Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Aicinām dzīvokļu īpašniekus lemt par jaunu bērnu rotaļu laukumu iekārtu uzstādīšanu

Š. g. jūnija vidū SIA “Ogres Namsaimnieks” izlika informatīvus paziņojumus pie tām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kuru piesaistītajā teritorijā atrodas bērnu rotaļu laukums. Paziņojumos iedzīvotāji tika informēti par rotaļu iekārtu tehnisko stāvokli un nepieciešamajām darbībām (remonts, demontāža), kas jāveic, lai varētu turpināt to drošu un normatīvajiem aktiem atbilstošu ekspluatāciju, balstoties uz rotaļu iekārtu inspektora sniegto apsekošanas (pārbaudes) pārskatu. Tāpat paziņojumā SIA “Ogres Namsaimnieks” aicināja dzīvokļu īpašniekus viena mēneša laikā apspriest un lemt par jaunu iekārtu uzstādīšanu demontējamo vietā.

SIA “Ogres Namsaimnieks” atkārtoti aktualizēja šo jautājumu š. g. 16. jūlijā dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu un kontaktpersonu kopsapulcē un informēja klātesošos, ka demontāžas darbi tiks uzsākti 6. augustā (atskaitot atsevišķas rotaļu iekārtas kritiskā stāvoklī, kuras ir jau demontētas). Demontāžas darbu uzsākšana atlikta par divām nedēļām, ņemot vērā dzīvokļu īpašnieku līdz šim zemo aktivitāti.

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina dzīvokļu īpašniekus līdz 6. augustam apspriest savā starpā iespējamos risinājumus un pieņemt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par jaunu iekārtu uzstādīšanu demontējamo vietā, kā arī finansējuma nodrošināšanu!

SIA “Ogres Namsaimnieks” veiks nepieciešamās darbības jaunu iekārtu uzstādīšanai atbilstoši dzīvokļu īpašnieku pieņemtajam lēmumam un nodrošinātajam finansējumam.

Ar informatīvajiem materiāliem par bērnu rotaļu iekārtām (to izmaksām) var iepazīties SIA “Ogres Namsaimnieks” mājas lapas www.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Pakalpojumi – Cita informācija”.

Ar veicamo demontāžas darbu grafiku var iepazīties, zvanot SIA “Ogres Namsaimnieks” Remontu nodaļai uz tālruņa numuru 25406383.

Lai saņemtu konsultāciju par bērnu rotaļu laukumu un tālāko rīcību ar tajā esošajām iekārtām, dzīvokļu īpašnieki var vērsties SIA “Ogres Namsaimnieks” Ēku apsaimniekošanas departamentā, zvanot uz tālruņa numuru 26172124.

Informācija par bērnu rotaļu laukumiem un to tehnisko stāvokli arī ŠEIT.

“Ogres apriņķa ziņas” sižets par bērnu rotaļu laukumiem SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju iekšpagalmos:

Related Posts

Arhīvi