Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Sagatavoti dzīvojamo māju finanšu pārskati par šī gada pirmo pusgadu

SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju “Māju lietās” ievietoti dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskati par šī gada pirmo pusgadu.

Finanšu pārskatus un citus ar dzīvojamo māju saistītos dokumentus var apskatīt ikviens dzīvokļa īpašnieks, reģistrējoties SIA “Ogres Namsaimnieks” klientu portālā e.ogresnamsaimnieks.lv.

Minētos dokumentus reģistrēti lietotāji var apskatīt klientu portāla sadaļā “Mājas lieta”, autorizējoties ar internetbanku vai eParakstu. Lai apskatītu finanšu atskaites “Mājas lietā”, aicinām izmantot dokumentu filtru (atlasīt “Atskaites”).

Finanšu pārskati tika arī izsūtīti e-pastos dzīvojamo māju pilnvarotajām personām un kontaktpersonām. Dzīvokļu īpašnieki, kuri nav reģistrējušies klientu portālā, var vērsties pie savas mājas pārstāvja un lūgt iepazīties ar pārskatiem.

Saite uz pamācību, kā reģistrēties klientu portālā, ŠEIT.

Related Posts

Arhīvi