Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

No 1. jūnija tiks aktualizētas ēkām pieprasītās siltumenerģijas jaudas

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka no 2023. gada 1. jūnija ēkām, kurām SIA “Ogres Namsaimnieks” piegādā siltumenerģiju, tiks aktualizētas t. s. pieprasītās siltumenerģijas jaudas[i].

Pieprasītā siltumenerģijas jauda katrai ēkai tiek aktualizēta reizi gadā, kas tādējādi ietekmē arī patērētāja siltumenerģijas tarifa pastāvīgās maksas apmēru. Veicot aprēķinu, tiek ņemti vērā katras ēkas iepriekšējo trīs gadu siltumenerģijas patēriņa dati.

Ogrē ir apstiprināts divdaļīgs siltumenerģijas tarifs, kas sastāv no siltumenerģijas daļas (mainīgās maksas) – 117,42 EUR/MWh, un jaudas maksas daļas (pastāvīgās maksas) – 24.540,00 EUR/MW (spēkā esošās cenas, neieskaitot PVN).

Mainīgo maksu ietekmē kurināmā vai iepirktās siltumenerģijas cena. Visām ēkām šī maksa ir vienāda.

Pastāvīgā maksa ir noteikta kā gada maksa, kas tiek sadalīta vienādos mēneša maksājumos kā izlīdzinātais maksājums. Šī maksa sedz siltumapgādes sistēmas uzturēšanu atbilstoši katras ēkas pieprasītajai siltumenerģijas jaudai. Šāda maksāšanas kartība ir paredzēta, lai samazinātu maksu par siltumenerģiju ziemas mēnešos, kad tiek patērēts vairāk siltumenerģijas, daļu izmaksu sedzot vasaras mēnešos, kad siltumenerģijas patēriņš ir krietni mazāks.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un Ogres novada pašvaldības iestāžu siltumenerģijas tarifa gada pastāvīgās maksas un pieprasītās siltumenerģijas jaudas var apskatīt SIA “Ogres Namsaimnieks” mājas lapas sadaļā “Pakalpojumi – Siltumapgāde”.

Privātpersonas un juridiskas personas var noskaidrot sev piederošas ēkas siltumenerģijas tarifa gada pastāvīgo maksu un pieprasīto siltumenerģijas jaudu, rakstot Siltumapgādes nodaļas vadītājam uz e‑pastu: Igors.Minovs@ogresnamsaimnieks.lv


[i] Prognozētā ēkai nepieciešamā maksimālā siltumenerģijas (MW) jauda nākamajam gadam, balstoties uz ēkas iepriekšējo trīs gadu siltumenerģijas patēriņu.

Related Posts

Arhīvi