Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Category

Aktualitātes
Ņemot vērā globālo energoresursu sadārdzinājumu, ziemai tuvojoties, arvien aktuālāka kļūst energoresursu taupīšana. Neskatoties uz plānoto valsts atbalstu, kas iedzīvotājiem daļēji kompensēs energoresursu sadārdzinājumu, jārēķinās, ka mājsaimniecību izdevumi būs ievērojami lielāki nekā iepriekšējā ziemas sezonā. Katrs iedzīvotājs var samazināt savus izdevumus, mainot ikdienas paradumus un lietojot energoresursus apzināti. Esam apkopojuši padomus iedzīvotājiem, kas palīdzēs novērst nelietderīgu...
Tuvojoties ziemai, kad mājokļos biežāk tiek dedzinātas sveces un darbināti elektriskie sildītāji, palielinās arī ugunsdrošības riski. Aicinām iedzīvotājus pārliecināties, ka mājoklī uzstādītie dūmu detektori ir darba kārtībā un nepieciešamības gadījumā uzstādīt jaunus! Visos mājokļos, tostarp dzīvokļos, jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem jeb autonomiem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem. Saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta...
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – SPRK) ir izvērtējusi un š. g. 15. septembrī apstiprinājusi SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas tarifa izmaiņas, kas stāsies spēkā š. g. 1. oktobrī. Salīdzinot ar iepriekšējo apkures sezonu, SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas tarifs ir pieaudzis divarpus reizes, kas tieši saistīts ir iepirktās siltumenerģijas un dabasgāzes sadārdzinājumu. No š. g. 1. oktobra paredzētais valsts atbalsts sadārdzinājumu daļēji...
SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – SPRK)  š. g. 15. septembrī ir apstiprinājusi SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu, kas stāsies spēkā š. g. 1. oktobrī. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņām. SIA “Ogres Namsaimnieks” ir divdaļīgs siltumenerģijas tarifs, kas sastāv no siltumenerģijas komponentes un jaudas maksas. Jaunā...
SIA “Ogre Namsaimnieks” informē, ka sakarā ar remontdarbiem katlu mājā Brīvības ielā 116A, Ogrē, š. g. 20. septembrī no plkst. 10:00 līdz 11:00 ēkām, kas pieslēgtas minētajai katlu mājai, netiks nodrošināta siltumenerģijas padeve. Katlu mājai Brīvības ielā 116A, Ogrē, pieslēgtās ēkas (adreses): Brīvības iela 111, 113, 115, 115A, 117;Lauberes iela 4, 6;Lēdmanes iela 3, 4,...
SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka apkures pieslēgšanu visās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kuras pieslēgtas centralizētajai siltumapgādes sistēmai, centralizēti plānots uzsākt š. g. oktobra sākumā. Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā siltumenerģijas sadārdzinājumu. Kas jādara, lai dzīvojamai mājai pieslēgtu apkuri ātrāk? Lai pieslēgtu apkuri ātrāk, dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotajai personai vai kontaktpersonai ir jāiesniedz SIA “Ogres...
Lai taupītu savus līdzekļus un saudzētu dabu, ir svarīgi atkritumus izmest tiem paredzētajos konteineros. Šķiroto atkritumu konteinerus izved bez maksas – ja atkritumi ir pareizi sašķiroti! Šķiroto atkritumu konteineros var ievietot tikai atbilstoši sašķirotus atkritumus (informācija atrodama uz konteineriem), pretējā gadījumā konteineru saturs nav derīgs pārstrādei un tiek piemērots standarta sadzīves atkritumu izvešanas tarifs. Pareizi...
SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju “Māju lietās” ievietoti dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskati par šī gada pirmo pusgadu. Pārskatos dzīvokļu īpašnieki var redzēt savas dzīvojamās mājas finanšu līdzekļu atlikumu, dzīvojamās mājas uzkrājuma fonda līdzekļus un veiktās iemaksas obligāto pārvaldīšanas darbību ietvaros plānotajiem remontdarbiem. Finanšu pārskatus un citus...
Daļā SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 2022. gadā tiks veikti plānotie inženierkomunikāciju nomaiņas darbi (kanalizācijas, karstā un aukstā ūdens, kā arī apkures stāvvadu / guļvadu maiņa, noslēgventiļu maiņa), kā arī cauruļvadu izolēšanas darbi. Lai veiktu plānotos darbus, ir nepieciešams piekļūt inženierkomunikācijām – dzīvojamās mājas siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmām un iekārtām pagrabtelpās un dzīvokļos,...
2022. gada 1. septembrī spēkā stājies jauns SIA “Ogres Namsaimnieks” maksas pakalpojumu cenrādis siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbiem un remontdarbiem. Cenrādī iekļauti tādi maksas pakalpojumi kā sildķermeņu un dvieļu žāvētāju maiņa dzīvokļos, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ierīkošana un maiņa, ūdens un kanalizācijas stāvvadu posmu maiņa dzīvoklī, ūdens krāna, vannas, izlietnes, tualetes poda, kā arī...
1 2 3 75

Arhīvi