Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Sagatavotas dzīvojamo māju finanšu atskaites par 2022. gadu

SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki klientu portālā e.ogresnamsaimnieks.lv var iepazīties ar savas dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2022. gadu. Klientu portālā ievietotas arī atskaites par 2022. gada pēdējo ceturksni (izdevumu pārskats un pārskats par SIA “Ogres Namsaimnieks” izpildītajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem).

Minētos dokumentus reģistrēti lietotāji var apskatīt klientu portāla e.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Mājas lieta”, autorizējoties ar internetbanku vai eParakstu.

Lai apskatītu finanšu atskaites “Mājas lietā”, aicinām izmantot dokumentu filtru (atlasīt “Atskaites”).

SIA “Ogres Namsaimnieks” sagatavotās finanšu atskaites dzīvokļa īpašnieks var saņemt arī Klientu apkalpošanas nodaļā, iepriekš zvanot uz tālruņa numuru 65049114 un vienojoties par to saņemšanu.

Sīkāku informāciju par finanšu atskaitēm iespējams saņemt, sazinoties ar SIA “Ogres Namsaimnieks” ekonomisti: tālruņa numurs 25406383, e-pasta adrese: Lita.Klaucane@ogresnamsaimnieks.lv.

Related Posts

Arhīvi