Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

By

Alina Melngaile
Š. g. 13. februārī Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēdes informatīvajā daļā SIA “Ogres Namsaimnieks” valdes loceklis Kaspars Grīnbergs iepazīstināja deputātus ar paveikto vides pieejamības uzlabošanā personai, veicot mājokļa pielāgošanas darbus dzīvojamajā mājā Meža prospektā 4a, Ogrē. Paveiktā rezultātā kādam šīs mājas iemītniekam, kurš pārvietojas ratiņkrēslā, kļuvis krietni ērtāk un vieglāk izkļūt no sava dzīvokļa...
No š. g. 18. februāra stāvvietā pie SIA “Ogres Namsaimnieks” biroja Mālkalnes prospektā 3, Ogrē, (ielas pusē, kurā atrodas veikals “Elvi”) automašīnas drīkst novietot vienīgi uz trim stundām. Automašīnas salonā pie priekšējā stikla jānovieto informācija par laiku, kad automašīna novietota stāvvietā.
Lai samazinātu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ūdens patēriņa starpību (korekciju), SIA “Ogres Namsaimnieks” klienti ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus no š. g. 28. februāra varēs nodot trīs dienas – katra mēneša pēdējās divas dienas un nākamā mēneša pirmajā dienā. Rādījumus par februāri varēs nodot 28., 29. februārī un 1. martā, bet saistībā ar to, ka divas no...
Š. g. 23. janvāra vakarā, tiekoties ar SIA “Ogres Namsaimnieks” pārstāvjiem, vairums dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu un kontaktpersonu atzinīgi vērtēja pārvaldnieka ieviesto dzīvokļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Jaunā kārtība paredz, ka no š. g. 1. janvāra ir apdrošināta visu SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku civiltiesiskā atbildība. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, piemēram, dzīvoklī plīstot...
Š. g. 25. janvārī Madlienas kultūras namā norisinājās Madlienas “Iedzīvotāju forums 2020”. Foruma mērķis ir iedibināt iedzīvotāju un citu apkaimes pārstāvju līdzdalības tradīcijas vietējās attīstības plānošanā un plānotā īstenošanā, attīstot sadarbības mehānismu starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem – pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem. Iedzīvotāju forumā, dažādām sabiedrības grupām klātesot, nosaka vietējās kopienas attīstībai svarīgākās...
2020. gada 12. februārī norisināsies Ēnu diena, kuras ietvaros skolas vecuma bērni un jaunieši ik gadu iepazīst dažādu profesiju un nozaru prasības. Aicinām pieteikties skolēnus vecumā no 16 gadiem ēnot SIA “Ogres Namsaimnieks” darbiniekus! Piesakies līdz 7. februārim šeit: https://enudiena.lv/apskatit/enu-devejs/2601 SIA “Ogres Namsaimnieks” veic daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu, tāpēc, nākot ēnot pie mums, Tev būs iespēja iepazīties...
Ogres novada pašvaldība izsludina projektu konkursu iedzīvotāju grupām un nevalstiskajām organizācijām “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”. Kopējais konkursā pieejamais finansējums ir 40 000 EUR. Maksimālā summa, kas var tikt piešķirta vienam projektam, ir 1500 EUR. Projektu konkurss rada iespēju iedzīvotājiem īstenot projektus dažādās ar dzīves kvalitātes uzlabošanu saistītās sfērās. 2020. gada projektu konkursa prioritātes...
Lai veicinātu sakoptu vidi Ogrē, SIA “Ogres Namsaimnieks” pēc Ogres novada pašvaldības iniciatīvas sagatavojusi jaunu lielgabarīta atkritumu izvešanas grafiku un aicina daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus rūpīgi iepazīties ar to (skatīt zemāk), lai pasargātu sevi no ievērojama administratīvā soda. Informācija par lielgabarīta atkritumu iznešanas datumiem tiks izlikta arī dzīvojamo māju kāpņu telpās. Lielgabarīta atkritumi tiks...
SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka 2020. gada 23. janvārī, plkst. 19:00 Zilokalnu prospektā 12, Ogrē (2. stāva zālē), notiks dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu un kontaktpersonu kopsapulce. Darba kārtība: Dzīvokļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana;2020. gada apsaimniekošanas tāmes un dzīvojamo māju uzturēšanas darbu plāni (veicamie darbi);Bedrīšu remonts dzīvojamo māju iekšpagalmos;Citi jautājumi.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”, vienotais reģ. Nr. 40103941081, aicina darbā projekta KOORDINATORU, profesiju klasifikatora kods 2422 02. Pamatuzdevumi: Plānot, organizēt un veikt ar SIA “Ogres Namsaimnieks” pamatdarbības jomu saistītu projektu realizāciju, tai skaitā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas un mājām  piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanas projektus. Jāprot un jāspēj: Analizēt jaunu projektu ieviešanas un attīstīšanas...
1 2 3

Arhīvi