Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Day

janvāris 16, 2023
SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka komunālo pakalpojumu rēķinos, sākot ar rēķiniem par 2023. gada janvāri, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem tiks izmantoti aktualizētie Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) dzīvokļu platību dati. Aktualizētie dati izmantoti arī dzīvojamo māju  uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmēs un uzturēšanas darbu plānos 2023. gadam, kas stājušies spēkā 2023. gada 1. janvārī....
SIA “Ogres Namsaimnieks” nodrošinās atkārtotu svētku eglīšu izvešanu no pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kurām uzņēmums nodrošina sanitāro apkopi, iekšpagalmiem. Aicinām iedzīvotājus, kas to vēl nav izdarījuši, atstāt svētku eglītes līdzās savas dzīvojamās mājas sadzīves atkritumu konteineriem līdz š. g. 19. janvārim (ieskaitot). Eglītes no iekšpagalmiem plānots izvest 20. janvārī. Nedrīkst ievietot eglītes atkritumu konteineros, jo...
Š. g. 1. janvārī stājušies spēkā SIA “Ogres Namsaimnieks” aprēķinātie pārvaldīšanas maksājumi un sagatavotie daudzdzīvokļu dzīvojamo māju uzturēšanas darbu plāni 2023. gadam. Ar savas dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi, kā arī uzturēšanas darbu plānu 2023. gadam dzīvokļu īpašnieki (reģistrēti lietotāji) var iepazīties klientu portāla e.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Mājas lieta”.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”, vienotais reģistrācijas numurs 40103941081, izsludina konkursu uz vakanto amatu “galvenais grāmatvedis” (profesijas kods 1211 04). Galvenie darba pienākumi: organizēt uzņēmuma grāmatvedības procesu atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām;gatavot ikmēneša atskaites uzņēmuma vadībai un valsts institūcijām;gatavot finanšu un nodokļu atskaites uzņēmuma vadībai un valsts institūcijām;sastādīt gada pārskatu;sastādīt gada bilanci;deleģēt darbus grāmatvežiem, uzraudzīt darba...
SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka ir izdots janvāra informatīvais izdevums, kas ir ievietots visu uzņēmuma pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju dzīvokļu pasta kastītēs. Aicinām iepazīties ar tajā publicēto informāciju! Janvāra izdevumā iekļauta informācija par: Dzīvokļu platību datu aktualizēšanu;Dzīvokļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu;Maksas par ūdens patēriņa starpību piemērošanu karstajam ūdenim;Ugunsdrošības prasību ievērošanu koplietošanas telpās;Piekļuves nodrošināšanu inženierkomunikācijām pagrabtelpās un...
SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka sakarā ar palielinātu siltumtīklu piebarošanu un noplūdes vietas meklēšanu, visiem klientiem, kas pieslēgti Skolas ielas 20, Ogrē, katlu mājas siltumapgādes tīkliem, š. g. 16. janvārī laikā no plkst. 8:30 līdz 17:00 iespējami īslaicīgi siltumenerģijas padeves traucējumi līdz 30 minūtēm. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Arhīvi