Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Karstā ūdens sildīšanas izmaksas

SIA “Ogres Namsaimnieks” atgādina, ka vasaras periodā, kad netiek padota centralizētā apkure, ik gadu ir novērojams sadārdzinājums rēķina pozīcijā “Par karstā ūdens sildīšanu”, jo atbilstoši normatīvajos aktos[1] noteiktajai siltumenerģijas sadalījuma metodikai vasarā tiek piemērota atšķirīga aprēķina kārtība.

Šogad sadārdzinājums par karstā ūdens sildīšanu vasaras sezonā, salīdzinot ar ziemas (apkures) sezonu, ir lielāks nekā parasti, jo no š. g. 1. maija mājsaimniecībām vairs netiek piemērots valsts atbalsts centralizētās siltumenerģijas (t. sk. siltumenerģijas, kas patērēta karstā ūdens sildīšanai dzīvojamā mājā) pakalpojuma maksas daļējai kompensācijai.

Šobrīd SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas tarifa mainīgā maksa ir 117,42 EUR/MWh (bez PVN), bet līdz š. g. 1. maijam mājsaimniecībām šī maksa bija 86,57 EUR/MWh (bez PVN), jo tika piemērots valsts atbalsts, t. i., tarifs bija apmēram par ceturtdaļu mazāks.

Tiek plānots, ka no š. g. 1. oktobra siltumenerģijas tarifam tiks apstiprināts samazinājums un tas būs 98,84 EUR/MWh (bez PVN). Vairāk informācijas par plānotajām tarifa izmaiņām ŠEIT.

Kādēļ vasaras periodā dažādās dzīvojamās mājās atšķiras maksa par karsto ūdeni?

Katrā dzīvojamā mājā atšķiras iekšējās sistēmas: tīklu garumi, to izvietojums, cirkulācijas cilpu skaits, izolācijas kvalitāte – visi šie faktori ietekmē karstā ūdens sildīšanas izmaksas. Karstā ūdens izmaksas ietekmē arī tas, cik korekti tiek nolasīti un iesniegti karstā ūdens skaitītāju rādījumi mēneša beigās – tas attiecas uz dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpību (korekciju).

Vasaras periodā izmaksas par viena karstā ūdens kubikmetra uzsildīšanu tiek aprēķinātas šādi: ēkas kopējo siltumenerģijas patēriņu karstā ūdens uzsildīšanai (MWh) reizina ar spēkā esošo siltumenerģijas tarifu (šobrīd 117,42 EUR/MWh), un iegūto skaitli sadala ar ēkas kopējo karstā ūdens patēriņu (m3).

Informāciju par ēkas kopējo siltumenerģijas patēriņu karstā ūdens uzsildīšanai un ēkas kopējo karstā ūdens patēriņu var apskatīt rēķina sadaļā “PATĒRIŅI”.

Saņemt sīkāku informāciju par savu komunālo pakalpojumu rēķinu iespējams, sazinoties ar SIA “Ogres Namsaimnieks” Finanšu nodaļu: tālruņa numurs 65049109.


[1] Maksas aprēķins par siltumenerģiju (karstā ūdens sildīšanu, apkuri) vasarā un ziemā atšķiras saskaņā ar siltumenerģijas sadalījuma ēkās metodiku, kas noteikta Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumos Nr. 524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”.

Related Posts

Arhīvi