Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

No š. g. 3. februāra Ogres dzīvokļu īpašnieki drīkstēs iznest lielgabarīta atkritumus pēc jauna grafika

Lai veicinātu sakoptu vidi Ogrē, SIA “Ogres Namsaimnieks” pēc Ogres novada pašvaldības iniciatīvas sagatavojusi jaunu lielgabarīta atkritumu izvešanas grafiku un aicina daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus rūpīgi iepazīties ar to (skatīt zemāk), lai pasargātu sevi no ievērojama administratīvā soda.

Informācija par lielgabarīta atkritumu iznešanas datumiem tiks izlikta arī dzīvojamo māju kāpņu telpās.

Lielgabarīta atkritumi tiks izvesti divu dienu laikā, tomēr to iznešana pieļaujama tikai divās noteiktajās mēneša dienās, atkarībā no adreses. Iedzīvotājiem, kas neievēros grafiku, pēc šī fakta konstatēšanas varēs piemērot administratīvo sodu.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75. panta pirmajā daļā “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana” noteikts, ka “par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu [..] pārkāpšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 70 līdz 1000 eiro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas”.

Ogres novada pašvaldības 2012. gada 24. maija saistošo noteikumu Nr. 14/2012 “Par atkritumu apsaimniekošanu Ogres novadā” 10. punktā noteikts, ka “apsaimniekotājs var organizēt regulāru lielgabarīta sadzīves atkritumu [..] bezmaksas savākšanu no mājsaimniecībām, nosakot savākšanas laiku un vietu”. Noteikumu 39. punkts nosaka, ka “lielgabarīta atkritumu īslaicīga novietošana pie konteineriem vai citur ir atļauta tikai ar atkritumu apsaimniekotāju saskaņotā vietā un laikā”.

1. Dzīvojamās mājas, kuru iedzīvotājiem jāiznes lielgabarīta atkritumi tikai katra mēneša 10. un 25. datumā:

 • Akmeņu ielā 50, 50a, 50b, Ogrē.
 • Brīvības ielā 111, 115, 117, Ogrē.
 • Celtnieku ielā 2, 4, 6, Ogrē.
 • Doles ielā 2, Ogrē.
 • “Dolēs” Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā.
 • Draudzības ielā 4, 12, 14, Ogrē.
 • Grīvas prospektā 1, 4, 6, 6a, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, Ogrē.
 • Loka ielā 6, Ogrē.
 • Rīgas ielā 6, 10, 18, Ogrē.
 • Skolas ielā 1a, 1b, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, Ogrē.
 • Sūnu ielā 3, Ogrē.
 • Turkalnes ielā 1, 1a, 3, 5, 9, 13, Ogrē.
 • Vidzemes ielā 2, Ogrē.
 • Zaķu ielā 1, 2, Ogrē.

2. Dzīvojamās mājas, kuru iedzīvotājiem jāiznes lielgabarīta atkritumi tikai katra mēneša 5. un 20. datumā:

 • Bērzu alejā 1, 4, 6, 8, 8a, 10, Ogrē.
 • Jaunatnes ielā 2, 4, Ogrē.
 • Lapu ielā 4, 6, 8, 11, 13, Ogrē.
 • Mālkalnes prospektā 9, 11, 15, 19, 27, 29, 33, 35, 37, Ogrē.
 • Meža prospektā 4, 4a, 6, 11, 15, Ogrē.
 • Parka ielā 1a, 1b, 8, 10, Ogrē.
 • Priežu ielā 1, Ogrē.
 • Tīnūžu ielā 3a, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, Ogrē.
 • Upes prospektā 18a, 20, 22, Ogrē.

3. Dzīvojamās mājas, kuru iedzīvotājiem jāiznes lielgabarīta atkritumi tikai katra mēneša 1. un 15. datumā:

 • Ausekļa prospektā 2a, 4, 5, 5a, 6, 7a, 7b, 8, 9, 10, 15, 16, Ogrē.
 • Mālkalnes prospektā 2a, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 34, 38, Ogrē.
 • Vidus prospektā 16a, 20, Ogrē.
 • Zilokalnu prospektā 10, 18, 22, 24, Ogrē.

Atsevišķas dzīvojamās mājas ar mazu dzīvokļu skaitu nav iekļautas grafikā, un no tām lielgabarīta atkritumus izvedīs pēc pieprasījuma: Čiekuru ielā 5, Indrānu ielā 9, 14, 17 un 24, Lēdmanes ielā 2, Meža prospektā 3, Smilšu ielā 1 un 2, Turkalnes ielā 2 un 17, Upes prospektā 7, Zinību ielā 6, Zvaigžņu ielā 3 un 9, Ogrē.

SIA “Ogres Namsaimnieks” atgādina, ka lielgabarīta atkritumi jānovieto pie savas dzīvojamās mājas sadzīves atkritumu konteineriem.

Related Posts

Arhīvi