Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Day

marts 16, 2023
SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki klientu portālā e.ogresnamsaimnieks.lv var iepazīties ar savas dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2022. gadu. Klientu portālā ievietotas arī atskaites par 2022. gada pēdējo ceturksni (izdevumu pārskats un pārskats par SIA “Ogres Namsaimnieks” izpildītajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem). Minētos dokumentus reģistrēti...

Arhīvi