Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Vairākās dzīvojamās mājās šogad tiks remontēti balkoni

Pēdējā laikā masu medijos vairākkārt ziņots par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju slikto tehnisko stāvokli un dažādiem konstrukciju bojājumiem.[i] Īpaši satraucošas ir ziņas par balkonu konstrukciju sabrukšanu vairākās dzīvojamās mājās Latvijā.

SIA “Ogres Namsaimnieks” regulāri veic savā pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vizuālo apsekošanu, lai novērstu bīstamību, ko var radīt konstrukciju bojājumi.

Dzīvojamo māju lodžijas un balkoni tiek apsekoti reizi gadā[ii]. Papildus lodžiju un balkonu apsekošana tiek veikta arī atsevišķos dzīvokļos, pamatojoties uz saņemtajiem dzīvokļu īpašnieku iesniegumiem.

Izvērtējot vizuālās apsekošanas rezultātus, 2023. gada dzīvojamo māju uzturēšanas darbu plānos ir iekļauti balkonu remontdarbi. Visbiežāk konstatēts, ka atdalās balkonu betona grīdas plātnes daļas, ir bojāta grīdas armatūra un vairogi.

Šogad plānots remontēt daļu balkonu dzīvojamās mājās Mālkalnes prospektā 6, 8, 14, 16, 22, 24 un 35, Ogrē.

Izmaksas par viena balkona remontu (atkarībā no veicamajiem remontdarbiem) vidēji ir ap 1500 EUR (neieskaitot PVN). Ja dzīvokļu īpašnieki nav pieņēmuši kopības lēmumu par visu ēkas balkonu, kuri ir sliktā tehniskā stāvoklī, atjaunošanu, SIA “Ogres Namsaimnieks” plāno pakāpenisku balkonu remontdarbu veikšanu, lai novērstu konstrukciju bīstamību, ņemot vērā dzīvokļu īpašnieku maksātspēju.

Balkonu remontdarbi tiek veikti par dzīvojamās mājas kopējiem finanšu līdzekļiem, jo šīs konstrukcijas ir daļa no kopīpašuma.

Aicinām ziņot par konstrukciju bojājumiem

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina iedzīvotājus ziņot par pamanītiem konstruktīvo elementu bojājumiem gan koplietošanas telpās, gan dzīvokļos (plaisas uz sienām, konstrukciju bojājumi uz lodžijas vai balkona u. tml.).

Ziņot iespējams, zvanot uz SIA “Ogres Namsaimnieks” Klientu apkalpošanas nodaļas tālruņa numuru 65049114 vai rakstot e-pastu uz info@ogresnamsaimnieks.lv. Avārijas situācijās jāzvana uz diennakts Avārijas dienesta tālruņa numuru 65022261. Informācija par balkonu un lodžiju pareizu izmantošanu ŠEIT.


[i] “Latvijas Radio 1” š. g. 22. februāra raidījuma “Reģioni krustpunktā” ieraksts, kurā pārrunāta aktuālā situācija saistībā ar Latvijas daudzdzīvokļu dzīvojamu māju un to balkonu tehnisko stāvokli.

[ii] Ievērojot Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr. 907 “Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu” 11.4. punktu, balkonu un citu fasāžu elementu vizuālā apsekošana jāveic reizi gadā.

Related Posts

Arhīvi