Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Day

jūlijs 21, 2020
SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka tās pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās uzsāktas elektroinstalācijas pārbaudes. Šādas pārbaudes saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 56. punktu jāveic reizi 10 gados. 2020. gada 11. februārī SIA “Ogres Namsaimnieks” izsludināja publisku iepirkumu elektroinstalācijas mērījumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, un iepirkumā uzvarēja SIA “AP-HELP Group”, ar kuru SIA “Ogres Namsaimnieks” š. g. 8. jūnijā...
Š. g. jūnija vidū SIA “Ogres Namsaimnieks” izlika informatīvus paziņojumus pie tām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kuru piesaistītajā teritorijā atrodas bērnu rotaļu laukums. Paziņojumos iedzīvotāji tika informēti par rotaļu iekārtu tehnisko stāvokli un nepieciešamajām darbībām (remonts, demontāža), kas jāveic, lai varētu turpināt to drošu un normatīvajiem aktiem atbilstošu ekspluatāciju, balstoties uz rotaļu iekārtu inspektora sniegto apsekošanas (pārbaudes)...

Arhīvi