Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Ūdens patēriņa skaitītāji ar attālināto datu nolasīšanas sistēmu

Viena no izplatītākajām problēmām daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ir ūdens patēriņa starpība (korekcija) – tā ir starpība starp ēkas kopējā ūdens komercuzskaites mēraparāta rādījumu un rādījumiem, kas iesniegti par atsevišķiem dzīvokļiem. Šo starpību iespējams samazināt, ierīkojot visā ēkā ūdens patēriņa skaitītājus (turpmāk – ŪPS) ar attālināto datu nolasīšanas sistēmu.

Attālinātās datu nolasīšanas sistēma ļauj vienā laikā nolasīt rādījumus no visiem dzīvojamās mājas ŪPS – gan ēkas kopējā ūdens komercuzskaites mēraparāta, gan skaitītājiem katrā dzīvoklī. Tādējādi būtiski tiek samazināta ūdens patēriņa starpība, lai gan neliela korekcija joprojām var rasties, piemēram, stāvvadu avāriju dēļ (kad ēkā ir ūdens noplūdes), kā arī fiziskās distances starp skaitītājiem dēļ.

Jāņem vērā! Lai attālinātā datu nolasīšanas sistēma pilnvērtīgi darbotos un būtu pēc iespējas precīzāka patērētā ūdens uzskaite, skaitītāji ir jānomaina visos dzīvojamās mājas dzīvokļos.

Attālinātās datu nolasīšanas sistēmas ieguvumi:

  • Visi rādījumi tiek attālināti nolasīti vienā laikā
  • Nevar iesniegt neprecīzus rādījumus (iedzīvotāja kļūdas dēļ vai apzināti norādot mazākus vai lielākus rādījumus)
  • Iedzīvotājiem nav jābūt mājās noteiktās mēneša dienās, lai nolasītu rādījumus

Attālinātās datu nolasīšanas sistēmu ierīkot un uzturēt ir dārgāk nekā parastos ŪPS, tādēļ dzīvokļu īpašniekiem ir individuāli jāizvērtē šādas sistēmas ierīkošanas lietderība savā dzīvojamā mājā. Attālinātās datu nolasīšanas sistēmu būtu nepieciešams ierīkot dzīvojamās mājās, kurās regulāri ir liela ūdens patēriņa starpība un nav izdevies novērst tās cēloņus.

Lai dzīvojamā mājā ierīkotu attālinātās datu nolasīšanas sistēmu, dzīvokļu īpašniekiem ir jāpieņem kopības lēmums ar vienkāršu balsu vairākumu (“par” jānobalso dzīvokļu īpašniekiem, kas pārstāv vairāk nekā pusi dzīvokļa īpašumu ēkā).

Attālinātās datu nolasīšanas sistēmas ierīkošanas un uzturēšanas izmaksas atšķiras katrā individuālā gadījumā, atkarībā no izvēlētā skaitītāju veida un skaita dzīvojamā mājā, kā arī no uzņēmuma, kas ierīko sistēmu (~70–80 EUR uz vienu ŪPS).

SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji konsultācijas par attālinātās datu nolasīšanas sistēmas ierīkošanu var saņemt pie SIA “Ogres Namsaimnieks” Remontu nodaļas inženierkomunikāciju darbu rīkotāja, tālruņa numurs 29739416.

Related Posts

Arhīvi