Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Mājas lieta Būvniecības informācijas sistēmā

Sākot ar š. g. 1. martu, Mājas lietas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās kārtojamas elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Mājas lietas daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām BIS tiek izveidotas automātiski, un dzīvokļu īpašniekiem tās ir pieejamas BIS portāla bis.gov.lv sadaļā “Būvju ekspluatācija”, ja īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Dzīvokļa īpašnieks BIS var pieslēgties, izmantojot autorizāciju portālā latvija.gov.lv.

Mājas lietas saturu, tajā iekļaujamos dokumentus un informāciju nosaka Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 8. panta trešā daļa, un tie ir: dzīvojamās mājas īpašnieku lēmumi, dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums, dzīvokļu īpašnieku izsniegtie pilnvarojumi (pilnvaras), uz dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbībām attiecināmie līgumi, ar pārvaldīšanas darba plānošanu un organizēšanu saistītie dokumenti (darba plāni, tāmes, faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskati, informācija par uzkrāto līdzekļu apjomu u. c.), informācija par dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala, kā arī dzīvojamā mājā esošo iekārtu un inženiertīklu apsekošanu, dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala robežu plāns, citi dokumenti un informācija, ko ievieto Mājas lietā pēc dzīvojamās mājas īpašnieku lēmuma vai pēc Mājas lietas kārtotāja ieskatiem.

Jāņem vērā, ka sistēmas uzturētājs (Būvniecības valsts kontroles birojs) šobrīd tajā ir pievienojis tikai daļu no SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošajām dzīvojamām mājām, bet laika gaitā būs pievienotas un dzīvokļu īpašniekiem pieejamas BIS Mājas lietas par visām SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošajām mājām.

BIS Mājas lietā tiks ievadīti dokumenti, kas attiecas uz māju pārvaldīšanu pēc š. g. 1. marta. Ja dzīvokļa īpašnieks vēlas apskatīt iepriekšējos dokumentus, to arī turpmāk varēs izdarīt SIA “Ogres Namsaimnieks” klientu portālā (reģistrēti lietotāji). SIA “Ogres Namsaimnieks” nodrošinās  Mājas lietas elektronisku vešanu gan SIA “Ogres Namsaimnieks” klientu portālā e.ogresnamsaimnieks.lv, gan BIS portālā bis.gov.lv.

Pamācība “Kā piekļūt Mājas lietai BIS?” atrodama SIA “Ogres Namsaimnieks” mājas lapas sadaļā “Pakalpojumi – Biežāk uzdotie jautājumi – Elektroniskie pakalpojumi”.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt SIA “Ogres Namsaimnieks” Klientu apkalpošanas nodaļai uz tālruņa numuru 65049114.

Related Posts

Arhīvi