Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

SIA “Ogres Namsaimnieks” janvāra informatīvais izdevums

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka ir izdots janvāra informatīvais izdevums, kas ir ievietots visu uzņēmuma pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju dzīvokļu pasta kastītēs. Aicinām iepazīties ar tajā publicēto informāciju!

Janvāra izdevumā iekļauta informācija par:

  • Dzīvokļu platību datu aktualizēšanu;
  • Dzīvokļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu;
  • Maksas par ūdens patēriņa starpību piemērošanu karstajam ūdenim;
  • Ugunsdrošības prasību ievērošanu koplietošanas telpās;
  • Piekļuves nodrošināšanu inženierkomunikācijām pagrabtelpās un dzīvokļos;
  • Gadījumiem, kādos jāzvana Avārijas dienestam;
  • Pelējuma novēršanu;
  • Legionelozes profilaksi;
  • Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nodošanas datumiem 2023. gada pirmajam pusgadam.

SIA “Ogres Namsaimnieks” informatīvie izdevumi pieejami arī elektroniskā formā SIA “Ogres Namsaimnieks” mājas lapas www.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Pakalpojumi – Informatīvie izdevumi”.

Related Posts

Arhīvi