Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

SIA “Ogres Namsaimnieks” piedāvā saviem klientiem civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (turpmāk tekstā – CTA) par ļoti izdevīgu cenu – 0,30 EUR mēnesī uz vienu dzīvokļa īpašumu – sadarbībā ar ADB “Gjensidige” Latvijas filiāli.

CTA polises ir noformētas visiem SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem, kuri no tām nav atteikušies.

Termiņš (apdrošināšanas polises darbības periods):01.01.2024. – 31.12.2024.
Limits (apdrošināšanas summa):Līdz 1500,- EUR
Pašrisks (dzīvokļa īpašnieka sedzamā daļa apdrošināšanas gadījumā):45,- EUR
Prēmijas apmērs (ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinā ietvertā maksa par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu):0,30 EUR / mēnesī
Apdrošināšanas polises segums:• Trešo personu īpašuma bojājums vai bojāeja;
• Trešo personu dzīvībai un veselībai nodarītais kaitējums;
• Trešo personu neiegūtie ieņēmumi darbnespējas dēļ;
• Trešo personu apbedīšanas izdevumi un apgādājamo izdevumi;
• Trešo personu no īpašuma izrietošie finansiālie zaudējumi;
• Trešo personu neiegūtā peļņa;
• Ekspertīzes izdevumi;
• Glābšanas darbi (neatliekamo zaudējumu novēršanas un samazināšanas pasākumi);
• Tiesāšanās izdevumi.

CTA polises maksa tiek iekļauta ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinā kā atsevišķa pozīcija.

SIA “Ogres Namsaimnieks” dzīvokļu īpašniekiem nodrošina iespēju atteikties no CTA polises, uzrakstot iesniegumu. Polisi noformēt vai no tās atteikties var polises darbības termiņa laikā.

Notiekot apdrošināšanas gadījumam, dzīvokļu īpašniekiem ir jāinformē par notikušo SIA “Ogres Namsaimnieks” Avārijas dienests (tālruņa Nr. 65022261) vai Klientu apkalpošanas nodaļa (tālruņa Nr. 65049114). Saņemot pieteikumu, SIA “Ogres Namsaimnieks” speciālisti veiks nepieciešamo apsekošanu un savas kompetences ietvaros noteiks negadījuma iemeslu, kā arī sastādīs apsekošanas aktu. Negadījumos vai avārijas gadījumos, kuri attieksies uz CTA polisi, SIA “Ogres Namsaimnieks” nodrošinās tāmes sastādīšanu, kā arī piedāvās veikt nepieciešamos remonta darbus.