Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Svarīgi nodot precīzus ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus

SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem ik mēnesi jāiesniedz dzīvokļos esošo individuālo ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi. To var izdarīt trīs dienas – katra mēneša pēdējās divās dienās un nākamā mēneša pirmajā dienā.

Kas ir ūdens patēriņa korekcija?

Ūdens patēriņa korekcija ir starpība starp dzīvojamās mājas kopējā ūdens komercuzskaites mēraparāta rādījumu un rādījumiem, kas iesniegti par atsevišķiem dzīvokļiem. Korekcija jāapmaksā visiem dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši dzīvokļu īpašumu skaitam saskaņā ar 2008. gada 9. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”.

Lai pēc iespējas samazinātu dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpību, ieteicams:

  • Nolasīt rādījumus katra mēneša pēdējā dienā;
  • Iesniegt precīzus rādījumus, norādot visus ciparus aiz komata.

Ja iedzīvotājs nolasa ūdens patēriņa rādījumus, piemēram, 25. datumā, bet šajā mēnesī turpina patērēt ūdeni vēl sešas dienas, veidojas ūdens patēriņa starpība (korekcija), par kuru nākas maksāt visiem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, jo dzīvojamās mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumi tiek nolasīti mēneša pēdējā dienā. Korekcija tiek norādīta ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķina sadaļā “Patēriņi – Mājas starpība”.

Izplatītākie iemesli, kuru dēļ veidojas ūdens patēriņa starpība:

  • Atšķirīgos datumos nolasīti un iesniegti skaitītāju rādījumi;
  • Uzrādīti mazāki skaitītāju rādījumi, nekā tie ir patiesībā;
  • Neprecīzi un dažādi ūdens patēriņa skaitītāji;
  • Novecojuši dzīvojamās mājas iekšējie ūdensapgādes tīkli (neprecīza uzskaite, ūdens noplūde);
  • Mehāniski ietekmēti skaitītāji (izmantoti magnēti, adatas u. c. ierīces, apturot ūdens patēriņa skaitītāju kustību).

Svarīgi rādījumus pirms iesniegšanas pārbaudīt!

SIA “Ogres Namsaimnieks” vēršas klienti, kuri jau pēc komunālo pakalpojumu rēķina saņemšanas konstatē, ka iesnieguši neprecīzus (pārāk lielus) ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus. Gadījumos, kad rēķini jau ir izrakstīti visiem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, pārrēķina veikšanai nepieciešami papildu administratīvie resursi, jo, koriģējot iesniegtos rādījumus par ūdeni vienam dzīvoklim, mainās visas dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpība, kas ietekmē katra dzīvokļa rēķina summu. Šādā gadījumā korekcija var tikt iekļauta nākamajos komunālo pakalpojumu rēķinos kā atsevišķa pozīcija, lai novērstu aprēķina kļūdas, kas radītas, klientiem iesniedzot kļūdainus ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus.

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina nolasīt ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus mēneša pēdējā dienā, norādot visus ciparus aiz komata, un pirms iesniegšanas tos pārbaudīt!

Related Posts

Arhīvi