Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Iespējams izpirkt zemi zem dzīvojamās mājas

Sākot ar š. g. 1. janvāri, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki, kuru māja atrodas uz citai personai piederošas zemes, ir tiesīgi izpirkt mājai funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu par tā kadastrālo vērtību, un tam nav nepieciešama zemesgabala īpašnieka piekrišana. Jaunā kārtība ir noteikta Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumā, kas stājies spēkā š. g. 1. janvārī.

Minētais likums nodrošina iespēju izbeigt piespiedu dalīto īpašumu un izveidot vienotu nekustamo īpašumu, dzīvokļu īpašniekiem izmantojot zemes atsavināšanas tiesības. Izmantojot šīs tiesības izpirkt no zemes īpašnieka piederošo zemi, dzīvokļu īpašniekiem vairs nebūs pienākuma maksāt lietošanas maksu par citai personai piederošas zemes lietošanu.

Lai uzsāktu zemes atsavināšanas tiesību izmantošanas procesu, dzīvokļu īpašnieku kopībai ir jāpieņem lēmums par zemes atsavināšanas procesa uzsākšanu (“par” jānobalso dzīvokļu īpašniekiem, kas pārstāv vairāk nekā pusi visu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašumu).

Konsultācijas par zemes izpirkšanas tiesībām var saņemt SIA “Ogres Namsaimnieks” Juridiskajā un iepirkumu nodaļā, zvanot uz tālruņa numuru 65049119.

Related Posts

Arhīvi