Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

By

Ogres Namsaimnieks
SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājus veikt individuālus profilaktiskus pasākumus, lai mazinātu iespēju saslimt ar retu, bet nopietnu slimību – legionelozi (t. s. leģionāru slimību). Profilaktiskie pasākumi iedzīvotājiem Vismaz reizi nedēļā dažas minūtes jātecina karstais un aukstais ūdens tajos krānos un dušās, kas tiek reti izmantoti. Tā jārīkojas arī ikreiz pirms ūdens lietošanas...
SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina iedzīvotājus ziņot par dzīvojamā mājā pamanītiem konstruktīvo elementu bojājumiem gan koplietošanas telpās, gan dzīvokļos (plaisas uz sienām, konstrukciju bojājumi uz lodžijas vai balkona u. tml.). Aicinām ziņot arī tad, ja šaubāties par pamanīto bojājumu bīstamību – SIA “Ogres Namsaimnieks” veiks apsekošanu un pārliecināsies par konstrukciju drošumu. Ziņot iespējams, zvanot uz SIA “Ogres Namsaimnieks”...
SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka š. g. 21. oktobrī iesniedz izskatīšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai siltumenerģijas tarifa izmaiņas. Tiek plānots, ka tās stāsies spēkā š. g. 1. decembrī. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu izmaiņām un dabasgāzes pārvades pakalpojuma izmaksu izmaiņām. Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu Ar šo paziņojumu SIA “Ogres Namsaimnieks” atsauc š. g. 30. septembra paziņojumu...
Svarīgi! Ēkas pārvaldniekam regulāri jāveic atbilstoša karstā ūdens siltummaiņa skalošanas procedūra un tā hidrauliskā pārbaude, lai neradītu papildu izdevumus siltumenerģijas piegādātājam, kā arī siltumenerģijas lietotājam. SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina dzīvokļu īpašniekus pieprasīt savas dzīvojamās mājas pārvaldniekam veikt šos darbus! Šobrīd vairākās dzīvojamās mājās, kuras nepārvalda SIA “Ogres Namsaimnieks”, konstatēts, ka šie darbi nav veikti. SIA...
Video pamācība “Kā elektroniski apskatīt savas dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu un tāmi 2022. gadam?”: SAITE UZ VIDEO ŠEIT. Saite uz pamācību atrodama arī mājas lapas sadaļā “Pakalpojumi – Biežāk uzdotie jautājumi” (skatīt zem “Biežāk uzdotie jautājumi par elektroniskajiem pakalpojumiem”).
Ūdens patēriņa starpība (korekcija) ir starpība starp dzīvojamās mājas kopējā ūdens komercuzskaites mēraparāta rādījumu un rādījumiem, kas iesniegti par atsevišķiem dzīvokļiem. SIA “Ogres Namsaimnieks” ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinos ūdens patēriņa starpība tiek norādīta sadaļā “Patēriņi – Mājas starpība”. Kādēļ veidojas ūdens patēriņa starpība? Atšķirīgos datumos nolasīti ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi;Mehāniski ietekmēti skaitītāji (izmantoti magnēti, adatas...
SIA “Ogres Namsaimnieks” atgādina, ka saskaņā ar Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma 10. panta otro daļu Aizliegts smēķēt: Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpās, gaiteņos un citās koplietošanas telpās;Uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkoniem un lodžijām, ja kāds no mājas iedzīvotājiem pret to pamatoti iebilst. Par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu...
Sākot ar komunālo pakalpojumu rēķiniem par 2021. gada jūniju, tajos tiek iekļauta pozīcija “Par papildu atkritumiem”. Šī pozīcija rēķinā norādīta, ja dzīvojamās mājas piesaistītajā teritorijā ir atstāti lielgabarīta atkritumi un SIA “Ogres Namsaimnieks” ir veikusi to izvešanu. SIA “Ogres Namsaimnieks” atgādina, ka jau vairāk nekā gadu centralizēti neizved lielgabarīta atkritumus no daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmiem,...
SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka sakarā ar remontdarbiem siltumtīklos š. g. 20. oktobrī  laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00 iespējami siltumenerģijas padeves traucējumi (nebūs karstā ūdens / apkures) daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Mālkalnes prospektā 17 un 19, Ogrē. SIA “Ogres Namsaimnieks” atvainojas par sagādātajām neērtībām!
SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka ir aktualizēti tās pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu platību dati atbilstoši Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) sniegtajai informācijai. Aktualizētie dati tiek izmantoti 2022. gada dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmju sastādīšanā, bet ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinos tie tiks iekļauti, sākot ar rēķiniem par 2022. gada janvāri. Lielākajā...
1 2 3 43

Arhīvi