Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Aktualizēti dzīvokļu platību dati

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka komunālo pakalpojumu rēķinos, sākot ar rēķiniem par 2023. gada janvāri, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem tiks izmantoti aktualizētie Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) dzīvokļu platību dati. Aktualizētie dati izmantoti arī dzīvojamo māju  uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmēs un uzturēšanas darbu plānos 2023. gadam, kas stājušies spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Iepazīties ar sava nekustamā īpašuma aktuālajiem kadastra datiem dzīvokļu īpašnieki var portālā www.latvija.lv, izmantojot VZD e-pakalpojumu “Mani dati Kadastrā”.

Ar publiski pieejamajiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem iespējams iepazīties VZD datu publicēšanas un e‑pakalpojumu portālā www.kadastrs.lv, autorizējoties caur portālu www.latvija.lv.

Aicinām dzīvokļu īpašniekus informēt SIA “Ogres Namsaimnieks”, ja dzīvoklim tiek veikta atkārtota kadastrālā uzmērīšana un mainās tā platība, iesniedzot rakstisku iesniegumu Mālkalnes prospektā 3, Ogrē (1. stāva pasta kastītē) vai rakstot e-pastu uz info@ogresnamsaimnieks.lv. Iesniegumam jāpievieno aktuālās kadastrālās uzmērīšanas lietas kopija.

Related Posts

Arhīvi