Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājus informē par uzkopšanas darbiem un sadzīves atkritumu konteineru izmantošanu

Ar savas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas koplietošanas telpu sanitārās kopšanas grafiku turpmāk varēs iepazīties ikviens SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošās dzīvojamās mājas iedzīvotājs.

“Šajā grafikā apkopoti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju sētnieku, kuri uzkopj arī koplietošanas telpas, pienākumi un darbu veikšanas regularitāte,” informē SIA “Ogres Namsaimnieks” Ēku apsaimniekošanas departamenta Teritorijas uzkopšanas nodaļas vadītāja Līga Puriņa.

SIA “Ogres Namsaimnieks” sagatavotie sanitārās kopšanas grafiki paredzēti izvietošanai dzīvojamo māju kāpņu telpās, lai ikviens tajās dzīvojošais iedzīvotājs ar to var iepazīties. Kā norāda L. Puriņa, pavisam SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošajās dzīvojamās mājās ir teju 400 kāpņu telpu. Diemžēl daļā no tām nav ziņojumu dēļa un šobrīd grafiku nevar izvietot. Šo nepilnību plānots novērst – ziņojumu dēļi tiks sagādāti.

SIA “Ogres Namsaimnieks” Klientu apkalpošanas nodaļā regulāri tiek saņemti iedzīvotāju jautājumi par sētnieku pienākumiem un koplietošanas telpu uzkopšanas biežumu. Lai nerastos pārpratumi un nepamatotas sūdzības par sētnieka darbu, visiem iedzīvotājiem pieejamā vietā būs izvietots grafiks, kurā būs norādīts darbu veikšanas biežums. Piemēram, dzīvojamai mājai piesaistītā teritorija jākopj katru dienu, kāpņu telpa jāslauka un atkritumi jāvāc katru otro dienu, logi kāpņu telpā jāmazgā divas reizes gadā u. c. Darbu grafiks katrai dzīvojamai mājai var nedaudz atšķirties, ņemot vērā, vai dzīvojamā mājā ir lifts u. tml. (Par papildu sanitārās kopšanas pasākumiem dzīvojamo māju koplietošanas telpās ārkārtējās situācijas laikā lasiet ŠEIT.)

Sētnieka darba laiks ir sešas dienas nedēļā, svētdiena – brīvdiena.

Atkarībā no laika apstākļiem, sētnieki parasti sāk darbu ap pusseptiņiem no rīta. Vispirms sētniekam jāuzkopj teritorija, jāiztukšo atkritumu tvertnes, un tad var turpināt uzkopt koplietošanas telpas. Laikā, kad vairums iedzīvotāju dodas ikdienas gaitās uz darbu vai mācību iestādēm, kāpņu mitrā uzkopšana netiek veikta.

Pavisam SIA “Ogres Namsaimnieks” šobrīd strādā 117 sētnieki, kuri rūpējas par kārtību un tīrību daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās un to piesaistītajās teritorijās (minētajā skaitā ietilpst arī Ogres pilsētas teritoriju sētnieki).

Ja iedzīvotājiem rodas neskaidrības par viņu dzīvojamā mājā veicamajiem sanitārās uzkopšanas darbiem vai tiek pamanītas ar tiem saistītas problēmas, SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina sazināties ar Teritorijas uzkopšanas nodaļu (kontaktinformācija raksta beigās).

Lai atturētu citu dzīvojamo māju un pat pilsētu un novadu iedzīvotājus savus atkritumus ievietot konteineros, kas ir paredzēti konkrētām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, šīm mājām piederošie konteineri ir marķēti – uz tiem ir dzīvojamās mājas adrese.

Uz šo darbību SIA “Ogres Namsaimnieks” rosināja administratīvi sodīto personu par atkritumu izmešanu neparedzētās vietās aizbildināšanās, ka uz konteinera nav rakstīts, kuras dzīvojamās mājas iedzīvotājiem tas ir piederīgs, tādējādi cenšoties izvairīties no soda.

“Lai situāciju risinātu, pasūtījām uzlīmes, un SIA “Ogres Namsaimnieks” darbinieki šobrīd ir aplīmējuši pilnīgi visus pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju sadzīves atkritumu konteinerus. Protams, ja konteiners tiks mazgāts un nomainīts, uzlīmes būs jāatjauno,” norāda L. Puriņa. “Sētniekam ir pienākums uzmanīt konteinerus un informēt par pazudušajām uzlīmēm. Būsim pateicīgi, ja arī iedzīvotāji sniegs informāciju.

Arī tādos gadījumos, kad iedzīvotāji pamana, ka sadzīves atkritumu konteiners ir ļoti netīrs un būtu jāmazgā, lūdzam sazināties ar Teritorijas uzkopšanas nodaļu. Sadzīves atkritumu konteineru izvešanu SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām nodrošina SIA “Ķilupe”, kuriem šie konteineri pieder un par to apkopi atbild šis uzņēmums.”

Atkritumu konteineru piederība jāievēro arī sētniekiem, izmetot dzīvojamās mājas piesaistītajā teritorijā savāktos atkritumus. Šī piederība jāievēro visiem pilsētas iedzīvotājiem un viesiem – arī nelielus sadzīves atkritumus nav atļauts izmest citas dzīvojamās mājas sadzīves atkritumu konteinerā.

Šķiroto atkritumu konteineros, kas ir uzstādīti pilsētā, var iemest šķirotos atkritumus tikai tajos gadījumos, ja cilvēks pastaigājas pa pilsētu, piedalās dažādos pasākumos, bet sakrāt un vest lielos daudzumos no mājām tos nav atļauts.

L. Puriņa norāda – kopš tika ieviests lielgabarīta atkritumu iznešanas grafiks, kas paredz, ka lielgabarīta atkritumus drīkst iznest tikai divas dienas mēnesī konkrēti noteiktos datumos, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistītās teritorijas ir kļuvušas sakoptākas.

“Sarežģītāk ir kontrolēt dzīvojamo māju rajonus, kur ir septiņas vai astoņas mājas ar kopīgu atkritumu laukumu, bet tur, kur ir divas mājas, iedzīvotāji kļuvuši apzinīgāki. Personas, kuras pārkāpj noteikumus, tiek administratīvi sodītas,” norāda L. Puriņa. “Visās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpās ir izvietota informācija par datumiem, kuros iedzīvotāji drīkst iznest lielgabarīta atkritumus. Ja šī informācija pazudusi, sētniekam jāseko, lai tā tiktu atjaunota. Lūdzam arī iedzīvotājus mūs informēt.”

Atgādinām, lai lielgabarīta atkritumi neuzkrātos, to izvešana no daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atkritumu laukumiem no šī gada 3. februāra visā Ogres pilsētā tiek nodrošināta pēc noteikta grafika.

Informācija par lielgabarīta atkritumu izvešanu pieejama ŠEIT.

Ar SIA “Ogres Namsaimnieks” Teritorijas uzkopšanas nodaļu iespējams sazināties, zvanot uz tālruņa numuriem 65055404 vai 25405309.

Avots: ogrenet.lv

Related Posts

Arhīvi