Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Day

maijs 20, 2023
2022. gada 8. decembrī AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk – “Altum”) uzsāka pieņemt projektus jaunā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmā “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte 2022–2026”. Programmas galvenie nosacījumi: Projekta realizācijas rezultātā jānodrošina vismaz 30% ietaupījums siltumenerģijaiUz katriem projekta attiecināmo izmaksu 5000 EUR jāsasniedz primārās enerģijas ietaupījums 1 MWh / gadāDzīvokļu īpašniekiem jāņem aizdevums renovācijas...
Sākot ar š. g. 1. janvāri, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki, kuru māja atrodas uz citai personai piederošas zemes, ir tiesīgi izpirkt mājai funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu par tā kadastrālo vērtību, un tam nav nepieciešama zemesgabala īpašnieka piekrišana. Jaunā kārtība ir noteikta Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumā, kas stājies spēkā š. g. 1. janvārī....
Viena no izplatītākajām problēmām daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ir ūdens patēriņa starpība (korekcija) – tā ir starpība starp ēkas kopējā ūdens komercuzskaites mēraparāta rādījumu un rādījumiem, kas iesniegti par atsevišķiem dzīvokļiem. Šo starpību iespējams samazināt, ierīkojot visā ēkā ūdens patēriņa skaitītājus (turpmāk – ŪPS) ar attālināto datu nolasīšanas sistēmu. Attālinātās datu nolasīšanas sistēma ļauj vienā laikā...

Arhīvi