Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Atbalsta programma dzīvojamo māju renovācijai

2022. gada 8. decembrī AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk – “Altum”) uzsāka pieņemt projektus jaunā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmā “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte 2022–2026”.

Programmas galvenie nosacījumi:

  • Projekta realizācijas rezultātā jānodrošina vismaz 30% ietaupījums siltumenerģijai
  • Uz katriem projekta attiecināmo izmaksu 5000 EUR jāsasniedz primārās enerģijas ietaupījums 1 MWh / gadā
  • Dzīvokļu īpašniekiem jāņem aizdevums renovācijas veikšanai. Pēc renovācijas pabeigšanas un programmas nosacījumu izpildes uzņemtās kredītsaistības līdz 49% no projekta attiecināmajām izmaksām (neietver PVN) “Altum” dzēsīs kā kapitāla atlaidi
  • Atbalsts tehniskās dokumentācijas sagatavošanai līdz 10000 EUR, nepārsniedzot kapitāla atlaides kopējo apjomu 49%
  • Atbalstītie projekti pilnībā jāpabeidz, kā arī jāiesniedz “Altum” gala pārskats par plānoto darbu izpildi un rezultātu sasniegšanu līdz 2026. gada 31. martam

Sīkāka informācija par “Altum” programmu un pieteikšanās procesu “Altum” mājas lapā.

Ar ko sākt, ja dzīvokļu īpašnieki vēlas renovēt dzīvojamo māju?

  1. Jāsasauc dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, pieaicinot SIA “Ogres Namsaimnieks” Siltumapgādes nodaļas energoefektivitātes projektu koordinatoru, kurš sniegs informāciju par renovācijas procesu. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces norises laiks iepriekš jāsaskaņo ar SIA “Ogres Namsaimnieks” Siltumapgādes nodaļas energoefektivitātes projektu koordinatoru.
  2. Jāpieņem dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par energoaudita un tehniskās apsekošanas atzinuma pasūtīšanu, lai noskaidrotu, tieši kādus darbus ir nepieciešams veikt, renovējot konkrēto dzīvojamo māju. Šie dokumenti būs nepieciešami arī renovācijas projekta sagatavošanai.
  3. Jāpieņem dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par uzkrājuma veidošanu dzīvojamās mājas renovācijai un jāsāk krāt līdzekļi šim mērķim.

Related Posts

Arhīvi