Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Day

maijs 19, 2023
LVportāla infografika par AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” atbalsta programmu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijai. Konsultācijas dzīvokļu īpašniekiem par dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanu un “Altum” programmu: SIA “Ogres Namsaimnieks” Siltumapgādes nodaļas energoefektivitātes projektu koordinators Jānis Ungurs, tālruņa numurs 27834890, e-pasts Janis.Ungurs@ogresnamsaimnieks.lv. Vairāk informācijas par atbalsta programmu “Altum” mājas lapā. LVportāla infografika
SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka no 2023. gada 1. jūnija ēkām, kurām SIA “Ogres Namsaimnieks” piegādā siltumenerģiju, tiks aktualizētas t. s. pieprasītās siltumenerģijas jaudas[i]. Pieprasītā siltumenerģijas jauda katrai ēkai tiek aktualizēta reizi gadā, kas tādējādi ietekmē arī patērētāja siltumenerģijas tarifa pastāvīgās maksas apmēru. Veicot aprēķinu, tiek ņemti vērā katras ēkas iepriekšējo trīs gadu siltumenerģijas patēriņa...
Sākot ar š. g. 1. martu, Mājas lietas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās kārtojamas elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Mājas lietas daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām BIS tiek izveidotas automātiski, un dzīvokļu īpašniekiem tās ir pieejamas BIS portāla bis.gov.lv sadaļā “Būvju ekspluatācija”, ja īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Dzīvokļa īpašnieks BIS var pieslēgties, izmantojot autorizāciju portālā latvija.gov.lv....
SIA “Ogres Namsaimnieks” darba laiks š. g. 20. maijā (sestdienā): Klientu apkalpošanas nodaļai, Finanšu nodaļai, Juridiskajai un iepirkumu nodaļai: no 8:00 līdz 15:00 (bez pusdienu pārtraukuma)Remontu nodaļai, Siltumapgādes nodaļai un Teritorijas uzkopšanas nodaļai: no 8:00 līdz 16:00 (bez pusdienu pārtraukuma) Darba diena ir pārcelta no 5. maija.

Arhīvi