Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Kas jāzina par balkonu un lodžiju izmantošanu?

Kas jāzina par balkonu un lodžiju izmantošanu?

  • Jānodrošina sniega un ledus notīrīšana no balkoniem un lodžijām vietās, kur tas var apdraudēt cilvēka dzīvību un veselību, vai trešo personu īpašumu (tai skaitā transportlīdzekļus) (Ogres novada pašvaldības 2018. gada 24. maija saistošo noteikumu Nr. 11/2018 “Par Ogres novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” 5. punkts);
  • Jānodrošina sausa balkona vai lodžijas grīdas virsma (linolejs vai tepiķis, mitrumam uzkrājoties, veicina metāla konstrukciju bojāšanos, kā arī mitruma uzkrāšanās rezultātā var tikt noplūdināti zemāk esošie dzīvokļi);
  • Balkonu vai lodžiju nedrīkst izmantot smagu priekšmetu novietošanai, jo tiek noslogotas dzīvojamās mājas konstrukcijas;
  • Aizliegts aizkraut vai citādi ierobežot izmantošanu un piekļūšanu lūkām un ārējām kāpnēm lodžijās un balkonos, jāuztur tās lietošanas kārtībā (Ministru kabineta 2016. gada 16. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 13. punkts);
  • Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Ogrē šobrīd nav aizliegts žāvēt veļu uz balkona vai lodžijas, tomēr jāņem vērā, ka nekustamā īpašuma īpašniekam jānodrošina balkonu un lodžiju uzturēšana tādā tehniskajā un vizuālajā kārtībā, kas atbilst būves arhitektoniskajam stilam, nedegradē vidi un nebojā apkārtesošo lauku un pilsētvides ainavu, netraucē uztvert kultūrvēsturiskos pieminekļus, neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu, kā arī kultūrvēsturisko vērtību kopuma radīto noskaņu (Ogres novada pašvaldības 2018. gada 24. maija saistošo noteikumu Nr. 11/2018 “Par Ogres novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” 6. punkts);
  • Aizliegts uz balkoniem un lodžijām novietot balonus ar degtspējīgām vai oksidējošām gāzēm, kā arī šķidras bīstamas vielas (Ministru kabineta 2016. gada 16. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 26.4. punkts);
  • Uz balkona vai lodžijas aizliegts izmitināt mājdzīvniekus (Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 54.3. punkts);
  • Aizliegts smēķēt uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkoniem un lodžijām, ja kāds no dzīvojamās mājas iedzīvotājiem pret to pamatoti iebilst (“Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma” 10. pants).

Related Posts

Arhīvi