Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Plānotas izmaiņas SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas tarifā no 1. oktobra

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka š. g. 30. augustā iesniedza izskatīšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) siltumenerģijas tarifa izmaiņas, kas saistītas ar iepirktās siltumenerģijas, kas ražota no šķeldas, cenu izmaiņām. Tiek plānotas izmaiņas tarifa mainīgajai maksai no 117,42 uz 98,84 EUR/MWh (bez PVN) jeb cenas samazinājums par 15%. Tiek plānots, ka jaunais tarifs stāsies spēkā š. g. 1. oktobrī.

Paziņojums par noteikto tarifu

SIA “Ogres Namsaimnieks”, reģ. Nr. 40103941081, juridiskā adrese: Mālkalnes prospekts 3, Ogre, Ogres novads, LV-5001, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas gala sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veidsSpēkā esošais tarifs (bez PVN)Noteiktais tarifs (bez PVN)Noteiktā tarifa samazinājums (%)
Ražošanas siltuma enerģijas komponente EUR/MWh99,1583,16-16,13 %
Pārvades un sadales siltuma enerģijas komponente EUR/MWh17,7215,13-14,62 %
Tirdzniecības siltuma enerģijas komponente EUR/MWh0,000,000 %
Siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente divdaļīga tarifa gadījumā EUR/MWh116,8798,29-15,90 %
Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente EUR/MWh0,550,550 %
Siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente divdaļīga tarifa gadījumā ar akcīzes nodokli EUR/MWh117,4298,84-15,82 %
Ražošanas siltuma jaudas maksa tūkst. EUR/MW gadā7,097,090 %
Pārvades un sadales siltuma jaudas maksa tūkst. EUR/MW gadā13,0013,000 %
Tirdzniecības siltuma jaudas maksa tūkst. EUR/MW gadā4,454,450 %
Siltumenerģijas gala tarifa siltuma jaudas maksa divdaļīga tarifa gadījumā tūkst. EUR/MW gadā24,5424,540 %

Noteiktais siltumenerģijas gala tarifa spēkā stāšanās datums ir 2023. gada 1. oktobris.

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija  nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteikto tarifu spēkā stāšanās datuma nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022. gada 12. oktobra lēmumu Nr. 211 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2022, 200. nr.) apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus un ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022. gada 22. novembra lēmumu Nr. 251 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks” noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2022, 226. nr.), un 2023. gada 23. marta lēmumu Nr. 47 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem no 2023. gada 1. maija” (Latvijas Vēstnesis, 2023, 62. nr.) noteiktos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņām.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas gala  tarifu lietotājs var  SIA “Ogres Namsaimnieks” biroja telpās Mālkalnes prospektā 3, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00, iepriekš sazinoties ar Siltumapgādes nodaļas vadītāju Igoru Minovu, zvanot uz tālruņa numuru 26594348 vai rakstot e-pastu uz Igors.Minovs@ogresnamsaimnieks.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Mālkalnes prospektā 3, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001, vai rakstot e-pastu uz info@ogresnamsaimnieks.lv, kā arī Sabiedrisko  pakalpojumu regulēšanas komisijai Ūnijas ielā 45, Rīgā, rakstot uz e-pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

Related Posts

Arhīvi