Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Day

septembris 28, 2023
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”, vienotais reģistrācijas numurs 40103941081, izsludina konkursu uz vakanto amatu “sabiedrisko attiecību speciālists/e”, profesijas kods 2432 08. Galvenie darba pienākumi: Nodrošināt SIA “Ogres Namsaimnieks” iekšējo un ārējo komunikāciju.Sagatavot un regulāri aktualizēt informāciju par uzņēmumu un tā pamatdarbības jautājumiem.Nodrošināt aktuālās informācijas publicēšanu uzņēmuma mājas lapā, sociālajos tīklos, masu medijos un citos informācijas kanālos.Sagatavot...
SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem ik mēnesi jāiesniedz dzīvokļos esošo individuālo ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi. To var izdarīt trīs dienas – katra mēneša pēdējās divās dienās un nākamā mēneša pirmajā dienā. Kas ir ūdens patēriņa korekcija? Ūdens patēriņa korekcija ir starpība starp dzīvojamās mājas kopējā ūdens komercuzskaites mēraparāta rādījumu un rādījumiem, kas...

Arhīvi