Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Category

Aktualitātes
SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Grīvas prospektā ir uzsākti jumtu tīrīšanas darbi no lāstekām un sniega. Konstatējot lielas lāstekas vai sniega pārkares, kas var apdraudēt cilvēkus un/vai īpašumu, bīstamā teritorija līdz tīrīšanas darbu uzsākšanai, kā arī tīrīšanas darbu laikā tiek norobežota ar lentām. Iedzīvotājiem ir jāievēro piesardzības pasākumi un drošības...
Saskaņā ar SIA “Ķilupe” sniegto informāciju, sākot ar 2024. gada 1. janvāri, pieaugs atkritumu apsaimniekošanas tarifs. Sadārdzinājums saistīts ar normatīvajos aktos noteikto sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa un dabas resursu nodokļa likmes palielinājumu. Ar 1. janvāri dabas resursu nodokļa likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu būs 110,00 EUR (šobrīd 95,00 EUR) par tonnu. Tarifs par nešķiroto sadzīves...
Reaģējot uz pieaugošajiem atkritumu apjomiem un iedzīvotāju izpratnes trūkumu par atkritumu utilizāciju, Ogres, Lielvārdes, Madlienas, Skrīveru un Kokneses iedzīvotāji visu decembri ir aicināti bez maksas nodot visa veida nevajadzīgās elektroiekārtas atbildīgai pārstrādei vides akcijas “Kas nestrādā – to neglabā!” ietvaros. Akcijas laikā ir iespēja bez maksas nodot visa veida – gan mazo, gan lielo –...
Ir uzsnidzis sniegs un aktuāls ir jautājums par sniega tīrīšanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos. SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka uzņēmuma pārvaldīšanā esošajās dzīvojamās mājās sētnieki tīra no sniega iekšpagalmu ietves, kā arī nepieciešamības gadījumā izveido gājējiem ejas pāri piebraucamajam ceļam un/vai automašīnu stāvvietai. Iekšpagalma braucamās daļas tīrīšana no sniega neietilpst sētnieka pienākumos un nav iekļauta dzīvojamās...
SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju “Māju lietās” ievietoti dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskati par šī gada 3. ceturksni. Finanšu pārskatus un citus ar dzīvojamo māju saistītos dokumentus var apskatīt ikviens dzīvokļa īpašnieks, reģistrējoties SIA “Ogres Namsaimnieks” klientu portālā https://e.ogresnamsaimnieks.lv/. Minētos dokumentus reģistrēti lietotāji var apskatīt klientu portāla...
Priekšā ir svētku brīvdienas, kurās, iespējams, plānojat uz vairākām dienām atstāt dzīvokli. Šādā gadījumā ir vērts atcerēties par pamata drošības pasākumiem, lai atgriežoties izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem. Pirms doties prom no dzīvokļa uz vairākām dienām, SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina: • Noslēgt ūdens un gāzes ievadventiļus • Aizvērt logus (neatstāt vēdināšanas režīmā) • Atvienot no strāvas...
Izmaiņas SIA “Ogres Namsaimnieks” darba laikā un kontakti avārijas situācijām DatumsRemontu nodaļa Teritorijas uzkopšanas nodaļa Siltumapgādes nodaļaAdministrācija17.11.2023.  8:00 – 15:00 (bez pusdienu pārtraukuma)  8:00 – 14:00 (bez pusdienu pārtraukuma)20.11.2023.  BRĪVDIENA  BRĪVDIENA Avārijas situācijās lūdzam sazināties ar attiecīgo avārijas dienestu! Avārijas dienesta tālruņa numurs: 65022261 Liftu avārijas dienesta tālruņa numuri: 67704525, 29805846
SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka sakarā ar neatliekamiem tehniskiem darbiem visiem klientiem, kas pieslēgti Skolas ielas 20, Ogrē, katlu mājas siltumapgādes tīkliem, š. g. 13. novembrī laikā no plkst. 14:00 līdz 14:30 iespējami īslaicīgi siltumenerģijas padeves traucējumi (nebūs karstā ūdens/apkure). Katlu mājai Skolas ielā 20, Ogrē, pieslēgtās ēkas: Pumpura iela 1, 3, 5, 6, 8,...
1 2 3 106

Arhīvi