Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Izmaiņas komunālo pakalpojumu rēķinos par janvāri

Februārī SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki saņems ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinus par janvāri, kuros ir vairākas izmaiņas.

Maksa par ūdens patēriņa starpību tiek piemērota arī karstā ūdens sildīšanai

Kā esam ziņojuši iepriekš, no š. g. 1. janvāra tiek piemērota maksa ne vien par aukstā ūdens patēriņa starpību, bet arī par karstā ūdens sildīšanas (siltumenerģijas, kas patērēta ēkai piegādātā (aukstā) ūdens sildīšanai) starpību.

Karstā ūdens sildīšanas starpību šobrīd ir iespējams piemērot, jo SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošajās dzīvojamās mājās ir veikta siltummezglos uzstādīto kopējo karstā ūdens skaitītāju verificēšana. Jaunās ūdens un tā sildīšanas patēriņa starpības piemērošanas mērķis ir nodrošināt korektu siltumenerģijas sadales uzskaiti.

Rēķinā ir ietverta jauna pozīcija “Par karstā ūdens sildīš. (iedz.) – (korekcija)”.

Rēķina kreisajā pusē (zem “PATĒRIŅI – Ūdensapgāde”) tagad redzams arī dzīvojamās mājas kopējā karstā ūdens komercuzskaites mēraparāta rādījums, iedzīvotāju iesniegto karstā ūdens skaitītāju rādījumu kopsumma un dzīvojamās mājas karstā ūdens sildīšanas starpība.

Ūdens patēriņa starpības aprēķina piemēru skatīt publikācijas beigās.

Pieaugusi maksa par atkritumu apsaimniekošanu

Pieaugusi maksa par atkritumu apsaimniekošanu (rēķina pozīcija “Par atkritumiem”) sakarā ar atkritumu apsaimniekošanas tarifa celšanos no š. g. 1. janvāra. Sadārdzinājums saistīts ar normatīvajos aktos noteikto sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa un dabas resursu nodokļa likmes palielinājumu.

Vairāk informācijas ŠEIT.

Maksa par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu

Sākot ar 1. janvāri, ikmēneša maksājums par dzīvokļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ir 30 centi mēnesī par vienu dzīvokļa īpašumu (rēķina pozīcija “Apdrošināšana (CTA)”). Saglabājas līdzšinējais pašriska apmērs (45,00 EUR) un segums. Polises atlīdzības limits 2023. gadā palielināts līdz 1500,00 EUR (iepriekš 1200,00 EUR).

Lai pieteiktos polisei, ja iepriekš esat no tās atteikušies, ir nepieciešams uzrakstīt un iesniegt SIA “Ogres Namsaimnieks” iesniegumu. No polises iespējams arī atteikties, iesniedzot SIA “Ogres Namsaimnieks” iesniegumu, tomēr, pirms pieņemt lēmumu par atteikšanos no tās, aicinām dzīvokļu īpašniekus izvērtēt piedāvātās polises nosacījumus.

Vairāk informācijas ŠEIT.

Rēķina saņemšana papīra formātā izmaksā 8 centus

Sākot ar 1. janvāri, komunālo pakalpojumu rēķina saņemšana dzīvokļa pasta kastītē papīra formātā izmaksā 0,08 EUR (iepriekš 0,07 EUR), ieskaitot PVN. Izmaksas tiek iekļautas rēķina pozīcijā “Par rēķina piegādi / pasta izdevumi”.

Ir iespējams saņemt rēķinus elektroniski (bez maksas) un atteikties no rēķiniem papīra formātā, rakstot iesniegumu papīra formātā Mālkalnes prospektā 3, Ogrē, uz e-pastu info@ogresnamsaimnieks.lv vai klientu portāla e.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Saziņa”. Norādiet savu vārdu, uzvārdu, adresi un rakstiet, ka vēlaties atteikties no rēķiniem papīra formātā, kā arī obligāti norādiet e-pasta adresi, uz kuru turpmāk vēlaties saņemt rēķinus.


Ūdens patēriņa starpības aprēķina piemērs par š. g. janvāri:

Dzīvojamā mājā ir 42 dzīvokļi, visi ūdens patēriņa skaitītāji ir derīgi un par visiem dzīvokļiem ir iesniegti skaitītāju rādījumi.

Dzīvojamās mājas kopējā karstā ūdens komercuzskaites mēraparāta rādījums74 m3
Iedzīvotāju iesniegto karstā ūdens skaitītāju rādījumu kopsumma71,373 m3
Dzīvojamās mājas kopējais aukstā ūdens patēriņš
* To iegūst, no kopējā komercuzskaites mēraparāta, kas uzskaita visu ēkai piegādāto ūdeni, atņemot karstā ūdens komercuzskaites mēraparāta rādījumu.
142 m3
Iedzīvotāju iesniegto aukstā ūdens skaitītāju rādījumu kopsumma122,590 m3
Patēriņa starpība par karstā ūdens sildīšanu katram dzīvoklim
* Šī starpība tiek norādīta rēķina pozīcijā “Par karstā ūdens sildīš. (iedz.) – (korekcija)”. Jāņem vērā, ka šajā pozīcijā tiek iekļauta starpība tikai par ūdens sildīšanu (patērēto siltumenerģiju), bet ne par pašu ūdeni.
74 – 71,373 = 2,627 m3 / 42 dzīvokļi = 0,06 m3
Aukstā ūdens patēriņa starpība katram dzīvoklim142 – 122,590 = 19,410 m3 / 42 dzīvokļi = 0,46 m3
Rēķina pozīcijās “Par ūdeni – (korekcija)” un “Par kanalizāciju – (korekcija)” tiek norādīta ūdens patēriņa starpība (par visu ēkai piegādāto ūdeni)0,06 + 0,46 = 0,52 m3

Dzīvojamām mājām tiek piegādāts tikai aukstais ūdens, kas tiek sildīts katras ēkas siltummezglā. Tātad tiek atsevišķi aprēķināta starpība par ūdens sildīšanu (siltumenerģijai, kas patērēta karstā ūdens sildīšanai) un ūdens patēriņa starpība (par visu ēkai piegādāto ūdeni).

Ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķina skaidrojums – infografika

Related Posts

Arhīvi