zvanot SIA “Ogres Namsaimnieks” Teritorijas uzkopšanas nodaļai uz tālruņa numuru 25695566.

Related Posts

Arhīvi